Giáo án lớp 1 tuần 20

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

TUẦN 20

Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2018

Chiều

THƯ VIỆN

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

TOÁN

PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3

(Soạn theo PPBTNB)

I- Mục tiêu:

1.Kiến thức, kỹ năng:

- Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20; biết cộng nhẩm dạng 14 + 3.

Rèn kỹ năng thực hiện phép tính. HS làm bài 1 (cột 1, 2, 3); bài 2 (cột 2, 3) ; Bài 3 (phần 1)

2.Năng lực: Học sinh tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập, biết chia sẻ cùng bạn.

3. Phẩm chất: Học sinh tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.

II- Chuẩn bị:

- GV: Các bó chục que tính, bảng phụ.

- HS: Bộ đồ dùng học toán.

III- Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1

Böôùc 1: Tình huoáng xuaát phaùt:

- Các em đã được học rất nhiều các phép cộng.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phép cộng dạng 14+ 3

- GV viết các phép cộng dạng 14 + 3:

Cho hs lấy 14 que tính rồi thêm 3 que nữa. Có tất cả bao nhiêu que tính?

*Böôùc 2: Bộc lộ quan điểm ban đầu của HS

 

 

*Böôùc 3: Đề xuất câu hỏi, phương án tìm tòi, nghiên cứu.

-Các em có thắc mắc gì về các phép tính các bạn đưa ra không?

-Em chọn cách nào để trả lời cho các câu hỏi?

-GV dẫn dắt HS thống nhất làm tính với vật thật là que tính.

-  hs làm trên bảng.

 

 

 

 

HS chú ý lắng nghe, suy nghĩ.

 

 

-HS nêu các phép cộng dạng 14 + 3

 

 

 

-HS hỏi cô giáo, làm tính với vật thật là que tính.

 

 

 

 

Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

*Bước 4: Tiến hành thí nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu.

- Lấy 14 que: Đặt 1 bó ở bên trái, 4 que rời ở bên phải.

- Gv hỏi: 14 que tính gồm mấy chục và mấy đơn vị?

- Gv viết 1 chục vào hàng chục, viết 3 vào hàng đơn vị.

- Cho hs lấy thêm 3 que nữa. Vậy 3 que tức là mấy đơn vị? Gv viết 3 đơn vị vào hàng đơn vị.

- Gv nêu: Muốn biết tất cả bao nhiêu que tính, ta gộp toàn bộ số que rời lại.

- Hỏi hs: Có tất cả bao nhiêu que rời?

- Có tất cả: 1 bó chục và 7 que rời là 17 que tính.

- Gv nhận xét, chốt ý

*Bước 5: Kết luận kiến thức:

-GV gợi ý để HS biết được độ dài của đoạn thẳng.

-GV Hướng dẫn cách đặt tính (Từ trên xuống dưới)

- Gv hướng dẫn mẫu

- Cho hs nêu lại cách tính.

* Hoạt động 2: Thực hành:

Bài 1 (cột 1, 2, 3): Tính:

- Gv nhắc hs khi viết kết quả cần thẳng cột.

- Cho hs làm bài rồi chữa bài.

- Gọi hs khác nhận xét bài làm của bạn.

Bài 2 (cột 2, 3): Tính:

- Cho hs tự nhẩm rồi ghi kết quả.

- Lưu ý: một số cộng với 0 kết quả bằng chính số đó.

- Cho hs đọc kết quả bài làm và nhận xét.

Bài 3 (phần 1):

Điền số  thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

- Cho hs nêu cách làm mẫu: 14+ 1= 15. Ta viết 15   xuống ô trống phía dưới.

- Chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- Gv nhận xét giờ học.

 

- Hs thực hiện.

- Hs nêu.

 

 

- Hs nêu: 3 đơn vị.

 

 

- Hs nêu: Có 7 que rời.

 

 

 

 

 

 

 

- Hs làm bài.

- 3 hs lên bảng làm.

- Hs nhận xét.

 

- Hs làm bài.

- 2 hs lên chữa bài tập.

- Nhận xét

 

 

- Quan sát GV làm mẫu

- Hs làm bài.

 

 

LUYỆN TOÁN

BÀI 74: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3

 

I- Mục tiêu: Giúp hs:

1.Kiến thức, kỹ năng:

- Củng cố phép cộng dạng 14 + 3. Làm được các bài tập: tính, điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

2.Năng lực:Biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè trong học tập.

3. Phẩm chất: Tự tin nhận thực hiện nhiệm vụ học tập mà GV giao. Giáo dục học sinh lòng say mê yêu thích môn học.

II- Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ.       

- HS: Que tính, bảng con

III- Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra

- Tính: 13 + 5 ; 14 + 4

- Nhận xét

2. Luyện tập:

Bài 1: Tính

- Chia 2 nhóm, mỗi nhóm 1 phần.

