Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU - 1
  • CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU - 2
  • CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU - 3
  • CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU

Đăng ngày 2/17/2011 2:16:58 AM | Thể loại: Hình học 6 | Lần tải: 16 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 1.48 M | File type: ppt
0 lần xem

giáo án CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU, Hình học 6. . tailieuhoctap giới thiệu đến mọi người tài liệu CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện CHƯƠNG III BÀI 2: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU trong thể loại Hình học 6 được chia sẽ bởi user Lâm Nguyễn Đoàn Sơn tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Hình học 6 , có tổng cộng 11 page, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Giáo án Toán học Toán học 6 Hình học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GV THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐOÀN SƠN LÂM ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT NGÔ MÂY (BẬC THCS) HÌNH HỌC 7 Kiến thức: Hiểu được khái niệm hai tam giác bằng nhau Kỹ năng: Biết sử dụng kí hiệu về hai tam giác bằng nhau để viết được những cạnh tương ứng và những góc tương ứng bằng nhau của hai tam giác Thái độ: Rèn luyện khả năng phán đoán – nhận xét để kết luận hai tam giác bằng nhau,

http://tailieuhoctap.com/giaoanhinhhoc6/chuong-iii-bai-2-hai-tam-giac-bang-nhau.eginwq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hình học 6


HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
THIẾT KẾ
VÀ SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
GV THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐOÀN SƠN LÂM
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT NGÔ MÂY (BẬC THCS)
HÌNH HỌC 7
Kiến thức: Hiểu được định nghĩa hai tam giác bằng nhau
Kỹ năng: Biết sử dụng kí hiệu về hai tam giác bằng nhau để viết được các cạnh tương ứng và các góc tương ứng bằng nhau của hai tam giác
Thái độ: Rèn luyện khả năng phán đoán – nhận xét để kết luận hai tam giác bằng nhau. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong việc giải toán
* Qua bài này, HS cần:
MỤC TIÊU
HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
Xem hình sau và so sánh: AB và CD;
HS1: AB = CD
GV: Hai đoạn thẳng bằng nhau khi chúng có cùng độ dài, hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Vậy đối với tam giác thì sao ? Hai tam giác bằng nhau khi nào ?
?1
KIỂM TRA - ĐẶT VẤN ĐỀ
* Hai góc A và A`; B và B`; C và C` gọi là hai góc tương ứng.
Đỉnh tương ứng với đỉnh A là A’, tìm đỉnh tương ứng với đỉnh B, đỉnh C ?
* Hai đỉnh A và A`; B và B`; C và C`gọi là hai đỉnh tương ứng.
Bài tập 1:
Hai tam giác trên mỗi hình sau có bằng nhau không ?
Nếu có hãy chỉ ra các đỉnh tương ứng?
Vậy hai tam giác bằng nhau là hai tam giác như thế nào ?
Góc tương ứng với góc A là góc A’, tìm góc tương ứng với góc B, góc C ?
Cạnh tương ứng với AB là cạnh A’B’, tìm cạnh tương ứng với cạnh AC, cạnh BC ?
1. ĐỊNH NGHĨA:
Bài 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
* Hai cạnh AB và A`B`; AC và A`C`; BC và B`C` là hai cạnh tương ứng.
Hai tam giác bằng nhau
a) H1: Tam giác ABC bằng tam giác IMN
H2: Tam giác PQR bằng tam giác HRQ
Bài tập 1:
Giải:
* Để kí hiệu sự bằng nhau của tam giác ABC và tam giác A’B’C’, ta viết: ABC = A’B’C’
* Quy ước: Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự
2. KÍ HiỆU:
1. ĐỊNH NGHĨA:
Bài 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
Hai tam giác bằng nhau
Bài tập 2: Dùng kí hiệu để viết hai tam giác bằng nhau ở hình 1 và 2
?ABC = ?IMN
?PQR = ?HRQ
Bài tập 2:
Giải:
a) Hai tam giác ABC và MNP là hai tam giác ………………
bằng nhau
Bài tập 3: Cho hình vẽ . Hãy điền vào chỗ trống ……
b) Đỉnh tương ứng với đỉnh A là …...góc tương ứng với góc N là ………… , cạnh tương ứng với cạnh AC là ……..
M
góc B
c) ABC = ………….. , AC = …… , = ..….
MNP
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ
Bài tập 4: Cho ABC = DEF . Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC ?
ABC có:
ABC = DEF  = = 600 (hai góc tương ứng )
ABC = DEF  BC = EF = 3 cm ( hai cạnh tương ứng )
Giải
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ
Qua bài học này HS cần nắm được những kiến thức sau :
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau
Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự
1. ĐỊNH NGHĨA:
2. KÍ HiỆU:
- Xem lại kí hiệu và cách viết hai tam giác bằng nhau và các bài tập đã giải
- Học thuộc định nghĩa hai tam giác bằng nhau .
Bài tập về nhà : 11; 12; 13/112 SGK. 22, 23, 24 SBT
Bài tập nâng cao: Cho ABC thõa mãn điều kiện ABC = BAC
a) Tính khi
b) Tính AC khi AB = 11cm và
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
Chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo