ĐẢNG ỦY XÃ ĐĂK MÔL
CHI BỘ NGÔ GIA TỰ
*
   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN ĐĂNG KÝ
Họctậplàmtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minh theochuyênđềnăm 2020về“tăngcườngkhốiđạiđoànkếttoàndântộc, xâydựngĐảngvàhệthốngchínhtrịtrongsạch, vữngmạnhtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minh”và cam kếtthựchiệnNghịquyếtTrungương 4 (khóa XII)
--------------------------

Kínhgửi: - Chi bộtrườngNgôGiaTự
- ĐảngbộxãĐăkMôl

Họvàtên: ……………………………...Ngàysinh: ngày……tháng …..năm…...
Đơnvịcôngtác:…………………………………………………………………..
Chứcvụđảng:…………………………………………………………………….
Chứcvụchínhquyền, đoànthể:………………………………………………….
Sinhhoạttại chi bộ:…………………………………………………………........
Saukhiđượctiếpthunhữngnội dung cơbảnvềhọctậpvàlàmtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minh theoChỉthị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 củaBộChínhtrịcụthểlàchuyênđềnăm 2020“ tăngcườngkhốiđạiđoànkếttoàndântộc, xâydựngĐảngvàhệthốngchínhtrịtrongsạch, vữngmạnhtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minh”; ThựchiệnKếhoạchsố 105 – KH/ĐU, ngày 10/01/2020 củaĐảngủyxãĐăkMôlvềthựchiệnchuyênđềnăm 2020 “tăngcườngkhốiđạiđoànkếttoàndântộc, xâydựngĐảngvàhệthốngchínhtrịtrongsạch, vữngmạnhtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minh”.
Thựchiệnkếhoạchsố 107 – KH/ĐU, ngày 12/1/2020 củaĐảngủyxãĐắkMôl “vềđấutranhngănchặn, đẩylùisựsuythoáivềtưtưởngchínhtrị, đạođức, lốisống, nhữngbiểuhiện “tựdiễnbiến”, “tựchuyểnhóa” trongĐảngbộxãĐắkMôl”.
Từsựchuyểnbiếnvềnhậnthức, liênhệvớinhiệmvụđượcgiao, tôiđăngkýthựchiệncácnội dung phấnđấuhọctậpvàlàmtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minhvà cam kếtthựchiệnNghịquyếtTrungương 4 (khóa XII) cụthểnhưsau:
I. Cácnội dung đăngkýtheothựctếcôngtác
Dựatrêncácchuẩnmựcchínhtrongnội dung đăngkýHọctậplàmtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minh theochuyênđềnăm 2020về “tăngcườngkhốiđạiđoànkếttoàndântộc, xâydựngĐảngvàhệthốngchínhtrịtrongsạch, vữngmạnhtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minh”, tôiđăngkýcácnội dung theothựctếtráchnhiệmvànhiệmvụđượcgiaonhưsau:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................……..…..………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
II. Cam kếtthựchiệnNghịquyếtTrungương 4 (khóa XII) vềtăngcườngxâydựng, chỉnhđốnĐảng; ngănchặn, đẩylùisựsuythoáivềtưtưởngchínhtrị, đạođức, lốisống, nhữngbiểuhiện “tựdiễnbiến” và “tựchuyểnhóa” trongnộibộ:
(Đảngviêntựnhậndiệncácbiểuhiệncụthểvềsựsuythoáivềtưtưởngchínhtrị, đạođức, lốisống, dấuhiệu “tựdiễnbiến”, “tựchuyểnhóa”củabảnthânvàtổchứcdựatrên27 biểuhiệntrongNghịquyếtTrungương 4 khóa XII.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………
III. Cácnhiệmvụ, giảiphápthựchiệncủabảnthân:
(Nhiệmvụ, giảiphápđểkhắcphụcnhữnghạnchếmàbảnthâncòncómộtsốbiểuhiệnnhưđãnêu ở mục II ở trên).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tôixin cam đoanthựchiệntốtnhữngnội dung đăngkýhọctậplàmtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minh về“tăngcườngkhốiđạiđoànkếttoàndântộc, xâydựngĐảngvàhệthốngchínhtrịtrongsạch, vữngmạnhtheotưtưởng, đạođức, phongcáchHồChí Minh” vàcam kếtthựchiệnNghịquyếtTrungương 4 (khóa XII) vềtăngcườngxâydựng, chỉnhđốnĐảng; ngănchặn, đẩylùisựsuythoáivềtưtưởngchínhtrị, đạođức, lốisống, nhữngbiểuhiện “tựdiễnbiến” và “tựchuyểnhóa” trongnộibộ. Tôixinbáocáocho chi bộbiếtđểtheodõi, giúpđỡ, kiểmtravàgiámsáttrongquátrìnhthựchiện./.
,


XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
BÍ THƯ
………., ngày…….tháng…….năm 2020.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN