TrườngTHCS Búng Tàu
HƯỚNG DẪN HS ÔN TẬP TẠI NHÀ
MÔN: Lịch sử 7
Đợt 1 (Từ ngày 16/03/2020 đến 23/03/2020)

I.Ôn tập,củng cố kiến thức
Học sinh ôn lại kiến thức đã học từ bài 19,20
II.Bài tập
Bài 19 : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
Nhân vật lịch sử : Lê Lợi, Nguyễn Trãi, …..
Thuận lợi và khó khăn khi bước đầu dựng cờ khởi nghĩa
Thành công : giải phóng các vùng đất nào ? năm nào ?
Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi.
Xây dựng ít nhất diễn biến trận chiến thắng mà Lam Sơn đã giành thắng lợi.
Bài 20 : Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) thắng lợi , bước đầu dựng nước đã xây dựng các lĩnh vực Chính trị - quân sự - pháp luật, Kinh tế - xã hội, Văn hóa – giáo dục như thế nào ?
III. Lưu ý
1. Trong quá trình tự học ,các em có vấn đề gì chưa rõ có thể liên hệ với giáo viên bộ môn để được hỗ trợ.
2. Học sinh báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm về việc hoàn thành bài tập được giao và nộp bài cho giáo viên bộ môn chấm vào ngày 23/03/2020.

Câu hỏi học sinh làm vào giấy tập và nộp :
(5đ)
Trình bày những thuận lợi và khó khăn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?
Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Tốt Đông – Chúc Động (1426) ?
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử ?
(5đ)
Nêu những chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa , giáo dục (1428 - 1527) ?

Búng Tàu, ngày 16 tháng 03 năm 2020
GVBMPhạm Thị Mum


Duyệt của Tổ trưởng


BGH duyệt