Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


TUẦN 13

                      Thứ hai ngày 28 tháng 11  năm 2016  

Tập dọc

Tiết 37 + 38 : BÔNG HOA NIỀM VUI

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện ( trả lời được các CH trong SGK)

2.Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài

3.Thái độ:giáo dục HS học tập bạn nhỏ  trong bài

BVMT: giáo dục tình cảm yêu thương những người thân trong gia đình

KNS: thể hiện sự cảm thông.

          Tự nhận thức về bản thân.

II. Đồ dùng dạy học

-          Giáo viên : Tranh SGK.

-          Học sinh : SGK

III.  Các hoạt động dạy học  :                               TIẾT 1

TG

ND và MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

1’

3’

 

 

 

1’

 

 

32’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

1. Ổn định

2. Bài cũ

 

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b. Nội dung:

 Hoạt động 1: Luyện đọc

+ Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố – dặn dò

 

    Mẹ

- 3HS đọc thuộc lòng 6 câu thơ cuối + TLCH về nội dung bài

- Nhận xét, đánh giá

 

 

 

 

+ Cách tiến hành:

-               GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.

-               Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc

-               Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/105

-               Luyện đọc đoạn

-               Luyện đọc trong nhóm

-               Thi đọc giữa các nhóm

-               Đọc đồng thanh đoạn/ bài

 

-Xem lại bài

- Chuẩn bị: tiết 2

- Nhận xét tiết học

 

- 3HS đọc thuộc lòng 6 câu thơ cuối + TLCH về nội dung bài

 

 

 

 

 

Hoạt động lớp/ cá nhân

- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.

- Nhiều HS phát biểu ý kiến

- HS luyện đọc câu nối tiếp

- HS luyện đọc đoạn nối tiếp

- HS luyện đọc theo nhóm 4

- Đại diện nhóm thi đọc

- Lớp đồng thanh

 

 

TIẾT 2                               

TG

ND và MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

1’

2

 

 

  1. Ổn định

2. Bài cũ

 

3. Bài mới:

Tiết 1

-         3 HS đọc câu, đoạn.

-         GV nhận xét, đánh giá

 

 

-3 HS đọc câu, đoạn.

 

 

1

 


1’

 

 

12’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18’

 

 

3’

a. Giới thiệu bài – ghi đề

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Tìm hiểu bài

+Mục tiêu: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện ( trả lời được các CH trong SGK)

Hoạt động 2: Luyện đọc lại 

+Mục tiêu: đọc rõ lời nhân vật trong bài

4. Củng cố – Dặn  dò

 

 

 

 

+ Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và TLCH như SGK/105

- GV chốt nội dung bài

BVMT: giáo dục tình cảm yêu thương những người thân trong gia đình

KNS: thể hiện sự cảm thông.

          Tự nhận thức về bản thân

 

+ Cách tiến hành:

-          GV đọcmẫu.

-          Lưu ý về giọng đọc

-          HS luyện đọc trong nhóm

-          Thi đọc

-          Nhận xét, tuyên dương

-     Nêu lại nội dung bài

-         Chuẩn bị: Bưu thiếp

 

 

 

-Hoạt động lớp, cá nhân.

 

 

- HS thực hiện theo y/ c

 

 

HS lắng nghe

 

- HS theo dõi

 

- HS luyện đọc nhóm

- Thi đọc truyện theo vai.

 

 

 IV, Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Toán

Tiết 61: 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 - 8

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Biết cách thực hiện phép tính trừ dạng 14 – 8, lập được bảng 14 trừ đi một số. Biết giải bài toán có một phép trừ dạng14 - 8.

2.Kĩ năng: rèn kĩ  năng tính nhẩm, đặt tính và tính, giải toán có lời văn

3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.

KG: làm Bài 1(cột 3), BT2(2 phép tính sau), Baì 3(c).

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Que tính, bảng phụ,

- Học sinh : Vở bài tập, bảng con, que tính.

III.Các hoạt động dạy học:

 

TG

ND và MT

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1’

3’

 

 

 

 

1. Ổn định

2. Bài cũ

 

 

 

 

Luyện tập.

