TRƯỜNG THCS HÙNG CƯỜNG
 PHIẾU GIAO BÀI LẦN 1

Họ và tên: ..................................
Năm học: 2019 – 2020

Lớp 8
Môn: Công nghệ - Lớp 8


(Thời gian làm bài: 45 phút)

ĐiểmLời phê của thầy giáo, cô giáo


Câu 1 : ( 2 điểm )
Em hãy cho biết chi tiết máy là gì? (1đ)
Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau bằng các mối ghép nào? Cho ví dụ tương ứng với các mối ghép trên? (1đ)
Câu 2 : ( 2 điểm )
Cho biết sự khác nhau về tính chất của vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại?
Em hãy chọn ra các lọ ( lọ thủy tinh, lọ nhựa, lọ nhôm) để chứa các nguyên liệu sau: Đường, muối, giấm ăn ? (0,75 đ)
Câu 3 : ( 3điểm )
Em hãy cho biết các nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện ? (1,5đ)
Một người dùng điện để đánh bắt cá vô tình bị điện giật là nguyên nhân nào trong tai nạn điện? (0,5đ)
Theo em có nên dùng điện đánh bắt cá áp dụng rộng rãi không? Vì sao? (1đ)
Câu 4 : ( 1.5điểm )
Vật liệu kĩ thuật điện được chia làm những loại nào? (0.75)
Cho ít nhất 2 ví dụ cho mỗi loại vật liệu kĩ thuật điện ? (0,75đ)
Câu 5 : ( 1.5điểm )
Em hãy giải thích tại sao khi chúng ta sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng lại không tiết kiệm điện năng ? ( 1 đ).
Em hãy sắp xếp thứ tự theo khả năng tiết kiệm điện trong các loại đèn sau: Huỳnh quang, compact, Led, đèn sợi đốt. ( 0.5 đ)

-----HẾT-----