KE HOACH TUAN 15 NAM HOC 2017 - 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


KẾ HOẠCH TUẦN: 15

Từ ngày  27/11 đến ngày  03 tháng 12 năm 2017

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

DẠY THAY

2

27/11

Chào cờ: Tổng kết đợt thi đua và trao thưởng

- Tuyên truyền các bệnh mùa Đông Xuân theo CV chỉ đạo của Phòng số 398 ngày 20/11/2017

-  Dạy học

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Nhận xét các tiết dạy trong hội thi GVDG cấp trường

+ Đ/C Thành cùng nhóm chuyên môn Vật lý triển khai chuyên đề

- Tập huấn giáo viên T. Anh tại TTBDTX tỉnh QB lúc 8 giờ (Đ/c Luân)

-  Dạy học

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Trình bày STKHKT

+ Góp ý giờ dạy.

- Nộp hồ sơ dự thi sáng tạo KHKT cấp Huyện

Chào cờ: Tổng kết đợt thi đua và trao thưởng

- Tuyên truyền các bệnh mùa Đông Xuân theo CV chỉ đạo của Phòng

 

 

3

28/11

-  Dạy học

 

- Dạy học

- GV bốc thăm bài dạy thi GVDG cấp Cụm tại trường THCS Quảng Phú lúc 14 giờ.

- HSG cấp huyện tham gia BD tại THCS Q.Phương (Địa, Sinh, Lí), THCS Quảng Xuân (Toán) (HS có mặt tại cổng trường lúc 12 giờ 15 phút

 

4

29/11

-  Dạy học

 

-  Dạy học

 

 

5

30/11

-  Dạy học

- Chấm đề tài, SK, KN giáo viên tham gia thi GVDG cấp Cụm lúc 7 giờ tại VP nhà trường (TP: HĐKH)

-  Dạy học

- HSG cấp huyện tham gia BD tại THCS Q.Phương (Địa, Sinh, Lí), THCS Quảng Xuân (Toán)

- Sinh hoạt chi bộ, phân xếp loại đảng viên, xếp loại cơ sở đảng cuối năm 2017 sau tiết 3 (Tổ bố trí dạy thay, GV sắp xếp lịch dạy bù chương trình)

 

6

01/12

-  Dạy học

 

-  Dạy học

 

 

7

02/12

Dạy học

- Nộp đề kiểm tra cuối kỳ I các môn cho Cụm (Đ/c Luận)

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp Cụm tại trường THCS Quảng phú (Đ/c Phượng, Đ/c Luận, Đ/c Thanh Sơn làm giám khảo; GV đăng ký tham gia dự thi)

- Nhận Kế hoạch tháng 12/2017 qua Website Trường

- HSG cấp huyện tham gia BD tại THCS Q.Phương (Địa, Sinh, Lí), THCS Quảng Xuân (Toán)

 

CN

03/12

 

 

 


KẾ HOẠCH TUẦN: 15

Từ ngày  27/11 đến ngày  03 tháng 12 năm 2017

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

DẠY THAY

2

27/11

Chào cờ: Tổng kết đợt thi đua và trao thưởng

- Tuyên truyền các bệnh mùa Đông Xuân theo CV chỉ đạo của Phòng số 398 ngày 20/11/2017

-  Dạy học

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Nhận xét các tiết dạy trong hội thi GVDG cấp trường

+ Đ/C Thành cùng nhóm chuyên môn Vật lý triển khai chuyên đề

- Tập huấn giáo viên T. Anh tại TTBDTX tỉnh QB lúc 8 giờ (Đ/c Luân)

-  Dạy học

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Trình bày STKHKT

+ Góp ý giờ dạy.

- Nộp hồ sơ dự thi sáng tạo KHKT cấp Huyện

Chào cờ: Tổng kết đợt thi đua và trao thưởng

- Tuyên truyền các bệnh mùa Đông Xuân theo CV chỉ đạo của Phòng

 

 

3

28/11

-  Dạy học

 

- Dạy học

- GV bốc thăm bài dạy thi GVDG cấp Cụm tại trường THCS Quảng Phú lúc 14 giờ.