Gọi 2 Hs lên bảng

- Đặt tính rồi tính: 63 – 35 ;       73 – 29  ;        33 – 8 ;         43 – 14

- 1 HS sửa bài 4:

 

2 Hs lên bảng

- Đặt tính rồi tính:     63 – 35 ;   

   73 – 29  ;                 33 – 8 ;        

1

 


 

 

   1’

 

 

   12’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18’

 

 

 

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b. Nội dung:

 Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 14 – 8

+ Mục tiêu : Giúp HS biết thực hiện phép trừ 14 – 8; lập được bảng 14 trừ đi một số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Luyện tập

+ Mục tiêu : HS vận dụng kiến thức làm đúng các bài tập; Biết giải bài toán có một phép trừ dạng14 - 8.

 

 

 

- GV nhận xét, đánh giá.

 

 

 

+Cách tiến hành:

a.Phép trừ 14 - 8

Bước 1: Nêu vấn đề:

- Có 14 que tính (cầm que tính), bớt đi 8 que tính.

-Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

- Yêu cầu HS nhắc lại bài.

Bước 2: Tìm kết quả

-Yêu cầu HS lấy 14 que tính, suy nghĩ và tìm

cách bớt 8 que tính, sau đó yêu cầu trả lời xem còn lại bao nhiêu que?

- Yêu cầu HS nêu cách bớt của mình.

- Hướng dẫn cho HS cách bớt hợp lý nhất.

- Viết lên bảng: 14 – 8  =  6

Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình.

- Yêu cầu nhiều HS nhắc lại cách trừ.

GV nhận xét chốt ý.

 b. Hướng dẫn lập bảng 14 trừ đi một số

- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả các phép trừ trong phần bài học và viết lên bảng các công thức 14 trừ đi một số như phần bài học.

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh bảng các công thức sau đó xoá dần các phép  tính cho HS học thuộc.

+ Cách tiến hành:

Bài 1: (Tính nhẩm) (cột 1, 2)

- Yêu cầu HS tự nhẩm và nêu kết quả

    43 – 14

- 1 HS sửa bài 4:

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, nhóm.

 

- HS nhắc lại

 

 

 

- Thao tác trên que tính, tìm kết quả và nêu ghi kết quả tìm được

 

- 1 số HS nêu cách bớt

 

- KG thực hiện

- Hs nêu cách làm

 

- Nối tiếp nhau (theo bàn hoặc tổ) thông báo kết quả của các phép tính.

- HS học thuộc bảng công thức

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, cá nhân.

 

- HS tự nhẩm và nêu kết quả

 

 

 

- HS blớp/bcon

 

 

 

- Đọc đề bài.

- Ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

 

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố – Dặn  dò

- Nhận xét và ghi bảng

Bài 2: Tính (3 phép tính đầu) 

- Yêu cầu HS nêu đề bài.

- Lưu ý HS cách ghi kết quả phép tính

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 3:Đặt tính rồi tính (a, b)

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Muốn tính hiệu khi đã biết số bị trừ và số trừ  ta

làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài/nêu cách đặt tính và tính

- Nhận xét và đánh giá.

Bài 4:

- Yêu cầu HS đọc đề bài. Tự tóm tắt sau đó hỏi: Bán đi nghĩa là thế nào?

- Yêu cầu HS tự giải bài tập.

- Nhận xét và đánh giá.

Bài 1 (cột 3)

Bài 2 (2 phép tính cuối)    dành cho KG

Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng công thức 14 trừ đi một số. Ghi nhớ cách thực hiện phép trừ 14 trừ đi một số.

- Chuẩn bị: 34 – 8

- HS blớp/vở

 

- Bán đi nghĩa là bớt đi.

- Giải bài tập và trình bày lời giải.

KG làm vở

 

 

  IV Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Hướng dẫn học TV

Luyện đọc : BÔNG HOA NIỀM VUI

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện (trả lời được các CH trong SGK).

2.Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài

3.Thái độ:giáo dục HS học tập bạn nhỏ  trong bài

BVMT: giáo dục tình cảm yêu thương những người thân trong gia đình

KNS: thể hiện sự cảm thông.

1

 


          Tự nhận thức về bản thân.

II. Đồ dùng dạy học

-          Giáo viên : Tranh SGK.

-          Học sinh : SGK

III.  Các hoạt động dạy học  :

TG

ND và MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

1’

3’

 

 

 

1’

 

 

32’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

1. Ổn định

2. Bài cũ

 

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b. Nội dung:

 Hoạt động 1: Luyện đọc

+ Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố – dặn dò

 

    Mẹ

- 3HS đọc thuộc lòng 6 câu thơ cuối + TLCH về nội dung bài

- Nhận xét, đánh giá

 

 

 

 

+ Cách tiến hành:

-               GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.

-               Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc

-               Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/105

-               Luyện đọc đoạn

-               Luyện đọc trong nhóm

-               Thi đọc giữa các nhóm

-               Đọc đồng thanh đoạn/ bài

 

-Xem lại bài

- Chuẩn bị: tiết 2

- Nhận xét tiết học

 

- 3HS đọc thuộc lòng 6 câu thơ cuối + TLCH về nội dung bài

 

 

 

 

 

Hoạt động lớp/ cá nhân

- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.

- Nhiều HS phát biểu ý kiến

- HS luyện đọc câu nối tiếp

- HS luyện đọc đoạn nối tiếp

- HS luyện đọc theo nhóm 4

- Đại diện nhóm thi đọc

- Lớp đồng thanh

 

IV. PhÇn rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y:

................................................................................

................................................................................

________________________________________________________

Hướng dẫn học Toán

LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu: Củng cố kỹ năng tìm số trừ trong một hiệu và tìm số bị trừ. Giải toán có lời văn.

B. Hoạt động dạy học

1

 


TG

ND và MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

 

7p

 

 

8p

 

 

 

5p

 

 

 

 

 

 

 

7p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7p

 

Bài 1: Tìm x:

 

 

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

 

 

Bài 3:

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5:

 

Bài 1: Tìm x:

x + 6 = 24       x – 12 = 44

 

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

34 – 9        84 –  5       

94 – 8       74 – 7

 

Bài 3:

Hà bắt được 24 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu?

G/V: hướng dẫn học sinh làm bài .

G/V : Tổ chức lớp chửa bài tập

Hệ thống các dạng bài tập .

Bài 4: Khoanh tròn chữ đỈt trước kt quả đúng:

a.  x + 8  = 17                     b.   7 + x = 15

A. x = 25                              A. x = 22

B.  x = 9                              B.  x = 9

C.  x = 7                              C.  x = 8

 

Bài 5:  Năm nay bà 63 tuổi, như thế bà hơn cháu 55 tuổi Hỏi năm nay cháu bà bao nhiêu tuổi?

- Hướng dẫn học sinh làm bài.

- Nhận xét.

 

- Lớp làm bài vào vở .(Nêu bài làm)

 

 

- HS đặt tính rồi tính.

            

 

 

 

Giải

             Số sâu lan bắt được là:

                   24 – 8 = 16 (con)

                       Đáp số : 16 con sâu .

 

 

 

- HS suy nghĩ, làm bài.

 

 

 

 

Giải

     Số tuổi của cháu năm nay là:

               63 – 55 = 8 (tuổi)

                          Đáp số: 8 tuổi

IV, Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

________________________________________________________

 

KÜ n¨ng sèng

kÜ n¨ng tù tin

I môc tiªu

  • Häc sinh hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn cña viÖc tù tin vµo b¶n th©n m×nh.
  • HiÓu tù tin sÏ mang l¹i nh÷ng Ých lîi g×:
  • Học sinh rèn kĩ năng luôn tự tin.

1

 


II. §å dïng:

- PhiÕu häc tËp

III.Ho¹t ®éng d¹y häc :

Ho¹t ®éng cña thÇy

1.æn ®Þnh tæ chøc:

- KiÓm tra sÜ sè.

2. KiÓm tra bµi cò:

- H·y nªu Ých lîi cña biÕt tr×nh bµy suy nghÜ , ý t­ëng

3. Bµi míi:

a) Giíi thiÖu bµi:

b) D¹ybµi míi:

* Bài tập 4: Xử lí tình huống: Em sẽ làm gì để thể hiện là người tự tin trong mỗi tình huống sau:

- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi

TH1: Lớp em có một ban mới chuyển từ trường khác đến’ Giờ ra chơi, em thấy bạn ngồi một mình trong lớp, em sẽ:

TH2:Trong giờ học , cô giáo đề nghị các bạn học sinhn  nói về dự kiến của mình trong kì nghỉ hè tới nhưng chưa bạn nào xung phong em sẽ:

 

 

TH3: Hôm nay trường em có một đoàn khách đếnthăm, giờ ra chơi  các vị khách cùng ra sân gặp gỡ học sinh , em sẽ:

Ho¹t ®éng cña trß

 

 

 

 

 

 

 

 

-Học sinh đọc tình huống

- Thảo luận nhóm

- Thình bày kết quả

 

 

a : Mặc bạn , không quan tâm

b : Trêu chọc bạn

c : Chủ động làm quen với bạn

 

a : Xung phong lên trình bày trước

b :Chờ các bạn lên trình bày  trước  rồi mình mới trình bày sau

c: Nếu cô giáo chỉ định thì trình bày , không xung phong

d: Không trình bày , kể cả khi được chỉ định

a: Vui vẻ , chủ động trò chuyện với khách , dẫn khách đi thăm  trường

b  : Lảng đi chỗ khác

c : Xấu hổ ngượng ngùng, không trả lời

1

 


TH4: Nhóm em được cô giáo phân công sư tầm , tìm hiểu về một danh lam thắng cảnh  của địa phương.Công việc đã hoàn thành  nhưnh khi cô giáo yêu cầu nhóm trình bày kết quả trước lớp thì bạn nào cũng ngần ngại, em sẽ:

- Nhận xét , kết luận.

4.Cñng cè:

H·y nªu l¹i lîi Ých cña viÖc biÕt tr×nh bµy suy nghÜ , ý t­ëng.

a: Đề nghị bạn nhóm trưởng lên trình bày

b: Xung phong thay mặt nhóm   lên trình bày.

c :Từ chối khi các bạn cử lên trình bày

d : Nếu cô gióa gọi thì lên , còn không thì thôi

5.DÆn dß: NhËn xÐt

 

IV, Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

 

________________________________________________________

 

Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016

Toán

Tiết 62: 34 - 8

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Biết cách thực hiện phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 34 – 8. Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng, tìm số bị trừ.

2.Kĩ năng: Biết giải bài toán về ít hơn.

3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.

KG: làm Bài 1(cột 4,5), Bài 2.

II. Đồ dùng dạy học:

-          Giáo viên : 3 bó 1 chục que tính, 4 que tính rời..

-          Hoc sinh  : Vở bài tập .

III.Các hoạt động dạy học:

TG

ND và MT

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1’

3’

 

 

 

 

 

 

1’

1. Ổn định

2. Bài cũ

 

 

 

 

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

 

14 trừ đi một số: 14 - 8

Mời 2 bạn lên bảng làm bài

  14 – 4 - 3=           14 – 4 -  2=           

    14 - 7   =                14 - 6   =              

-Gọi 4 HS đọc bảng công thức 14 trừ đi một số.

  -hát

 

2 bạn lên bảng làm bài

    14–4-3=                   

   14 – 4 - 2=           

    14-7 =                       

  14 - 6   =              

- 4 HS đọc bảng công thức 14 trừ đi một số.

1

 


 

 

 

 

 

10’

 

18’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Phép trừ 34 – 8

+ Mục tiêu : Giúp HS biết thực hiện phép trừ 34-8.

 

Hoạt động 2: Luyện tập

+ Mục tiêu : HS vận dụng kiến thức làm đúng các bài tập;  Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng, tìm số bị trừ.

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố – Dặn  dò

 

-GV nhận xét phần bài cũ.

 

 

 

+ Cách tiến hành: .

-2HS trao đổi để nêu kết quả của phép tính : 34 - 8= ? (HS thảo luận 2’)

- HS nêu cách thực hiện 34 - 8.

GV chốt ý đúng

+ Cách tiến hành:

Bài 1: Tính ? (cột 1, 2, 3)

-1 HS nêu yêu cầu bài toán.

-  HS nhắc lại cách tính ?

- Yêu cầu HS bài cá nhân GV nhận xét, sửa sai 

Bài 3:  Giải toán

- HS đọc đề

- GV hướng dẫn HS phân tích, tóm tắt và giải

Bài 4: Tìm x

GV cho HS tự làm VBT

Bài 1(cột 4,5)

Bài 2: Đặt tính rồi tính          

 

- Dặn HS về xem lại bài và cách tính dạng 34 - 8

- Chuẩn bị: 54 – 18

- Nhận xét tiết học

 

 

-2HS trao đổi để nêu kết quả của phép tính : 34 - 8= ? (HS thảo luận 2’)

- HS nêu cách thực hiện 34 - 8.

