Ngữ văn 9. Giáo án học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


C

 Soạn: 19/8/2017

Giảng: 22/8/2017 (9A3), 23/8 (9A2), 24/8 (9A1)

Bài 1, Tiết 1: Văn bản: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

                                                                           (Trích)    

                                                                                                - Lê Anh Trà -

 A. Mục tiêu cần đạt

 1. Mức độ cần đạt

 - Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh qua văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm

 - Kính yêu, tự hào về Bác; Có ý thức tu dưỡng, học tập và rèn luyện theo gương Bác.

 * Tích hợp tư tưởng Hồ chí Minh: Vẻ đẹp trong phong cách lãnh tụ Hồ Chí Minh: sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, vĩ đại và bình dị, thanh cao và khiêm tốn...

 2. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng

 a. Kiến thức

 - Nhận biết được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

 - Hiểu được ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

 - Hiểuphân tích được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

 b. Kĩ năng

 - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.

 - Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.

 B. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài

 - Xác định giá trị bản thân: từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh xác định được mục tiêu phấn đấu theo phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 - Giao tiếp: trình bày, trao đổi về nội dung của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản.

 C. Chuẩn bị

 - GV: Tranh ảnh về nơi ở và làm việc của Bác trong khuôn viên phủ chủ tịch.

 - HS: Sưu tầm tranh ảnh về Bác.

          D. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học

          - Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, phân tích, bình giảng, thảo luận nhóm.....

 E. Các bước lên lớp

 1. Ổn định tổ chức (1')

 2. Kiểm tra đầu giờ (3’): GV kiểm tra vở soạn bài của HS.


C

 Soạn: 19/8/2017

Giảng: 22/8/2017 (9A3), 23/8 (9A2), 24/8 (9A1)

Bài 1, Tiết 1: Văn bản: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

                                                                           (Trích)    

                                                                                                - Lê Anh Trà -

 A. Mục tiêu cần đạt

 1. Mức độ cần đạt

 - Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh qua văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm

 - Kính yêu, tự hào về Bác; Có ý thức tu dưỡng, học tập và rèn luyện theo gương Bác.

 * Tích hợp tư tưởng Hồ chí Minh: Vẻ đẹp trong phong cách lãnh tụ Hồ Chí Minh: sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, vĩ đại và bình dị, thanh cao và khiêm tốn...

 2. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng

 a. Kiến thức

 - Nhận biết được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

 - Hiểu được ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

 - Hiểuphân tích được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

 b. Kĩ năng

 - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.

 - Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.

 B. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài

 - Xác định giá trị bản thân: từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh xác định được mục tiêu phấn đấu theo phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 - Giao tiếp: trình bày, trao đổi về nội dung của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản.

 C. Chuẩn bị

 - GV: Tranh ảnh về nơi ở và làm việc của Bác trong khuôn viên phủ chủ tịch.

 - HS: Sưu tầm tranh ảnh về Bác.

          D. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học

          - Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, phân tích, bình giảng, thảo luận nhóm.....

 E. Các bước lên lớp

 1. Ổn định tổ chức (1')

 2. Kiểm tra đầu giờ (3’): GV kiểm tra vở soạn bài của HS.


C

 Soạn: 19/8/2017

Giảng: 22/8/2017 (9A3), 23/8 (9A2), 24/8 (9A1)

Bài 1, Tiết 1: Văn bản: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

                                                                           (Trích)    

                                                                                                - Lê Anh Trà -

 A. Mục tiêu cần đạt

 1. Mức độ cần đạt

 - Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh qua văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm

 - Kính yêu, tự hào về Bác; Có ý thức tu dưỡng, học tập và rèn luyện theo gương Bác.

 * Tích hợp tư tưởng Hồ chí Minh: Vẻ đẹp trong phong cách lãnh tụ Hồ Chí Minh: sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, vĩ đại và bình dị, thanh cao và khiêm tốn...

 2. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng

 a. Kiến thức

 - Nhận biết được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

 - Hiểu được ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

 - Hiểuphân tích được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

 b. Kĩ năng

 - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.

 - Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.

 B. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài

 - Xác định giá trị bản thân: từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh xác định được mục tiêu phấn đấu theo phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 - Giao tiếp: trình bày, trao đổi về nội dung của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản.

 C. Chuẩn bị

 - GV: Tranh ảnh về nơi ở và làm việc của Bác trong khuôn viên phủ chủ tịch.