- HSG cấp huyện tham gia BD tại THCS Q.Phương (Địa, Sinh, Lí), THCS Quảng Xuân (Toán) (HS có mặt tại cổng trường lúc 12 giờ 15 phút

 

4

29/11

-  Dạy học

 

-  Dạy học

 

 

5

30/11

-  Dạy học

- Chấm đề tài, SK, KN giáo viên tham gia thi GVDG cấp Cụm lúc 7 giờ tại VP nhà trường (TP: HĐKH)

-  Dạy học

- HSG cấp huyện tham gia BD tại THCS Q.Phương (Địa, Sinh, Lí), THCS Quảng Xuân (Toán)

- Sinh hoạt chi bộ, phân xếp loại đảng viên, xếp loại cơ sở đảng cuối năm 2017 sau tiết 3 (Tổ bố trí dạy thay, GV sắp xếp lịch dạy bù chương trình)

 

6

01/12

-  Dạy học

 

-  Dạy học

 

 

7

02/12

Dạy học

- Nộp đề kiểm tra cuối kỳ I các môn cho Cụm (Đ/c Luận)

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp Cụm tại trường THCS Quảng phú (Đ/c Phượng, Đ/c Luận, Đ/c Thanh Sơn làm giám khảo; GV đăng ký tham gia dự thi)

- Nhận Kế hoạch tháng 12/2017 qua Website Trường

- HSG cấp huyện tham gia BD tại THCS Q.Phương (Địa, Sinh, Lí), THCS Quảng Xuân (Toán)

 

CN

03/12

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 11/24/2017 2:08:05 PM | Thể loại: Kế hoạch tuần | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án KE HOACH TUAN 15 NAM HOC 2017 - 2018, Kế hoạch tuần. .

https://tailieuhoctap.com/giaoankehoachtuan/ke-hoach-tuan-15-nam-hoc-2017-2018.vy9w0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


KẾ HOẠCH TUẦN: 15
Từ ngày 27/11 đến ngày 03 tháng 12 năm 2017
THỨ NGÀY
SÁNG
CHIỀU
DẠY THAY

2
27/11
Chào cờ: Tổng kết đợt thi đua và trao thưởng
- Tuyên truyền các bệnh mùa Đông Xuân theo CV chỉ đạo của Phòng số 398 ngày 20/11/2017
- Dạy học
- Sinh hoạt tổ chuyên môn
+ Nhận xét các tiết dạy trong hội thi GVDG cấp trường
+ Đ/C Thành cùng nhóm chuyên môn Vật lý triển khai chuyên đề
- Tập huấn giáo viên T. Anh tại TTBDTX tỉnh QB lúc 8 giờ (Đ/c Luân)
- Dạy học
- Sinh hoạt tổ chuyên môn
+ Trình bày STKHKT
+ Góp ý giờ dạy.
- Nộp hồ sơ dự thi sáng tạo KHKT cấp Huyện
Chào cờ: Tổng kết đợt thi đua và trao thưởng
- Tuyên truyền các bệnh mùa Đông Xuân theo CV chỉ đạo của Phòng3
28/11
- Dạy học

- Dạy học
- GV bốc thăm bài dạy thi GVDG cấp Cụm tại trường THCS Quảng Phú lúc 14 giờ.
- HSG cấp huyện tham gia BD tại THCS Q.Phương (Địa, Sinh, Lí), THCS Quảng Xuân (Toán) (HS có mặt tại cổng trường lúc 12 giờ 15 phút


4
29/11
- Dạy học

- Dạy học5
30/11
- Dạy học
- Chấm đề tài, SK, KN giáo viên tham gia thi GVDG cấp Cụm lúc 7 giờ tại VP nhà trường (TP: HĐKH)
- Dạy học
- HSG cấp huyện tham gia BD tại THCS Q.Phương (Địa, Sinh, Lí), THCS Quảng Xuân (Toán)
- Sinh hoạt chi bộ, phân xếp loại đảng viên, xếp loại cơ sở đảng cuối năm 2017 sau tiết 3 (Tổ bố trí dạy thay, GV sắp xếp lịch dạy bù chương trình)


6
01/12
- Dạy học

- Dạy học7
02/12
- Dạy học
- Nộp đề kiểm tra cuối kỳ I các môn cho Cụm (Đ/c Luận)
- Thi giáo viên dạy giỏi cấp Cụm tại trường THCS Quảng phú (Đ/c Phượng, Đ/c Luận, Đ/c Thanh Sơn làm giám khảo; GV đăng ký tham gia dự thi)
- Nhận Kế hoạch tháng 12/2017 qua Website Trường
- HSG cấp huyện tham gia BD tại THCS Q.Phương (Địa, Sinh, Lí), THCS Quảng Xuân (Toán)


CN
03/12