Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH

TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 

 

 

MÔN HÓA HỌC

ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu hành nội bộ

 

                                                                                              1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HÓA HỌC

1. Về thực hiện nội dung dạy học

- Soạn giáo án đầy đủ, chi tiết, nhưng bài lên lớp không nhất thiết phải tiến hành toàn bộ các phần của SGK. Để đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên tập trung vào phần trọng tâm của bài và chú ý hướng dẫn học sinh tự học theo SGK.

-  Đơn vị khối lượng nguyên tử ngoài đvC như SGK đã ghi, có thể giới thiệu thêm đơn vị u (đvC còn được gọi là u).

- Hình thức bài soạn không quy định cứng nhắc (tùy theo khả năng của giáo viên và trình độ của học sinh). Nội dung bài soạn phải nêu rõ các bước tiến hành của giáo viên và các hoạt động của học sinh. Kiến thức trong bài soạn và khi lên lớp phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và SGK.

- Khi tiến hành bài lên lớp theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, nhất thiết phải dựa vào các hoạt động, hệ thống câu hỏi (đặc biệt, cần có các hoạt động dẫn dắt vào bài, chuyển phần sao cho tạo được hứng thú học tập cho học sinh), tránh chép nội dung của SGK lên bảng.

- Môn Hoá học là môn khoa học thực nghiệm, các bài lên lớp luôn gắn liền với các thí nghiệm (dùng các thí nghiệm hoá học để dẫn dắt vấn đề, tạo niềm tin khoa học cho học sinh) và luôn liên hệ với các sự vật, hiện tượng thực tế xảy ra xung quanh ta.

- Tận dụng tối đa các thiết bị thí nghiệm và các phương tiện hỗ trợ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong bài lên lớp (máy vi tính, phần mềm, dữ liệu mô phỏng, thí nghiệm ảo, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan…).

2. Về thực hành, thí nghiệm

- Cần khắc phục khó khăn để tiến hành đầy đủ các thí nghiệm trong các bài học.

- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học, tuỳ điều kiện cơ sở vật chất mà Hiệu trưởng cho phép giáo viên tiến hành lựa theo lịch sắp xếp, miễn là đảm bảo đủ số tiết và nội dung.

- Nên tận dụng tối đa phòng học bộ môn hóa học và tiến hành các thí nghiệm thực hành theo phướng hướng đổi mới phương pháp dạy học thực hành.

3. Về kiểm tra, đánh giá

- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực hành. Điểm kiểm tra thực hành (hệ số 1), giáo viên căn cứ vào tường trình thí nghiệm một bài thực hành chấm lấy điểm thực hành.

- Bài kiểm tra 45 phút thực hiện dưới hình thức tự luận, bằng cách cho nhiều câu hỏi nhỏ, tránh tình trạng ”dạy tủ, hoc tủ”, nếu có kết hợp với hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan thì tỉ lệ không quá 40%. Bài kiểm tra cuối học kì tiến hành dưới hình thức tự luận 100%. Riêng lớp 9, bài kiểm tra cuối học kì theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 4. Việc sử dụng sách giáo khoa, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dân tư học

 - Đây là những vấn đề cần đặc biệt chú ý, sách giáo khoa là tài liệu hỗ trợ tự học của học sinh, giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

 - Hướng dẫn tự học, kiểm tra kết quả tự học của học sinh là yêu cầu cần có trong mỗi tiết dạy.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

LỚP 8

Cả năm:  37 tuần  70 tiết

Học kì I:  19 tuần  36 tiết

Học kì II: 18 tuần  34 tiết

 

HỌC KÌ I

TIẾT

BÀI

1

Mở đầu môn hoá học

Chương I: Chất. Nguyên tử. Phân tử

Từ tiết 2 đến tiết 16

2

Chất

3

Chất (tt)

4

Bài thực hành 1

(Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường)

5

Nguyên tử

6

Nguyên tố hoá học

7

Nguyên tố hoá học (tt)

8

Đơn chất và hợp chất – Phân tử

9

Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tt)

10

Bài thực hành 2

11

Bài luyện tập 1

12

Công thức hoá học

13

Hoá trị

14

Hoá trị (tt)

15

Bài luyện tập 2

16

Kiểm tra viết

Chương II: Phản ứng hố học

Từ tiết 17 đến tiết 25

17

Sự biến đổi chất

18

Phản ứng hoá học

19

Phản ứng hoá học (tt)

20

Bài thực hành 3

21

Định luật bảo toàn khối lượng

22

Phương trình hoá học

23

Phương trình hoá học (tt)

24

Bài luyện tập 3

25

Kiểm tra viết

Chương III: Mol và tính toán hoá học

Từ tiết 26 đến tiết 34

26

Mol

27

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol.

Luyện tập

28

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol.

Luyện tập (tt)

29

Tỉ khối chất khí

30

Tính theo công thức hoá học

31

Tính theo công thức hoá học (tt)

32

Tính theo phương trình hoá học

33

Tính theo phương trình hoá học (tt)

                                                                                              1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

34

Bài luyện tập 4

35

Ôn tập học kì I

36

Kiểm tra học kì I

 

HỌC KÌ II

TIẾT

BÀI

Chương IV: Oxi. Không khí

Từ tiết 37 đến tiết 46

37

Tính chất của oxi

38

Tính chất của oxi (tt)

39

Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi

40

Oxit

41

Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ

42

Không khí. Sự cháy

43

Không khí. Sự cháy (tt) (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ)

44

Bài luyện tập 5

45

Bài thực hành 4

46

Kiểm tra viết

Chương V: Hiđro. Nước

Từ tiết 47 đến tiết 59

47

Tính chất. Ứng dụng của hiđro

48

Tính chất. Ứng dụng của hiđro (tt)

49

Phản ứng oxi hoá – khử

50

Điều chế hiđro – Phản ứng thế

51

Bài luyện tập 6

52

Bài thực hành 5

53

Kiểm tra viết

54

Nước

55

Nước (tt)

(Tích hợp gio dục ý thức bảo vệ môi trường)

56

Axit. Bazơ. Muối

57

Axit. Bazơ. Muối (tt)

58

Bài luyện tập 7

59

Bài thực hành 6

Chương VI: Dung dịch

Từ tiết 60 đến tiết 70

60

Dung dịch

61

Độ tan của một chất trong nước

62

Nồng độ dung dịch

63

Nồng độ dung dịch (tt)

64

Pha chế dung dịch

65

Pha chế dung dịch (tt)

66

Bài luyện tập 8

67

Bài thực hành 7

68

Ôn tập học kì II

69

Ôn tập học kì II (tt)

70

Kiểm tra học kì II

 

                                                                                              1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

LỚP 9

Cả năm:  37 tuần  70 tiết

Học kì I:  19 tuần  36 tiết

Học kì II: 18 tuần  34 tiết

 

HỌC KÌ I

TIẾT

BÀI

1

Ôn tập đầu năm

Chương I: Các loại hợp chất vô cơ

Từ tiết 2 đến tiết 20

2

Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

3

Một số oxit quan trọng

(Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường)

4

Một số oxit quan trọng (tt)

(Tích hợp gio dục bảo vệ môi trường)

5

Tính chất hoá học của axit

6

Một số axit quan trọng

7

Một số axit quan trọng (tt)

8

Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

9

Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit

(Tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường)

10

Kiểm tra viết

11

Tính chất hoá học của bazơ

12

Một số bazơ quan trọng

13

Một số bazơ quan trọng (tt)

14

Tính chất hoá học của muối

15

Một số muối quan trọng

16

Phân bón hoá học

17

Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

18

Luyện tập chương I

19

Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ- muối

20

Kiểm tra viết

Chương II: Kim loại

Từ tiết 21 đến tiết 29

21

Tính chất vật lí chung của kim loại

22

Tính chất hoá học của kim loại

23

Dãy hoạt động hoá học của kim loại

24

Nhôm

25

Sắt

26

Hợp kim sắt : Gang – thép

27

An mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

28

Luyện tập chương II

29

Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt

Chương III: Phi kim – Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Từ tiết 30 đến tiết 42

30

Tính chất chung của phi kim

31

Clo

32

Clo (tt)

33

Cacbon

                                                                                              1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

34

Các oxit của cacbon

35

Ôn tập học kì I 

36

Kiểm tra học kì I

 

HỌC KÌ II

TIẾT

BÀI

37

Axit cacbonic và muối cacbonat

38

Silic. Công nghiệp silicat

39

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

40

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tt)

41

Luyện tập chương 3

42

Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng

Chương IV: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Từ tiết 43 đến tiết 53

43

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

44

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

45

Metan

46

Etilen

47

Axetilen

48

Kiểm tra viết

49

Benzen

50

Dầu mỏ và khí thiên nhiên

(Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường)

51

Nhiên liệu (Tích hợp giáo dục tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ)

52

Luyện tập chương 4

53

Thực hành: Tính chất hoá học của hiđrocacbon

Chương V: Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime

Từ tiết 54 đến tiết 70

54

Rươu etylic (Tích hợp giáo dục phòng chống ma túy, chất gây nghiện)

55

Axit axetic

56

Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

57

Kiểm tra viết

58

Chất béo

59

Luyện tập: Rươu etylic, axit axetic và chất béo

60

Thực hành: Tính chất của rượu và axit

61

Glucozơ

62

Saccarozơ

63

Tinh bột và xenlulozơ

64

Protein

65

Polime (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường)