 - HS: Sưu tầm tranh ảnh về Bác.

          D. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học

          - Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, phân tích, bình giảng, thảo luận nhóm.....

 E. Các bước lên lớp

 1. Ổn định tổ chức (1')

 2. Kiểm tra đầu giờ (3’): GV kiểm tra vở soạn bài của HS.


 3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học

Hoạt động của GV - HS

Nội dung chính

* Hoạt động 1: Khởi động (5’)

H: Hãy nêu những hiểu biết cơ bản của em về Bác Hồ?

HS trình bày, chia sẻ cá nhân

GV nói:“ Sống, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã và đang là một khẩu hiệu kêu gọi, thúc giục chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Thực chất nội dung khẩu hiệu là động viên mỗi chúng ta hãy noi theo tấm gương sáng người của Bác. Học theo phong cách sống và làm việc của Bác. Vậy vẻ đẹp văn hoá trong phong cách Hồ Chí Minh là gì? Đoạn trích dưới đây sẽ phần nào trả lời câu hỏi ấy.

* HĐ2: HD đọc và thảo luận chú thích (13’)

- Mục tiêu:

+ Biết đọc đúng (đọc thể hiện cảm xúc).

+ Nhận biết những nét cơ bản về tác giả, tác phẩm và hiểu rõ các chú thích quan trọng.

+ Phân tích được nội dung, nghệ thuật cơ bản của văn bản.

GV: Hướng dẫn đọc: Giọng chậm rãi, bình tĩnh, khúc triết. -> GV đọc đoạn 1.

HS: Đọc nối tiếp (2HS) đến hết ->Nhận xét.

GV: Nhận xét, uốn nắn.

H: Văn bản được viết theo kiểu loại nào? Chủ đề? Phương thức biểu đạt chính của văn bản này?

HS trình bày, chia sẻ cá nhân

HS: Văn bản nhật dụng.

- Chủ đề: Sự hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc.

- Phương thức thuyết minh kết hợp với nghị luận.

H: Nhắc lại khái niệm VB nhật dụng?

- Lµ nh÷ng bµi viÕt cã néi dung gÇn gòi, bøc thiÕt ®èi víi cuéc sèng cña con ng­êi vµ céng ®ång x· héi hiÖn ®¹i nh­: tù nhiªn, m«i tr­êng, d©n sè, quyÒn trÎ em...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Đọc - Thảo luận chú thích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GV: Chương trình Ngữ văn THCS có nhiều văn bản nội dung viết về các vấn đề: quyền sống của con người; bảo vệ hòa bình chống chiến tranh, vấn đề sinh thái...VB "Phong cách Hồ Chí Minh" thuộc chủ đề về sự hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc. Tuy nhiên bài học này không chỉ mang ý nghĩa cập nhật mà còn mang ý nghĩa lâu dài. Bởi lẽ việc học tập, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực thường xuyên của các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

- GV: Cho HS tìm hiểu các chú thích 3, 4, 8, 9, 10, 11 và giải nghĩa thêm từ “bất giác”, “đạm bạc”.

HS: +“bất giác”: một cách tự nhiên, ngẫu nhiên, không do dự, tính trước.

        +“đạm bạc”: sơ sài, giản dị, không cầu kì, bày vẽ.

 

*HĐ4: HD tìm hiểu văn bản (23’)

- Mục tiêu:

+ Nhận biết được con đường hình thành phong cách văn hoá Hồ Chí Minh qua văn bản.

+ Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

GV: Gọi HS đọc đoạn 1.

H: Nhắc lại luận điểm ở phần 1?

HS: TL.

 

H: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian nan vất vả, Bác Hồ đã tích luỹ vốn tri thức bằng cách nào? Tìm chi tiết cụ thể?

HS trình bày, chia sẻ

GV: K/q -> ghi bảng.

GV: Bác nắm vững phương tiện giao tiếp quan trọng nhất là ngôn ngữ, đây là công cụ quan trọng nhất để tìm hiểu và giao lưu văn hóa với các dân tộc trên thế giới. Một cuộc đời truân chuyên, lúc làm bồi tàu, lúc cuốc tuyết...-> Qua công việc, qua lao động mà học hỏi, đến đâu Người cũng học hỏi nghiêm túc ,tìm hiểu văn hóa nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm.

 


H: Em hiểu thế nào là sự "uyên thâm" văn hóa?

HS: Tri thức văn hóa đạt tới độ sâu sắc.