- Nhận xét

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

- Bảng phụ

- Yêu cầu HS dựa vào bảng cộng trong phạm vi 20 để làm bài

- Gọi hs đọc số.

- Nhận xét

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

- Bảng phụ

- Yêu cầu HS đếm số lượng rồi viết số thích hợp vào ô trống

- Nhận xét.

3. Củng cố-dặn dò:

- Nhận xét tiết học

 

-  2hs + bảng con

 

 

 

- 2 em + làm vở

- Nhận xét, chữa bài

 

 

- HS làm bài

 

- 4 hs đọc

 

 

 

- 3 em + làm vở

- Nhận xét

 

 

- Làm lại bài sai

 

 

Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018

MỸ THUẬT

GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY

 

TiÕng viÖt

Mối liên hệ giữa các vần

- STK trang 163

- SGV: 85

 

 

Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

LUYỆN TIẾNG VIỆT

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

Chiều

TOÁN

LUYỆN TẬP

I- Mục tiêu:

1.Kiến thức, kỹ năng: Thực hiện được phép cộng ( không nhớ) trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14 + 3. Bài 1 (cột 1, 2, 4), bài 2 (cột 1, 2, 4), bài 3 (cột 1, 3).  Rèn kỹ năng thực hiện phép tính

2.Năng lực: Biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn, giáo viên hoặc người khác.

3. Phẩm chất: Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II- Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ

- HS: VBT

III- Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra:

- Đặt tính rồi tính:

13+ 2          15+ 4  16+ 2

2. Luyện tập:

Bài 1 (cột 1, 2, 4): Đặt tính rồi tính:

- Hướng dẫn học sinh làm bài.

- Cho hs chữa bài tập.

- Nhận xét, chữa bài

Bài 2 (cột 1, 2, 4): Tính nhẩm:

- Gọi hs nêu cách nhẩm: 15+ 1= 16 Có thể nhẩm: 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 chục bằng 16.

- Cho hs nhẩm và ghi kết quả.

Bài 3: (cột 1, 3) Tính:

- Hướng dẫn hs làm từ trái sang phải.

10+ 1+ 3=? Lấy 10+ 1= 11, tiếp lấy 11+ 3= 14.

Vậy 10+ 1+ 3= 14.

- Nhận xét, chữa bài

3. Củng cố, dặn dò:

- Gv nhận xét giờ học

 

- 3 hs lên bảng làm.

- Lớp làm bảng con,  NX

 

 

- Hs làm bảng con

- 3 HS lên bảng làm

- CHữa bài, nhận xét.

 

- Hs nhẩm và nêu miệng kết quả

 

 

- Hs làm bài.

- 2 hs lên bảng làm.

- Chữa bài, nhận xét

Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

LUYỆN TOÁN

BÀI 75: LUYỆN TẬP

I- Mục tiêu:

1.Kiến thức, kỹ năng:

- Củng cố phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20.  Làm được các phép tính cộng hàng ngang, cột dọc và nối (theo mẫu).

2.Năng lực: Biết hợp tác với các bạn trong nhóm, lớp hoàn thành nội dung học tập.

3. Phẩm chất:  Tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết bạn bè.

II- Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ.       

- HS: Que tính, bảng con

III- Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của gv:

Hoạt động của hs:

1. Kiểm tra:

- Tính: 14 + 5 ; 12 + 3

- Nhận xét

2. Luyện tập:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

- Chia 2 nhóm, mỗi nhóm 2 phép tính.

- Nhận xét

Bài 2: Tính (theo mẫu)

- Bảng phụ

- Chia 3 nhóm, mỗi nhóm 1 cột

- Nhận xét

Bài 3: Nối (theo mẫu)

- Bảng phụ

- Yêu cầu HS dựa vào các phép tính cộng trong phạm vi 20 để làm bài.

- Nhận xét.

3. Củng cố-dặn dò:

- Nhận xét tiết học

 

-  2hs + bảng con

 

 

 

- 2 em + làm vở

- Nhận xét, chữa bài

 

 

- 3 em + làm vở

- Chữa bài

 

 

- 1 em + làm vở

- Nhận xét

 

 

- Làm lại bài sai

 

 

LUYỆN TIẾNG VIỆT

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

Thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2018

Chiều

TiÕng viÖt

Vần/oăn/,/oăt/

Bắt đầu viết chữ hoa (A, Ă, Â)

- STK trang 166

- SGV: 86-87

 

 

 

LUYỆN TIẾNG VIỆT

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

Thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2018

Chiều

TiÕng viÖt

Vần/uân/,/uât/

- STK trang 171

- SGV: 88-89

 

 

 

LUYỆN TIẾNG VIỆT

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

Thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2018

TiÕng viÖt

Vần/en/,/et/

- STK trang 175

- SGV: 90-91

Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1


Giáo án lớp 1C                                                                                                Năm học 2017 - 2018

LUYỆN TIẾNG VIỆT

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

SINH HOẠT

NHẬN XÉT TUẦN 20

I. Mục tiêu.

- Kiểm điểm, đánh giá các hoạt động của tuần. Phát huy những mặt tích cực, hạn chế tồn tại trong tuần.

- Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần 21

- Phát huy ý thức làm chủ tập thể, tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật của HS.

II. Nội dung sinh hoạt.

1. Đánh giá hoạt động trong tuần

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Nguyễn Thị Việt Hồng - Trường Tiểu học Cao Xá 1                                                    1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/30/2018 3:27:48 PM | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Giáo án lớp 1 tuần 20, Lưu trữ tạm thời. .

https://tailieuhoctap.com/giaoanluutrutamthoi/giao-an-lop-1-tuan-20.6cuz0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


TUẦN 20
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2018
Chiều
THƯ VIỆN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

TOÁN
PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3
(Soạn theo PPBTNB)
I- Mục tiêu:
1.Kiến thức, kỹ năng:
- Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20; biết cộng nhẩm dạng 14 + 3.
Rèn kỹ năng thực hiện phép tính. HS làm bài 1 (cột 1, 2, 3); bài 2 (cột 2, 3) ; Bài 3 (phần 1)
2.Năng lực: Học sinh tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập, biết chia sẻ cùng bạn.
3. Phẩm chất: Học sinh tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.
II- Chuẩn bị:
- GV: Các bó chục que tính, bảng phụ.
- HS: Bộ đồ dùng học toán.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Kiểm tra:
2. Bài mới:
* Hoạt động 1
Bước 1: Tình huống xuất phát:
- Các em đã được học rất nhiều các phép cộng.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phép cộng dạng 14+ 3
- GV viết các phép cộng dạng 14 + 3:
Cho hs lấy 14 que tính rồi thêm 3 que nữa. Có tất cả bao nhiêu que tính?
*Bước 2: Bộc lộ quan điểm ban đầu của HS


*Bước 3: Đề xuất câu hỏi, phương án tìm tòi, nghiên cứu.
-Các em có thắc mắc gì về các phép tính các bạn đưa ra không?
-Em chọn cách nào để trả lời cho các câu hỏi?
-GV dẫn dắt HS thống nhất làm tính với vật thật là que tính.
*Bước 4: Tiến hành thí nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu.
- Lấy 14 que: Đặt 1 bó ở bên trái, 4 que rời ở bên phải.
- Gv hỏi: 14 que tính gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Gv viết 1 chục vào hàng chục, viết 3 vào hàng đơn vị.
- Cho hs lấy thêm 3 que nữa. Vậy 3 que tức là mấy đơn vị? Gv viết 3 đơn vị vào hàng đơn vị.
- Gv nêu: Muốn biết tất cả bao nhiêu que tính, ta gộp toàn bộ số que rời lại.
- Hỏi hs: Có tất cả bao nhiêu que rời?
- Có tất cả: 1 bó chục và 7 que rời là 17 que tính.
- Gv nhận xét, chốt ý
*Bước 5: Kết luận kiến thức:
-GV gợi ý để HS biết được độ dài của đoạn thẳng.
-GV Hướng dẫn cách đặt tính (Từ trên xuống dưới)
- Gv hướng dẫn mẫu
- Cho hs nêu lại cách tính.
* Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1 (cột 1, 2, 3): Tính:
- Gv nhắc hs khi viết kết quả cần thẳng cột.
- Cho hs làm bài rồi chữa bài.
- Gọi hs khác nhận xét bài làm của bạn.
Bài 2 (cột 2, 3): Tính:
- Cho hs tự nhẩm rồi ghi kết quả.
- Lưu ý: một số cộng với 0 kết quả bằng chính số đó.
- Cho hs đọc kết quả bài làm và nhận xét.
Bài 3 (phần 1):
Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
- Cho hs nêu cách làm mẫu: 14+ 1= 15. Ta viết 15 xuống ô trống phía dưới.
- Chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò:
- Gv nhận xét giờ học.
- hs làm trên bảng.
HS chú ý lắng nghe, suy nghĩ.


-HS nêu các phép cộng dạng 14 + 3-HS hỏi cô giáo, làm tính với vật thật là que tính.

- Hs thực hiện.
- Hs nêu.


- Hs nêu: 3 đơn vị.


- Hs nêu: Có 7 que rời.- Hs làm bài.
- 3 hs lên bảng làm.
- Hs nhận xét.

- Hs làm bài.
- 2 hs lên chữa bài tập.
- Nhận xét


- Quan sát GV làm mẫu
- Hs làm bài.LUYỆN TOÁN
BÀI 74: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3

I- Mục tiêu: Giúp hs:
1.Kiến thức, kỹ năng:
- Củng cố phép cộng dạng 14 + 3. Làm được các bài tập: tính, điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).
2.Năng lực:Biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè