BIÊN BẢN kiểm tra 6 tháng hoạt động công đoàn đàu năm học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


    LĐLĐ HUYỆN THỐNG NHẤT

    CĐCS TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                          Gia Kiệm, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

BIÊN BẢN

KIỂM TRA ĐỒNG CẤP CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.

 

- Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 10 tháng 7 năm 2017.

 - Tại CĐCS trường TH Lê Quý Đôn, UBKT CĐCS tiến hành kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017.

I. Thành phần tham dự:

 1. Đại diện UBKT CĐCS:

 - Ông: Lê Hoàng Anh Chủ nhiệm UBKTCĐ  Trưởng ban.

 - : Đỗ Thị Thanh Thúy    Ủy viên UBKTCĐ              Ủy viên, Thư Ký

 

2. Đại diện BCH CĐCS:

 - Ông: Đinh Văn Nhân  Chủ tịch công đoàn.

 - : Trần Th Mai Thảo      Kế toán công đoàn.

 - : Trần Th Dung   Thủ quỹ công đoàn.

3. Đại diện lãnh đạo nhà trường:

- Bà: Hoàng Th Thanh Kim Hạnh  Hiệu trưng

 

UBKT. CĐCS đã làm việc với Công đoàn trường TH Lê Quý Đôn, nghe báo cáo việc chấp hành Điều lệ công đoàn từ sau Đại hội Công đoàn đến nay, công tác 6 tháng đầu năm 2017, nghiên cứu, xem xét các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, có ý kiến kết luận như sau:

1- Kiểm tra việc tổ chức phổ biến, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành:

Sau Đại hội Công đoàn trường TH Lê Quý Đôn, Ban Chấp hành đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo, phổ biến, triển khai các Nghị quyết và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động bằng các hình thức như: triển khai học tập trong các cuộc họp.

2- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt công đoàn, chế độ thông tin báo cáo hoạt động công đoàn và việc công khai tài chính công đoàn:

 Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành công đoàn, cơ bản được bảo đảm và duy trì. Các cuộc họp Ban chấp hành đều được ghi chép vào sổ theo dõi Nghị quyết; việc ghi chép biên bản đã thể hiện được ý kiến phát biểu của từng người và ý kiến kết luận của người chủ trì; sau

1

 


buổi họp có thông báo kết luận để triển khai thực hiện.

Công tác công khai tài chính đã được thực hiện bằng việc báo cáo công khai trong buổi họp Ban Chấp hành, Họp Hội đồng sư phạm với các nội dung như: trình dự toán thu chi kinh phí công đoàn hàng năm với của LĐLĐ huyện; duyệt báo cáo tài chính, tình hình thu chi tài chính công đoàn...

Báo cáo thu, chi tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2017.

a/ Phần thu:

- Thu đoàn phí công đoàn :   9,589,678

- Thu khác   :      1.020.000

- Kinh phí cấp trên cấp : 12.850.168

- Cộng thu   : 23.459.846

b/ Phần chi:

- Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương :   4.428.600

- Quản lý hành chính     :   1.012.000

- Chi hoạt động      : 12.720.000

- kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp   :  5.1138.149

- Cộng chi       : 23.298.749

c/ Tồn Quỹ:        : 161.097 đồng

Việc chấp hành nguyên tắc chế độ kế toán: sổ sách, theo dõi, đối chiếu; nội dung chi, khoản mục chi, chế độ báo cáo dự toán, quyết toán, chứng từ hợp lệ theo đúng nguyên tắc.

 

3- Việc xây dựng và thực hiện các qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra công đoàn và quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Công đoàn đã xây dựng được các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra và có chương trình phối hợp với Chính quyền; đồng thời, chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy chế hoạt động.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được Công đoàn đặc biệt quan tâm.

4- Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn.

Công đoàn đã quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn, là một trong 3 cuộc vận động lớn và chương trình hành động của nhiệm kỳ. Kết nạp 100% CĐV mới vào t chức công đoàn, luôn gi vững danh hiệu: Công đoàn vững mạnh - xuất sắc.

 

1

 


5- Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn:

Ban chấp hành Công đoàn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra chấp hành Điều lệ; Uỷ ban kiểm tra đã giúp cho Ban chấp hành xây dựng chương trình kiểm tra hàng quý, năm. Các cuộc kiểm tra đều được thể hiện bằng biên bản kiểm tra. Nội dung kiểm tra đã bám sát chỉ đạo hướng dẫn của LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành, phù hợp tình hình thực tế của trường và của ngành.

6- Đánh giá chung:

 Ban chấp hành công đoàn đã thực tốt công tác 6 tháng đầu năm và điều lệ Công đoàn Việt Nam, luôn kịp thời mọi chế độ đối với công đoàn viên.

Việc công khai tài chính thực hiện khá tốt, nhìn chung công đoàn đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các hoạt động đã bám sát chỉ đạo định hướng của cấp trên và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của ngành, cơ sở; khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của ngành. Thực hiện đúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Biên bản kết thúc lúc 10 gi 10 phút cùng ngày.

