LICH KIEM TRA HOC KY I NH 2017 - 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

 

THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA HKI

NĂM HỌC 2017- 2018

 1/ Các môn Thể dục, Mỹ Thuật, Âm nhạc, Tin học, Công nghệ tổ chức kiểm tra theo thời khóa biểu trong tuần 15.

2/ Lịch kiểm tra kĩ năng nói Tiếng anh khối 6,7,8: thực hiện trái buổi với buổi học chính khoá, cụ thể như sau:

Lớp

Ngày

Thứ

Buổi

Tiết

Tên giáo viên

Người hỗ trợ

Phòng thi

Phòng học sinh tập trung

6A1

4/12/2017

Hai

Chiều

2,3

Hồ Thanh Thủy

Nguyễn Thị Ngọc Mai

P2 lầu B

P3 lầu B

6A 2

4/12/2017

Hai

Chiều

4,5

6A 3

4/12/2017

Hai

Chiều

2,3

Lê Thị Thanh Trúc

Bùi Thị Hằng

P1 lầu B

P. Hội đồng

6A 4

4/12/2017

Hai

Chiều

4,5

6A 5

2/12/2017

Bảy

Chiều

2,3

Thanh Trúc

Mỹ Linh

P1 lầu B

P. Hội đồng

6A 6

6/12/2017

Chiều

2,3

Thanh Thủy

Mỹ Linh

P2 lầu B

P3 lầu B

7A 1

4/12/2017

Hai

Sáng

2,3

Như Hoa

Bùi Hằng

P Bảng thông minh

Phòng đọc

7A 2

4/12/2017

Hai

Sáng

2,3

Phan Lệ Trinh

Mỹ Linh

Phòng TH Hóa

Phòng TH Sinh

7A 3

5/12/2017

Ba

Sáng

1,2

Phan Lệ Trinh

Bùi Hằng

Phòng TH Hóa

Phòng TH Sinh

7A 4

5/12/2017

Ba

ng

3,4

7A 5

6/12/2017

Sáng

1,2

Phan Lệ Trinh

Mỹ Linh

P2 lầu B

P3 lầu B

8A 1

4/12/2017

Hai

Sáng

1,2

Thanh Thủy

Thầy Tuyến

P2 lầu B

P3 lầu B

8A 2

5/12/2017

Ba

Sáng

1,2

Thanh Thủy

Thầy Ng Tâm

 

P2 lầu B

P3 lầu B

8A 3

5/12/2017

Ba

Sáng

3,4

8A 4

4/12/2017

Hai

Sáng

1,2

Thanh Trúc

Thầy Văn Ngọc

P1 lầu B

P. Hội đồng

8A 5

4/12/2017

Hai

Sáng

3,4

 

 

 


 

3/ Lịch kiểm tra khối 6,7,8  các môn tập trung ở học kỳ I ( tuần 16)

 

Ngày

Buổi

Khối 6

Khối 7

Khối 8

07/12/2017

( thứ năm)

Sáng

Vật lý, Tiếng anh

 

 

Chiều

 

Tiếng anh, GDCD

Vật lý, Tiếng anh

08/12/2017

( thứ sáu)

Sáng

Lịch Sử, Địa lí

 

 

Chiều

 

Lịch sử, Địa lí

Sinh học, GDCD,  Hóa học

09/12/2017

( thứ bảy)

CHẤM THI TẬP TRUNG

11/12/2017

(thứ  hai)

Sáng

 

Ngữ văn, Vật lý

Ngữ văn, Lịch sử

Chiều

 

Toán, Sinh học

Toán, Địa lí

12/12/2017

( thứ ba)

Sáng

Ngữ văn, GDCD

 

 

Chiều

Toán, Sinh học

 

 

 

4/ Lịch kiểm tra khối 9 ( tuần 17)

 

Khối

Ngày

Buổi

Môn thi

 

Khối 9

13/12/2017

Thứ tư

Sáng

Ngữ Văn

 

Chiều

Địa lý, GDCD

 

14/12/2017

Thứ năm

Sáng

Toán

 

Chiều

Lịch sử

 

15/12/2017

Thứ sáu

Sáng

Vật lý, Sinh học

 

Chiều

Hóa học, Tiếng anh

 

 

  • Ngày 16/12/2017 ( thứ bảy) chấm thi tập trung và nộp báo cáo.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lý Thị Như Hoa

