Trường THPT Chuyên THỦ KHOA NGHĨA
Năm học: 2018 - 2019
(((( Nhóm 1:
NguyễnThịHoàiNgân
Phạm Ngọc Tố Như
Phạm Ngọc Vân Hà
Lý Gia Hân
Trần Trung Hiếu
Lưu Hoàng Sơn
Dương Nhựt Trường
NguyễnQuốcDuy
LờiNói Đầu
Xin chào quý thầy cô và các bạn, chúng em rất hân hạnh khi đồng hành cùng mọi người trong chuyên đề hóa lần này.
Trong chuyên đề lần này tổ mình muốn gửi đến mọi người một chủ đề khá là gần gũi và thân thuộc với chúng ta hay nói cách khác chủ đề chính là sự sống-một điều quan trọng trong cuộc sống của vạn người trên trái đất. Sự sống được cấu tạo nên bởi nhiều yêu tố khác nhau và không thể thiếu trong đó chính là oxi-một nhân tố cực kì quan trọng của quá trình hô hấp. Oxi cũng là một phần chính trong chuyên đề này, với chuyên đề này ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về oxi từ tính chất đến ứng dụng thiết thực trong đời sống qua đó liên hệ với sự sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta điều biết có sự sống thì chúng ta mới có thể tồn tại được nhưng chúng ta hiểu như thế nào về sự sống và tầm quan trọng của oxi trong sự sống đối với chúng ta có ảnh hưởng như thế nào thì đó vẫn là một câu hỏi lớn cho tất cả mọi người. Và trong chuyên đề này chúng em sẽ giải thích tường tận cho mọi người biết thế nào là sự sống và oxi- nó có vai trò mật thiết như thế nào đối với cuộc sống của tất cả sinh vật trên trái đất. Từ đấy giúp ta nhận định đúng về sự sống mà cố gắng giữ gìn, bảo về nó. Đồng thời trong chuyên đề này, cũng có đính kèm theo một số bài tập câu hỏi trắc nghiệm vui cho các bạn biết cũng cố thêm kiến thức của mình.
Chúng em mong rằng chuyên đề này sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho mọi người. Với năng lực của chúng em thì không thể nào tránh khỏi sai sót nhiều trong quá trình biên soạn. Chúng em xin chân thành đón nhân ý kiến từ quý thầy cô và các bạn.


Mụclục

OXI
. Cấu tạo phân tử
. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của Oxi
.Tính chất hóa học của oxi
. Ứng dụng của oxi
. Điều chế oxi
SỰ SỐNG XANH
. Định nghĩa sự sống xanh trên Trái Đất ?
. Quá trình quang hợp của cây xanh- quá trình tạo ra sự sống.
. Sự liên hệ mật thiết giữa Oxi, cây xanh và rừng- Vai trò của rừng
BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm…...……………………………………………16
II. Tự luận……...……………………………………………..18


A.OXI
I. Cấu tạo phân tử
- Nguyên tử oxi có cấu hình electron 1s22s22p4, có 2 electron độc thân lớp ngoài cùng.
- Hai nguyên tử oxi liên kết cộng hóa trị không cực tạo thành phân tử O2.
- Công thức cấu tạo O=O
II. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của Oxi
Tính chất vật lí
Oxi là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí(d=32/29).
Dưới áp suất khí quyển, oxi hóa lỏng ở nhiệt độ -183oC.
Khí oxi tan ít trong nước(100ml nước ở 20oC và 1atm hoàn tan được 3,1ml nước khí oxi. Độ tan S=0.0043g/100g H2O).
Trạng thái tự nhiên
Oxi trong không khí là sản phẩm của quá trình quang hợp.
6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2
III.Tính chất hóa học của oxi
Oxi có độ âm điện lớn (3,44); chỉ đứng sau Flo (3,98)
Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, có tính oxi hóa mạnh
Trong các hợp chất, nguyên tố oxi có số oxi hóa là -2
Oxi tác dụng hầu hết với các kim loại (trừ Au, Pt,…) và phi kim (trừ halogen)
Quá trình oxi hóa các chất đều tỏa nhiệt, phản ứng có thể xảy ra nhanh hay chậm khác nhau phụ thuộc vào các điều kiện: nhiệt độ, bản chất và trạng thái của chất.
Tác dụng với kim loại
-Na và Mg cháysángchóitrongkhíoxi, tạorahợpchất ion làoxit
Na + O2
𝑡
2Na2O
Mg + O2
𝑡
2MgO
Tác dụng với phi kim
Nhiều phikimcháytrongkhíoxitạoraoxit, lànhững hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực
4P + 5O2
𝑡
2P2O5
S + O2
𝑡
SO2
C + O2
𝑡 CO2
Tác dụng với hợp chất
Ở nhiệtđộcao, nhiềuhợpchấtcháytrongkhíoxitạoraoxit, lànhữnghợp chất liên kết cộng hóa trị có cực.
C2H5OH + 3O2
𝑡
2CO2 + 3H2O
2H2S + 3O2
𝑡