H: Người tiếp thu văn hóa nước ngoài ntn?

- Không chịu ảnh hưởng một cách thụ động

- Điều quan trọng là Người đã tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngoài

HS đọc: “Những điều kì lạ...rất hiện đại”

H: Theo tác giả thì điều kì lạ nhất trong phong cách HCM là gì? Vì sao có thể nói như vậy?

- HS trình bày, chia sẻ cá nhân

 

 

 

 

 

H: Em hiểu những ảnh hưởng quốc tế và cái gốc văn hóa dân tộc ở Bác ntn?

TL nhóm bàn 2 em (1'), HS báo cáo kết quả, điều hành, chia sẻ.

HS: - Bác tiếp thu những giá trị văn hóa của nhân loại -> Văn hóa của Bác mang tính nhân loại.

- Bác giữ vững các giá trị văn hóa nước nhà   -> văn hóa của Bác mang đậm bản sắc dân tộc.

H: Em hiểu thế nào về sự "nhào nặn" của hai nguồn văn hóa quốc tế và dân tộc ở Bác?

HS: Đó là sự đan xen, kết hợp, bổ sung, sáng tạo hài hòa hai nguồn văn hóa nhân loại và dân tộc trong tri thức văn hóa HCM.

H: Để làm rõ đặc điểm trên tác giả đã sử dụng những nghệ thuật gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tìm hiểu văn bản

 

 

 

 

 

 

 

1. Con đường hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.

+ Người tiếp xúc với văn hóa nhiều vùng trên thế giới...sống dài ngày ở Pháp, Anh...

 

 

 

+ Nói, viết thành thạo nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Hoa, Nga...

 

 

 

 

 


H: Em có nhận định gì về vốn tri thức của Người và con đường hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh?

HS trình bày, chia sẻ

GV khái quát: Tích hợp TTHCM

GV: Sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại của HCM đã tạo nên một nhân cách, một lối sống rất Việt Nam, rất phương Đông nhưng đồng thời rất mới, rất hiện đại. Vốn tri thức của Chủ tịch HCM rất uyên thâm, ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới như Bác Hồ.

     Nhưng đó không phải là trời cho một cách tự nhiên mà nhờ đã dày công học tập rèn luyện không ngừng trong suốt bao nhiêu năm, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian truân. Vì vậy, Chủ tịch HCM không chỉ là anh hùng dân tộc vĩ đại mà còn là danh nhân văn hóa thế giới (UNETCO công nhận năm 1990).

- GV liên hệ thực tế hội nhập văn hoá của nước ta hiện nay rèn kỹ năng sống cho HS theo phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.

(Phải biết kết hợp tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc và nhân loại).

 

 

 

 

 

 

+ Người làm nhiều nghề.

 

+ Đến đâu Người cũng học hỏi

tìm hiểu văn hóa nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa , tiếp thu mọi cái hay, cái đẹp và phê phán những hạn chế, tiêu cực ->tiếp thu một cách chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngoài.

+ Trên nền tảng văn hóa dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng quốc tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NT: biện pháp so sánh, liệt kê, kết hợp giữa kể và bình luận một cách khách quan.

- Bác Hồ là người có vốn tri thức phong phú, sâu rộng; đồng thời Bác là người biết kế thừa và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại.

 

Tiết 2.

 

Hoạt động của thầy và trò.

Nội dung chính.

* Hoạt động 4: HD tìm hiểu văn bản (tiếp) (33’)

- Mục tiêu: Phân tích được nội dung, nghệ thuật cơ bản của văn bản.

 

HS: Đọc lại đoạn văn 2(SGK.6)

Hỏi: Tác giả đã đề cập đến lối sống và làm việc của Bác trên những khía cạnh nào? Mỗi khía cạnh đó có những biểu hiện cụ thể nào?Tìm chi tiết thể hiện?

HS trả lời

GV: Ghi bảng động:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Đọc và thảo luận chú thích

II. Bố cục

 

III. Tìm hiểu văn bản


- Nơi ở

- Trang phục

- Tư trang

- Ăn uống

"Người ngồi đó chiếc áo nâu giản dị

Màu quê hương bền bỉ đậm đà".

"Nhớ ông cụ mắt sáng ngời

áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường"

                                             (Tố Hữu)

" Người thường để lại đĩa thịt gà và ăn chọn mấy quả cà xứ Nghệ, tránh nói to và đi rất nhẹ trong vườn..."

                                          (Viễn Phương)

GV: Bác có cuộc sống một mình, không xây dựng gia đình, suốt đời vì nước vì dân.

GV treo tranh minh họa:cho hs quan sát, nhận xét bức ảnh chụp nhà sàn của Bác tại Phủ Chủ tịch HN để phần nào cảm nhận được về phong cách sống của Bác.

- GV gọi hs đọc vài câu thơ minh họa:

+ “Nơi Bác ở: Sàn mây ,vách gió

Sáng nghe chim rừng hót sau nhà

Đêm trăng một ngọn đèn khêu nhỏ”

+Tiếng suối trong như tiếng hát xa...

+Bác Hồ đó chiếc áo nâu giản dị

Màu quê hương bền bỉ đậm đà

                                       (Tố hữu)

GV: Bác có cuộc sống một mình, không xây dựng gia đình, suốt cuộc đời hi sinh vì dân, vì nước...

Hỏi: Em có nhận xét gì về cách lựa chọn chi tiết để minh họa cho lối sống của Bác?

HS: Chọn lọc chi tiết tiêu biểu...Ngôn ngữ giản dị, cách nói dân dã. Liệt kê các biểu hiện cụ thể, xác thực.

GV: K/q: Tích hợp TTHCM- KNS

Tác giả chú trọng sử dụng nghệ thuật đối lập: vĩ nhân mà giản dị, gần gũi am hiểu nền văn hóa nhân loại mà dân tộc, hết sức Việt Nam.

Cách so sánh Bác với các vị lãnh tụ, tổng thống, vua khác, với các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm...

1. Con đường hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.

2. Vẻ đẹp trong phong cách sống và làm việc của Hồ Chí Minh.

 

 

+ Nơi ở, nơi làm việc đơn sơ: chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao, vẻn vẹn có vài phòng khách, họp Bộ chính trị, làm việc và ngủ.

+ Trang phục hết sức giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp...

+ Tư trang ít ỏi: một chiếc va li con với vài bộ quần áo, vài kỉ niệm của cuộc đời dài...

+ Ăn uống đạm bạc: cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sống một mình.

 

 

      Tác giả chọn lọc chi tiết tiêu biểu, kết hợp giữa kể và bình luận; nghệ thuật đối lập, so sánh, đan xen từ Hán Việt.

 

 

 

 


Hỏi: Tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đó?

HS: TL

Thể hiện lối sống vô cùng giản dị ,thanh bạch của Bác.

Hỏi: Có ý kiến cho rằng lối sống của người là cách tự thần thánh hóa, làm cho khác đời, hơn đời? Ý kiến của em?

HS trình bày, chia sẻ.

+ Người không tự đề cao mình bởi sự khác mọi người, hơn mọi người, không tự đặt mình lên mọi sự thông thường ở đời.

+ Không xem mình nằm ngoài nhân loại như các thánh nhân siêu phàm.

GV: Lối sống ấy không phải là lối sống khắc khổ của những người tự vui trong cảnh nghèo đói. Đây là một cách sống có văn hóa đã trở thành một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống.

Hỏi: Theo t/g, cách sống của Bác là một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống. Vậy em hiểu ntn về nhận xét này?

HS: Quan điểm thẩm mĩ: quan niệm về cái đẹp.

- Với Bác sống như thế là đẹp.

- Mọi người đều thấy đó là cách sống đẹp.

*Hỏi: Tại sao có thể nói lối sống của Bác có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác?

GV: Y/c HS thảo luận nhóm bàn (2')

HS báo cáo, điều hành, chia sẻ

GV: Nhận xét, kết luận

+ Sự bình dị gắn với thanh cao, trong sạch. Tâm hồn không phải chịu đựng những toan tính vụ lợi -> tâm hồn thanh thản -> hạnh phúc.

+ Sống thanh bạch, giản dị không phải gánh chịu ham muốn, bệnh tật -> Thể xác khỏe mạnh.

GV: Trong phần cuối, t/g khiến cho bài viết thêm sâu sắc bằng cách nối giữa quá khứ và hiện tại. Từ nếp sống "giản dị và thanh đạm" của Bác t/g liên hệ đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, các vị hiền triết của non sông " Thu ăn măng trúc....hạ tắm ao"

 

 

 

 

 

 

 

      Làm nổi bật lối sống giản dị, trong sáng, thanh cao mà sang trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Hỏi: Phong cách HCM có gì giống và khác so với phong cách của các nhà hiền triết Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm?