 

TM.Đoàn kiểm tra TM.BCH CĐCS 

Chủ nhiệm UBKTCĐ   Chủ tịch Thư ký          

 

 

 

 

 Lê Hoàng Anh                                 Đinh Văn Nhân                     Đỗ Thị Thanh Thúy

         

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/16/2017 9:56:34 PM | Thể loại: Lớp 5 | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án BIÊN BẢN kiểm tra 6 tháng hoạt động công đoàn đàu năm học, Lớp 5. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả giáo án BIÊN BẢN kiểm tra 6 tháng hoạt động công đoàn đàu năm học .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện BIÊN BẢN kiểm tra 6 tháng hoạt động công đoàn đàu năm học thuộc chủ đề Lớp 5 được giới thiệu bởi user Anh Lê Hoàng đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Lớp 5 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mụ còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 5 Tiếng Anh 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu LĐLĐ HUYỆN THỐNG NHẤT CĐCS TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Gia Kiệm, ngày 10 tháng 7 năm 2017   BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỒNG CẤP CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, kế tiếp là - Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 10 tháng 7 năm 2017, tiếp theo là - Tại CĐCS trường TH

https://tailieuhoctap.com/giaoanlop5/bien-ban-kiem-tra-6-thang-hoat-dong-cong-doan-dau-nam-hoc.4uux0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


LĐLĐ HUYỆN THỐNG NHẤT
CĐCS TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Kiệm, ngày 10 tháng 7 năm 2017


BIÊN BẢN
KIỂM TRA ĐỒNG CẤP CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.

- Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 10 tháng 7 năm 2017.
- Tại CĐCS trường TH Lê Quý Đôn, UBKT CĐCS tiến hành kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017.
I. Thành phần tham dự:
1. Đại diện UBKT CĐCS:
- Ông: Lê Hoàng Anh Chủ nhiệm UBKTCĐ Trưởng ban.
- Bà: Đỗ Thị Thanh Thúy Ủy viên UBKTCĐ Ủy viên, Thư Ký

2. Đại diện BCH CĐCS:
- Ông: Đinh Văn Nhân Chủ tịch công đoàn.
- Bà: Trần Thị Mai Thảo Kế toán công đoàn.
- Bà: Trần Thị Dung Thủ quỹ công đoàn.
3. Đại diện lãnh đạo nhà trường:
- Bà: Hoàng Thị Thanh Kim Hạnh Hiệu trưởng

UBKT. CĐCS đã làm việc với Công đoàn trường TH Lê Quý Đôn, nghe báo cáo việc chấp hành Điều lệ công đoàn từ sau Đại hội Công đoàn đến nay, công tác 6 tháng đầu năm 2017, nghiên cứu, xem xét các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, có ý kiến kết luận như sau:
1- Kiểm tra việc tổ chức phổ biến, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành:
Sau Đại hội Công đoàn trường TH Lê Quý Đôn, Ban Chấp hành đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo, phổ biến, triển khai các Nghị quyết và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động bằng các hình thức như: triển khai học tập trong các cuộc họp.
2- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt công đoàn, chế độ thông tin báo cáo hoạt động công đoàn và việc công khai tài chính công đoàn:
Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành công đoàn, cơ bản được bảo đảm và duy trì. Các cuộc họp Ban chấp hành đều được ghi chép vào sổ theo dõi Nghị quyết; việc ghi chép biên bản đã thể hiện được ý kiến phát biểu của từng người và ý kiến kết luận của người chủ trì; sau buổi họp có thông báo kết luận để triển khai thực hiện.
Công tác công khai tài chính đã được thực hiện bằng việc báo cáo công khai trong buổi họp Ban Chấp hành, Họp Hội đồng sư phạm với các nội dung như: trình dự toán thu chi kinh phí công đoàn hàng năm với của LĐLĐ huyện; duyệt báo cáo tài chính, tình hình thu chi tài chính công đoàn...
Báo cáo thu, chi tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2017.
a/ Phần thu:
- Thu đoàn phí công đoàn : 9,589,678
- Thu khác : 1.020.000
- Kinh phí cấp trên cấp : 12.850.168
- Cộng thu : 23.459.846
b/ Phần chi:
- Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương : 4.428.600
- Quản lý hành chính : 1.012.000
- Chi hoạt động : 12.720.000
- kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp : 5.1138.149
- Cộng chi : 23.298.749
c/ Tồn Quỹ: : 161.097 đồng
Việc chấp hành nguyên tắc chế độ kế toán: sổ sách, theo dõi, đối chiếu; nội dung chi, khoản mục chi, chế độ báo cáo dự toán, quyết toán, chứng từ hợp lệ theo đúng nguyên tắc.

3- Việc xây dựng và thực hiện các qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra công đoàn và quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:
Công đoàn đã xây dựng được các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra và có chương trình phối hợp với Chính quyền; đồng thời, chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy chế hoạt động.
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được Công đoàn đặc biệt quan tâm.
4- Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn.
Công đoàn đã quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn, l