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 11/16/2017 8:56:09 PM | Thể loại: kế hoạch chuyên môn | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án LICH KIEM TRA HOC KY I NH 2017 - 2018, kế hoạch chuyên môn. .

https://tailieuhoctap.com/giaoankehoachchuyenmon/lich-kiem-tra-hoc-ky-i-nh-2017-2018.ut2w0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC 2017- 2018
1/ Các môn Thể dục, Mỹ Thuật, Âm nhạc, Tin học, Công nghệ tổ chức kiểm tra theo thời khóa biểu trong tuần 15.
2/ Lịch kiểm tra kĩ năng nói Tiếng anh khối 6,7,8: thực hiện trái buổi với buổi học chính khoá, cụ thể như sau:
Lớp
Ngày
Thứ
Buổi
Tiết
Tên giáo viên
Người hỗ trợ
Phòng thi
Phòng học sinh tập trung

6A1
4/12/2017
Hai
Chiều
2,3
Hồ Thanh Thủy
Nguyễn Thị Ngọc Mai
P2 lầu B
 P3 lầu B

6A 2
4/12/2017
Hai
Chiều
4,5

6A 3
4/12/2017
Hai
Chiều
2,3
Lê Thị Thanh Trúc
Bùi Thị Hằng
P1 lầu B
P. Hội đồng

6A 4
4/12/2017
Hai
Chiều
4,5

6A 5
2/12/2017
Bảy
Chiều
2,3
Thanh Trúc
Mỹ Linh
P1 lầu B
P. Hội đồng

6A 6
6/12/2017
Tư
Chiều
2,3
Thanh Thủy
Mỹ Linh
P2 lầu B
P3 lầu B

7A 1
4/12/2017
Hai
Sáng
2,3
Như Hoa
Bùi Hằng
P Bảng thông minh
Phòng đọc

7A 2
4/12/2017
Hai
Sáng
2,3
Phan Lệ Trinh
Mỹ Linh
Phòng TH Hóa
Phòng TH Sinh

7A 3
5/12/2017
Ba
Sáng
1,2
Phan Lệ Trinh
Bùi Hằng
Phòng TH Hóa
Phòng TH Sinh

7A 4
5/12/2017
Ba
Sáng
3,4

7A 5
6/12/2017
Tư
Sáng
1,2
Phan Lệ Trinh
Mỹ Linh
P2 lầu B
P3 lầu B

8A 1
4/12/2017
Hai
Sáng
1,2
Thanh Thủy
Thầy Tuyến
P2 lầu B
P3 lầu B

8A 2
5/12/2017
Ba
Sáng
1,2
Thanh Thủy
Thầy Ng Tâm

P2 lầu B
P3 lầu B

8A 3
5/12/2017
Ba
Sáng
3,4

8A 4
4/12/2017
Hai
Sáng
1,2
Thanh Trúc
Thầy Văn Ngọc
P1 lầu B
P. Hội đồng

8A 5
4/12/2017
Hai
Sáng
3,4


3/ Lịch kiểm tra khối 6,7,8 các môn tập trung ở học kỳ I ( tuần 16)

Ngày
Buổi
Khối 6
Khối 7
Khối 8

07/12/2017
( thứ năm)
Sáng
Vật lý, Tiếng anh
Chiều

Tiếng anh, GDCD
Vật lý, Tiếng anh

08/12/2017
( thứ sáu)
Sáng
Lịch Sử, Địa lí
Chiều

Lịch sử, Địa lí
Sinh học, GDCD, Hóa học

09/12/2017
( thứ bảy)
CHẤM THI TẬP TRUNG

11/12/2017
(thứ hai)
Sáng

Ngữ văn, Vật lý
Ngữ văn, Lịch sử


Chiều

Toán, Sinh học
Toán, Địa lí

12/12/2017
( thứ ba)
Sáng
Ngữ văn, GDCD
Chiều
Toán, Sinh học
4/ Lịch kiểm tra khối 9 ( tuần 17)

Khối
Ngày
Buổi
Môn thi


Khối 9
13/12/2017
Thứ tư
Sáng
Ngữ Văn
Chiều
Địa lý, GDCD14/12/2017
Thứ năm
Sáng
Toán
Chiều
Lịch sử15/12/2017
Thứ sáu
Sáng
Vật lý, Sinh học
Chiều
Hóa học, Tiếng anhNgày 16/12/2017 ( thứ bảy) chấm thi tập trung và nộp báo cáo.


KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNGLý Thị Như Hoa