Hs trình bày, chia sẻ

HS: Giống: Thanh cao, giản dị (dẫn chứng)

Khác: Bác là một chiến sĩ cộng sản, một lão thành CM, một vị Chủ tịch nước. Còn NT, NBK được nói đến trong thời gian ở ẩn xa lánh cuộc sống sôi động bên ngoài.

Hỏi: Từ đó em nhận thức được gì về vẻ đẹp trong phong cách sống và làm việc của Bác Hồ?

HS: TL

GV K/q: Phong cách Hồ Chí Minh là vẻ đẹp vốn có tự nhiên, gần gũi, không xa lạ với mọi người. Phong cách của Bác vừa mang phong cách vẻ đẹp của trí tuệ, vừa mang vẻ đẹp của đạo đức, rất Việt Nam.

+ Lối sống của Bác không phải là lối sống khắc khổ của những con người tự vùi mình trong cảnh nghèo đói

+ Đây cũng không phải là cách tự thần hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời ->Đây là một cách sống có văn hóa đẫ trở thành một quan niệm thẩm mĩ: cái đẹp là sự giản dị tự nhiên

+ Nét đẹp lối sống rất DT, rất VN trong phong cách HCM. Cách sống của Bác gợi ta nhớ đến cách sống của các vị hiền triết trong lịch sử như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm...

“Thu ăn măng trúc,đông ăn giá

   Xuân tắm hồ sen,hạ tắm ao”.

* Hoạt động 5: HD Tổng kết (3’)

- Mục tiêu: Rút ra được những nét cơ bản về nội dung, nghệ thuật của văn bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Văn bản nêu bật lên sự vĩ đại và bình dị của Bác. Phong cách sinh hoạt của Bác là sự kết hợp hài hòa giữa lối sống tự nhiên, giản dị và tâm hồn trong sáng thanh cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Ghi nhớ (SGK.8)

 

 

 

- NT: Lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực...

 


Hỏi: Để làm rõ và nổi bật những vẻ đẹp và phong cách cao quý của HCM người viết đã dùng những biện pháp nghệ thuật đặc sắc nào?

HS: - Kể và bình luận.

- Chọn lọc chi tiết tiêu biểu.

- So sánh, đối lập.

- Dẫn chứng thơ cổ, dùng từ Hán Việt.

Hỏi: Qua bài học đã cung cấp thêm cho em những hiểu biết nào về vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh?

HS: Vốn văn hóa sâu sắc, lối sống giản dị, thanh cao của Bác.

HS: Đọc ghi nhớ.

GV: Khắc sâu ghi nét cơ bản

Hỏi: Ý nghĩa của văn bản?

*Hoạt động 6: HD HS Luyện tập (5’)

- Mục tiêu: Biết xác định đúng y/c của phần luyện tập và giải được bài tập trong SGK.

- Đồ dùng dạy học: Một số bài thơ, đoạn thơ viết về Bác.

HS: Kể lại một câu chuyện về lối sống giản dị của Bác.

GV: Đọc một số đoạn thơ trong bài:

VD: "Tức cảnh Pác Bó"

"Cảnh rừng Việt Bắc" (Tố Hữu"

Bài hát: Đôi dép cao su...

- HS tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập.

 

 

 

 

 

- ND: khẳng định vẻ đẹp phong cách Hồ Chí minh

 

 

 

 

- Ý nghĩa văn bản: Từ phong cách văn hóa Hồ Chí Minh tác giả đặt ra vấn đề của thời kỳ hội nhập: tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

V. Luyện tập

 4. Củng cố (3')

 Hỏi: Qua bài học em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập, rèn luyện theo phong cách HCM. Để thực hiện được điều đó, mỗi chúng ta phải làm gì?

HS trình bày, chia sẻ

      GVKL: Chúng ta cần phải hòa nhập với khu vực và quốc tế  nhưng cũng cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

 5. Hướng dẫn HS học tập (2')

 - Học thuộc ghi nhớ; tìm hiểu thêm những câu chuyện về Bác.

 - Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

 - Chuẩn bị bài: Các phương châm hội thoại;  Đọc và trả lời các câu hỏi ở các mục.

