PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG THCS BẰNG PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 07/TB-THCS

Sơn Bằng, ngày 29 tháng 5 năm 2017


THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH
NĂM HỌC 2016-2017

Kính gửi: - Đảng ủy, HĐNH, UBND xã Sơn Bằng
- Ban Văn hóa;
- Hội Khuyến học;
- Ban Chỉ huy các xóm.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THCS Bằng Phúc, đến nay nhà trường cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu năm học đã đề ra. Năm học 2016-2017 diễn ra trong bối cảnh khó khăn chung của xã nhà, nhưng với lòng tận tâm với nghề, tâm huyết với học sinh, thầy và trò Trường THCS Bằng Phúc đã gặt hái được kết quả đáng khích lệ, kết quả đạt được cụ thể như sau:
1. Học sinh giỏi cấp tỉnh: Có 3 học sinh đạt giải (Có danh sách kèm theo)
- 2 Giải Nhất: Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn ( Hiện tại đang tham dự cấp Quốc gia chưa thông báo kết quả).
1. Em Phạm Trọng Danh - Lớp 9B đạt Giải KK cuộc thi IOE.
2. Em Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Thu Hiền đạt Giải Nhất cuộc thi “vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”.
- 1 Giải Khuyến khích về cuộc thi Olympíc giải Tiếng Anh trên mạng Internét.
2. Học sinh giỏi cấp huyện: Có 46 lượt học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 11 giải Ba, 26 giải KK, 2 giải C - Khoa học kĩ thuật) (Có danh sách kèm theo)
- Olympic 6,7,8,9: 30 học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 18 giai KK)
- Thể dục: 4 giải (3 giải Nhì, 1 giải Ba)
- Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn: 2 giải Ba, 6 giải KK.
- Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet: 2 giải KK.
- Sáng tạo KHKT dành cho học sinh THCS: 2 giải C
Để khích lệ động viên phong trào học tập, rèn luyện của các cháu học sinh, nhà trường kính gửi thông báo đến quý lãnh đạo, ban Văn hóa, hội Khuyến học xã Sơn Bằng kết quả học tập năm học 2016-2017 để có hình thức tuyên dương, khen ngợi trên truyền thanh toàn xã, các xóm.

Nơi nhận:
- ĐU, UBND, HĐND;
- Ban VH;
- Hội Khuyến học xã;
- BGH, GV, HS toàn trường;
- Web nhà trường;
- Lưu VT, Hồ sơ TĐKT.
HIỆU TRƯỞNG
Phan Văn TuânPHỤ LỤC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HUYỆN, TỈNH

NĂM HỌC: 2016-2017

TT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
XÓM
MÔN
KẾT QỦA
GHI CHÚ


Huyện
Tỉnh


1
Đinh Thị Tuyết Nhi
6A
Kim Sơn - SP
Địa lý
Ba

SP

2
Phạm Bảo Quân
6A
Sơn Trung
Liên môn, tích hợp
KK

ST

3
Phạm Minh Quân
6A
Cự Sơn - SB
Toán
Ba

SB

4
Đào Minh Quân
6A
Mãn Tâm - SB
1. Toán.
Ba

SB

2. Liên môn, tích hợp
 KK

SB

5
Nguyễn Ngọc Duyên
6A
Phúc Đình - SB
Ngữ văn
KK

SB

6
Nguyễn Thị Hà Giang
6B
Thanh Uyên - SB
Địa lý
Ba

SB

7
Phan Nhật Minh
6C
Đông Sơn - SB
Toán
Ba

SB

8
Nguyễn Thị Thu Hiền
6C
Phúc Đình - SB
Địa lý
Nhì

SB

9
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
7A
Chùa - SB
Tin học
KK

SB

10
Đào Thái Hà My
7A
Cự Sơn - SB
Toán
Nhì

SB

11
Đào Ngọc Bích
7A
Mãn Tâm - SB
Ngữ văn
KK

SB

12
Phạm Đình Bách
7A
Thanh Uyên - SB
Ngữ văn
KK

SB

13
Nguyễn Quốc Đại
7B
Triều Lĩnh - SP
Toán
Nhất

SP

14
Lê Đức Hải
7B
Chùa - SB