PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. TÂY NINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

MÔN: THỂ DỤC KHỐI LỚP: 6
GV GIAO BÀI: KIỀU THỊ MỘNG TRÚC
NỘI DUNG: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
THỜI GIAN: 1 TUẦN (17/2/2020 – 22/02/2020)

BẬT NHẢY
NỘI DUNG TẬP LUYỆN
- Đá lăng trước - sau
- Đá lăng ngang
- Đà 1 bước đá lăng
- Đà 1 bước giậm nhảy, đá lăng
* Yêu cầu: thực hiện 2 lần x 8 nhịp/ 1 nội dung

CHẠY NHANH
NỘI DUNG TẬP LUYỆN
- Chạy bước nhỏ
- Chạy gót chạm mông
* Yêu cầu: thực hiện 10 giây x 2 lần/ 1 nội dung
- Đứng (mặt - vai - lưng) hướng chạy, xuất phát
* Yêu cầu: thực hiện mỗi tư thế từ 2 lần trở lên.

CHẠY BỀN
NỘI DUNG TẬP LUYỆN
- Chạy cự li 500m đối với nữ
- Chạy cự li 700m đối với nam
* Yêu cầu: hoàn thành hết cự li