66

Polime (tt)

67

Thực hành: Tính chất của gluxit

68

Ôn tập thi học kì II

69

Ôn tập thi học kì II (tt)

70

Kiểm tra học kì II

 

                                                                                              1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Đăng ngày 3/29/2018 3:42:47 PM | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.20 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Bài 24. Ôn tập học kì 1, Hóa học 9. .

http://tailieuhoctap.com/giaoanhoahoc9/bai-24-on-tap-hoc-ki-1.0ntz0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hóa học 9SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN HÓA HỌC
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011


Lưu hành nội bộ


NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HÓA HỌC
1. Về thực hiện nội dung dạy học
- Soạn giáo án đầy đủ, chi tiết, nhưng bài lên lớp không nhất thiết phải tiến hành toàn bộ các phần của SGK. Để đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên tập trung vào phần trọng tâm của bài và chú ý hướng dẫn học sinh tự học theo SGK.
- Đơn vị khối lượng nguyên tử ngoài đvC như SGK đã ghi, có thể giới thiệu thêm đơn vị u (đvC còn được gọi là u).
- Hình thức bài soạn không quy định cứng nhắc (tùy theo khả năng của giáo viên và trình độ của học sinh). Nội dung bài soạn phải nêu rõ các bước tiến hành của giáo viên và các hoạt động của học sinh. Kiến thức trong bài soạn và khi lên lớp phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và SGK.
- Khi tiến hành bài lên lớp theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, nhất thiết phải dựa vào các hoạt động, hệ thống câu hỏi (đặc biệt, cần có các hoạt động dẫn dắt vào bài, chuyển phần sao cho tạo được hứng thú học tập cho học sinh), tránh chép nội dung của SGK lên bảng.
- Môn Hoá học là môn khoa học thực nghiệm, các bài lên lớp luôn gắn liền với các thí nghiệm (dùng các thí nghiệm hoá học để dẫn dắt vấn đề, tạo niềm tin khoa học cho học sinh) và luôn liên hệ với các sự vật, hiện tượng thực tế xảy ra xung quanh ta.
- Tận dụng tối đa các thiết bị thí nghiệm và các phương tiện hỗ trợ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong bài lên lớp (máy vi tính, phần mềm, dữ liệu mô phỏng, thí nghiệm ảo, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan…).
2. Về thực hành, thí nghiệm
- Cần khắc phục khó khăn để tiến hành đầy đủ các thí nghiệm trong các bài học.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học, tuỳ điều kiện cơ sở vật chất mà Hiệu trưởng cho phép giáo viên tiến hành lựa theo lịch sắp xếp, miễn là đảm bảo đủ số tiết và nội dung.
- Nên tận dụng tối đa phòng học bộ môn hóa học và tiến hành các thí nghiệm thực hành theo phướng hướng đổi mới phương pháp dạy học thực hành.
3. Về kiểm tra, đánh giá
- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực hành. Điểm kiểm tra thực hành (hệ số 1), giáo viên căn cứ vào tường trình thí nghiệm một bài thực hành chấm lấy điểm thực hành.
- Bài kiểm tra 45 phút thực hiện dưới hình thức tự luận, bằng cách cho nhiều câu hỏi nhỏ, tránh tình trạng ”dạy tủ, hoc tủ”, nếu có kết hợp với hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan thì tỉ lệ không quá 40%. Bài kiểm tra cuối học kì tiến hành dưới hình thức tự luận 100%. Riêng lớp 9, bài kiểm tra cuối học kì theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Việc sử dụng sách giáo khoa, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dân tư học
- Đây là những vấn đề cần đặc biệt chú ý, sách giáo khoa là tài liệu hỗ trợ tự học của học sinh, giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
- Hướng dẫn tự học, kiểm tra kết quả tự học của học sinh là yêu cầu cần có trong mỗi tiết dạy.
LỚP 8
Cả năm: 37 tuần 70 tiết
Học kì I: 19 tuần 36 tiết
Học kì II: 18 tuần 34 tiết

HỌC KÌ I

TIẾT
BÀI

1
Mở đầu môn hoá học

Chương I: Chất. Nguyên tử. Phân tử
Từ tiết 2 đến tiết 16

2
Chất

3
Chất (tt)

4
Bài thực hành 1
(Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường)

5
Nguyên tử

6
Nguyên tố hoá học

7
Nguyên tố hoá học (tt)

8
Đơn chất và hợp chất – Phân tử

9
Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tt)

10
Bài thực hành 2

11
Bài luyện tập 1

12
Công thức hoá học

13
Hoá trị

14
Hoá trị (tt)

15
Bài luyện tập 2

16
Kiểm tra viết

Chương