Lớp
NỘI DUNG BÀI HỌC
GHI CHÚ

6
- Tiết 28: Tập đọc nhạc số 8
Trích “Lá thuyền ước mơ”
- Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc.


- Xem bài học trong SGK
- Liệt kê các ký hiệu âm nhạc có trong bài hát và bài TĐN.
- Nghe trọn bài hát “Lá thuyền ước mơ” trên Zing.mp3 hoặc Karaoke trên Youtube.

7
- Tiết 28: Tập đọc nhạc số 8
“Chú chim nhỏ dễ thương”
Nhạc Pháp – Lời Việt: Hoàng Anh.
- Xem bài học trong SGK
- Liệt kê các ký hiệu âm nhạc có trong bài TĐN.
- Nghe hát trên Zing.mp3 hoặc Karaoke trên Youtube.

8
- Tiết 28: Tập đọc nhạc số 7.
“Dòng suối chảy về đâu?”– Nhạc Nga -
Lời Việt: Hoàng Lân
- Xem bài học trong SGK.
- Liệt kê các ký hiệu âm nhạc có trong bài TĐN.
- Nghe hát trên Zing.mp3 hoặc Karaoke trên Youtube.

NỘI DUNG TỰ HỌC MÔN ÂM NHẠC
KHỐI 6.7 & 8