Ngày soạn :4/1/2020
Người soạn: Huỳnh Minh Trung
CHƯƠNG 5 : NHÓM HALOGEN
Bài 23 : HIDRO CLORUA
AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA
(tiết 1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
Học sinh nêu được :
Cấu tạo phân tử, tính chất của HCl
Tính chất vật lí, điều chế HCl trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp
Tính chất và ứng dụng của một số muối halogenua, phản ứng đặc trưng của ion X-
Học sinh giải thích được :
Dung dịch HCl là dung dịch axit mạnh
Nguyên tắc điều chế HCl trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
2. Kĩ năng:
Dự đoán, kiểm tra dự đoán và kết luận về tính chất hóa học , điều chế axit.
Đọc và thu thập thông tin sách giáo khoa.
Quan sát bảng biểu, thí nghiệm rút ra nhận xét.
Tiến hành thí nghiệm quan sát mô tả hiện tượng, giải thích rút ra nhận xét.
Viết các phương trình phản ứng chứng minh tính axit của HX và tính khử của X-
Giải các bài tập có liên quan, tính nồng độ hoặc thể tích , bài tập thực tiễn .
3. Thái độ :
Giáo dục tính cẩn thận chính xác khi sử dụng hóa chất, tiến hành thí nghiệm.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường .
4. Phát triển năng lực
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực tính toán hóa học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn.
II. Phương pháp dạy học
Phát hiện và giải quyết vấn đề
Phương pháp đầm thoại tìm tòi
Phương pháp sử dụng câu hỏi bài tập.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Giáo viên
Sách giáo khoa, giáo án, phương tiện trực quang.
b. Học sinh
Đọc trước nội dung học trong sách giáo khoa.
Tìm kiếm những nội dung có liên quan đến kiến thức học.
IV. Hoạt động dạy học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Nêu tính chất hóa học của Clo ?
Câu 2: Tại sao nước Clo có tính tẩy màu ?
3. Vào bài mới:
Trong cơ thể chúng ta, axit HCl đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Có bao giờ chúng ta cảm thấy mình bị khó tiêu hay ợ chua hay không nhỉ ? Chắc chắn là có rồi đúng không? Khi mà chúng ta cảm thấy mình khó tiêu, thì lúc đó, trong dịch vị dạ dày pH > 4, hay khi chúng ta bị ợ chua, thì pH<3. Để tìm hiểu rõ ràng về tính chất HCl, bài học ngày hôm nay thầy cùng các em cùng nhau vào bài 23.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1:Hidro clorua

 Gv : Yêu cầu HS viết, Cấu hình e, và xác định loại liên kết trong phân tử?
Gv nhận xét và bổ sung.


 Học sinh trả lời :

H :  hay H - Cl
Hidro clorua là hợp chất cộng hóa trị, phân tử có cực.

1. Cấu tạo phân tử

H :  hay H -
Hidro clorua là hợp chất cộng hóa trị, phân tử có cực.
=3,16-2,20=0,96)

Hoạt động 2: Tính chất của khí HCl

GV: Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm tính tan của khí HCl trong nước ( nếu không có điều kiện có thể cho học sinh xem vi deo, hoặc quan sát kênh hình 5.5 SGK) và yêu cầu học sinh nhận xét hiện tượng thí nghiệm trước và sau phản ứng, giải thích kết quả tạo thành .
Gv nhận xét và bổ sung
- Tại sao nước lại phun vào bình?
 Học sinh hoàn thành phiếu học tậpHọc sinh trả lời :
Hiện tượng : Khi nhứng ống vuốt nhọn vào chậu nước có pha quỳ tím, thì một chút sau ta thấy nước trong chậu theo ống phun phun vào trong bình thành những tia nước màu đỏ.
Giải thích: Do sự chênh lệch áp suất .
2. Tính chất
- Là chất khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí, là khí độc.
- HCl tan trong nước tạo thành dd axit ( làm quỳ tím ngả sang màu đỏ).
- Khí HCl tan nhiều trong nước


 Hoạt động 3 : Axit Clo hidric

GV: Cho học tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi sau:
- Dung dịch axit clohidric được tạo ra khi nào ? Nêu trạng thái, màu sắc, mùi?
-Tại sao dd HCl đặc “bốc khói” trong không khí ẩm?