Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


TRƯỜNG THCS LONG TUYỀN

KIỂM TRA 1 TIẾT

HÌNH HỌC 7 – CHƯƠNG 2

Thời gian làm bài:45phút

 

Điểm

Lời phê

 

 

 

PHẦN TRẮC NGHỆM (4 điểm, gồm 16 câu từ câu 1 đến câu 16)

Hãy điền phương án trả lời đúng nhất vào bảng sau:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Cho tam giác ABC . Ta có  :

A.   B.  C.  D.

Câu 2. Cho tam giác MHK vuông tại H. Ta có

A. >  B. =   C.  <  D. =

Câu 3. Cho tam giác ABC có . Số đo

A.    B.    C.    D.

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau

B. Tổng ba góc trong một tam giác bằng

C. Một tam giác có thể có ba góc nhọn

D. Một tam giác có nhiều nhất hai góc tù

Câu 5. Trong hình bên, và góc ngoài . Kẻ . Tính số đo ?

A.    B.    C.    D.

Câu 6. Cho . Biết thì số đo của

A.    B.    C.    D.

Câu 7. Một tam giác cân có góc ở đỉnh là thì góc ở đáy là

A.    B.    C.    D.

Câu 8. ; AB = 12 cm; BC = 13 cm. Độ dài cạnh AC là

A. 4,5 cm   B. 5 cm   C. 6 cm   D. 6,5 cm

Câu 9. Câu nào sau đây sai?

A. Tam giác có hai cạnh bằng nhau và một góc bằng là tam giác đều

B. Tam giác có hai góc bằng là tam giác đều

C. Tam giác cân có góc bằng là tam giác vuông cân

D. Tam giác cân là tam giác có hai góc bằng nhau

Câu 10. phải thêm điều kiện nào để trở thành tam giác vuông cân

A.   B. AB = AC  C.   D. Cả B và C

Câu 11. Tam giác ABC cân ở A, . Góc B bằng bao nhiêu độ?

A.    B.    C.    D.

Câu 12. Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. Câu nào sau đây là sai?

A.    B.

C.     D. AM là tia phân giác


Câu 13. Cho một tam giác vuông, trong đó các cạnh góc vuông dài 3,6cm; 4,8cm. Độ dài cạnh huyền là

A. 6cm   B. 7,2cm   D. 8,4cm   D. 10cm

Câu 14. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Biết . Tính góc BAC

A.    B.    C.    D.

Câu 15. Tính chiều cao của bức tường (hình bên) biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường là 1m. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

 

 1. 3,6m   B. 3,7m   C. 3,8m   D. 3,9m

Câu 16. Trong hình bên (các cạnh bằng nhau đánh dấu bởi các kí hiệu giống nhau), số cặp tam giác bằng nhau là

A. 3    B. 4  

C. 5    D. 6

 

 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm, gồm 4 câu từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1 (1 điểm). Cho có AB = 20cm, BC = 29cm, AC = 21cm. Chứng minh vuông?

Câu 2 (2,5 điểm). Vẽ cân tại A biết BC = 6cm, AB = AC = 5cm. (0,5 điểm)

a)     Kẻ tại M. Chứng minh rằng: M là trung điểm BC? (1 điểm)

b)     Tính AM? (1 điểm)

Câu 3 (2 điểm). Cho cân tại A. Gọi M là trung điểm BC. (vẽ hình 0,5 điểm)

a)     Chứng minh ? (0,5 điểm)

b)     Chứng minh ? (0,5 điểm)

c)     Gọi E là trung điểm AB, F là trung điểm AC. Chứng minh ? (0,5 điểm)

Câu 4 (0,5 điểm). Cho cân tại A có Kẻ tại H. Kẻ phân giác AD của (). Tính số đo của ?

BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 5/29/2018 3:32:13 PM | Thể loại: Hình học 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau, Hình học 7. .

https://tailieuhoctap.com/giaoanhinhhoc7/chuong-ii-2-hai-tam-giac-bang-nhau.i1z00q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


TRƯỜNG THCS LONG TUYỀN
KIỂM TRA 1 TIẾT
HÌNH HỌC 7 – CHƯƠNG 2
Thời gian làm bài:45phút


Điểm
Lời phê
PHẦN TRẮC NGHỆM (4 điểm, gồm 16 câu từ câu 1 đến câu 16)
Hãy điền phương án trả lời đúng nhất vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Đáp án

Câu 1. Cho tam giác ABC . Ta có :
A. B. C. D. 
Câu 2. Cho tam giác MHK vuông tại H. Ta có
A. > B. = C. < D. = 
Câu 3. Cho tam giác ABC có . Số đo là
A. B. C. D. 
Câu 4. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau
B. Tổng ba góc trong một tam giác bằng 
C. Một tam giác có thể có ba góc nhọn
D. Một tam giác có nhiều nhất hai góc tù
Câu 5. Trong hình bên, có và góc ngoài . Kẻ . Tính số đo ?
A. B. C. D. 
Câu 6. Cho . Biết và thì số đo của là
A. B. C. D. 
Câu 7. Một tam giác cân có góc ở đỉnh là thì góc ở đáy là
A. B. C. D. 
Câu 8. có ; AB = 12 cm; BC = 13 cm. Độ dài cạnh AC là
A. 4,5 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 6,5 cm
Câu 9. Câu nào sau đây sai?
A. Tam giác có hai cạnh bằng nhau và một góc bằng là tam giác đều
B. Tam giác có hai góc bằng là tam giác đều
C. Tam giác cân có góc bằng là tam giác vuông cân
D. Tam giác cân là tam giác có hai góc bằng nhau
Câu 10. phải thêm điều kiện nào để trở thành tam giác vuông cân
A. B. AB = AC C. D. Cả B và C
Câu 11. Tam giác ABC cân ở A, . Góc B bằng bao nhiêu độ?
A. B. C. D. 
Câu 12. Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. Câu nào sau đây là sai?
A. B. 
C. D. AM là tia phân giác 
Câu 13. Cho một tam giác vuông, trong đó các cạnh góc vuông dài 3,6cm; 4,8cm. Độ dài cạnh huyền là
A. 6cm B. 7,2cm D. 8,4cm D. 10cm
Câu 14. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Biết . Tính góc BAC
A. B. C. D. 
Câu 15. Tính chiều cao của bức tường (hình bên) biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường là 1m. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

3,6m B. 3,7m C. 3,8m D. 3,9m
Câu 16. Trong hình bên (các cạnh bằng nhau đánh dấu bởi các kí hiệu giống nhau), số cặp tam giác bằng nhau là
A. 3 B. 4
C. 5 D. 6
PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm, gồm 4 câu từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1 (1 điểm). Cho có AB = 20cm, BC = 29cm, AC = 21cm. Chứng minh vuông?
Câu 2 (2,5 điểm). Vẽ cân tại A biết BC = 6cm, AB = AC = 5cm. (0,5 điểm)
Kẻ tại M. Chứng minh rằng: M là trung điểm BC? (1 điểm)
Tính AM? (1 điểm