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 11/23/2017 12:25:39 AM | Thể loại: GIAO AN WORD VĂN THCS | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.72 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Ngữ văn 9. Giáo án học kì 1, GIAO AN WORD VĂN THCS. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn tài liệu Ngữ văn 9. Giáo án học kì 1 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Ngữ văn 9. Giáo án học kì 1 trong danh mục GIAO AN WORD VĂN THCS được giới thiệu bởi thành viên Long Trương Hoàng tới bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục GIAO AN WORD VĂN THCS , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mụ còn có Giáo án Ngữ văn ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập C Soạn: 19/8/2017 Giảng: 22/8/2017 (9A3), 23/8 (9A2), 24/8 (9A1) Bài 1, Tiết 1: Văn bản: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Trích) - Lê Anh Trà - A, cho biết thêm Mục tiêu cần đạt 1, nói thêm là Mức độ cần đạt - Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh qua văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm - Kính yêu, tự hào về Bác; Có tinh thần tu dưỡng, học tập và rèn

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoanwordvanthcs/ngu-van-9-giao-an-hoc-ki-1.q57w0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


C
Soạn: 19/8/2017
Giảng: 22/8/2017 (9A3), 23/8 (9A2), 24/8 (9A1)
Bài 1, Tiết 1: Văn bản: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Trích)
- Lê Anh Trà -
A. Mục tiêu cần đạt
1. Mức độ cần đạt
- Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh qua văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm
- Kính yêu, tự hào về Bác; Có ý thức tu dưỡng, học tập và rèn luyện theo gương Bác.
* Tích hợp tư tưởng Hồ chí Minh: Vẻ đẹp trong phong cách lãnh tụ Hồ Chí Minh: sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, vĩ đại và bình dị, thanh cao và khiêm tốn...
2. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức
- Nhận biết được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.
- Hiểu được ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
- Hiểu và phân tích được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.
b. Kĩ năng
- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.
B. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài
- Xác định giá trị bản thân: từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh xác định được mục tiêu phấn đấu theo phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
- Giao tiếp: trình bày, trao đổi về nội dung của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản.
C. Chuẩn bị
- GV: Tranh ảnh về nơi ở và làm việc của Bác trong khuôn viên phủ chủ tịch.
- HS: Sưu tầm tranh ảnh về Bác.
D. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, phân tích, bình giảng, thảo luận nhóm.....
E. Các bước lên lớp
1. Ổn định tổ chức (1`)
2. Kiểm tra đầu giờ (3’): GV kiểm tra vở soạn bài của HS.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung chính

* Hoạt động 1: Khởi động (5’)
H: Hãy nêu những hiểu biết cơ bản của em về Bác Hồ?
HS trình bày, chia sẻ cá nhân
GV nói:“ Sống, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã và đang là một khẩu hiệu kêu gọi, thúc giục chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Thực chất nội dung khẩu hiệu là động viên mỗi chúng ta hãy noi theo tấm gương sáng người của Bác. Học theo phong cách sống và làm việc của Bác. Vậy vẻ đẹp văn hoá trong phong cách Hồ Chí Minh là gì? Đoạn trích dưới đây sẽ phần nào trả lời câu hỏi ấy.
* HĐ2: HD đọc và thảo luận chú thích (13’)
- Mục tiêu:
+ Biết đọc đúng (đọc thể hiện cảm xúc).
+ Nhận biết những nét cơ bản về tác giả, tác phẩm và hiểu rõ các chú thích quan trọng.
+ Phân tích được nội dung, nghệ thuật cơ bản của văn bản.
GV: Hướng dẫn đọc: Giọng chậm rãi, bình tĩnh, khúc triết. -> GV đọc đoạn 1.
HS: Đọc nối tiếp (2HS) đến hết ->Nhận xét.
GV: Nhận xét, uốn nắn.
H: Văn bản được viết theo kiểu loại nào? Chủ đề? Phương thức biểu đạt chính của văn bản này?
HS trình bày, chia sẻ cá nhân
HS: Văn bản nhật dụng.
- Chủ đề: Sự hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc.
- Phương thức thuyết minh kết hợp với nghị luận.
H: Nhắc lại khái niệm VB nhật dụng?
- Lµ nh÷ng bµi viÕt cã néi dung gÇn gòi, bøc thiÕt ®èi víi cuéc sèng cña con ng­êi vµ céng ®ång x· héi hiÖn ®¹i nh­: tù nhiªn, m«i tr­êng, d©n sè, quyÒn trÎ em...
GV: Chương trình Ngữ văn THCS có nhiều văn bản nội dung viết về các vấn đề: quyền sống của con người; bảo vệ hòa bình chống chiến tranh, vấn đề sinh thái...VB