 

- Hoạt động lớp, nhóm đôi.

-2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận trao đổi vào vở nháp

-2HS nêu.

- Hoạt động lớp, cá nhân.

- 1 HS nêu

- HS làm b lớp/bcon

- 2 KG đọc

- HS b lớp/vở

 

-

HS làm cá nhân

 

-HS về xem lại bài và cách tính dạng 34 - 8

- Chuẩn bị: 54 – 18

 


IV, Rút kinh nghiệm tiết dạy:

 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

 

Kể chuyện

Tiết 13: BÔNG HOA NIỀM VUI

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện theo 2 cách:theo trình tự và thay đổi trình tự câu chuyện(BT1).Dựa theo tranh kể lại được đoạn 2, 3.(BT2).Kể được đoạn cuối của câu chuyện (BT3).

2.Kĩ năng: Biết vận dụng lời kể tự nhiên với nét mặt, điệu bộ, thay đổi giọng kể cho phù hợp.

3.Thái độ: Giáo dục HS tình thương yêu của con cái đối với cha mẹ của mình .

1

 


BVMT: giáo dục tình cảm yêu thương những người thân trong gia đình

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên  : Tranh minh hoạ đoạn 2, 3 trong SGK.

- Học sinh : SGK.

III.Các hoạt động dạy học :

TG

ND và MT

                     Hoạt động dạy

      Hoạt động học

  1.  

1’ 3’

 

 

1’

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

1,Ổn định

2,Bài cũ

 

3,Bài mới:

  1. Giới thiệu bài – ghi đề

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Kể đoạn mở đầu theo 2 cách.

+ Mục tiêu: Giúp HS biết kể theo đoạn mở đầu bằng hai cách.

 

Hoạt động 2: Dựa vào tranh, kể  lại đoạn 2, 3 bằng lời của mình.

-Mục tiêu: HS dựa vào tranh, kể  lại đoạn 2, 3 bằng lời của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Kể đoạn cuối, tưởng tượng lời cảm ơn của bố Chi.

+ Mục tiêu: Giúp HS kể lại đoạn cuối bằng trí tưởng tượng lời cảm ơn bố Chi.

 

chuyện Sự tích cây vú sữa

 

 

+ Cách tiến hành:

Kể đoạn mở đầu.

-Gọi 1 HS kể theo đúng trình tự.

-Gọi HS nhận xét bạn.

-Bạn nào còn cách kể khác không?

-Vì sao Chi lại vào vườn hái hoa?

- Đó là lí do Chi vào vườn từ sáng sớm. Các em hãy nêu hoàn cảnh của Chi trước khi Chi vào vườn.

- Nhận xét, sửa từng câu cho mỗi HS.

+ Cách tiến hành : Quan sát, thảo luận nhóm, kể chuyện.

b / Kể lại nội dung chính (đoạn 2, 3)

Treo bức tranh 1 và hỏi:

-         Bức tranh vẽ cảnh gì?

-         Thái độ của Chi ra sao?

-  Chi không dám hái vì điều gì?

Treo bức tranh 2 và hỏi:

-         Bức tranh có những ai?

-         Cô giáo trao cho Chi cái gì?

-         Chi nói gì với cô giáo mà cô lại cho Chi ngắt hoa?

-         Cô giáo nói gì với Chi?

-         Gọi HS kể lại nội dung chính.

-         Gọi HS nhận xét bạn ->Nhận xét từng HS.

+ Cách tiến hành:.

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, nhóm đôi.

- HS kể từ: Mới sớm tinh mơ … dịu cơn đau.

- Nhận xét về nội dung, cách kể.

- HS kể theo cách của mình.

- Vì bố của Chi đang ốm nặng.

 

- Hoạt động lớp, nhóm.

 

- Chi đang ở trong vườn hoa.

- Chần chừ không dám hái.

- Hoa của trường, mọi người cùng vun trồng và chỉ vào vườn để ngắm vẻ đẹp của hoa.

- Cô giáo và bạn Chi

- Bông hoa cúc.

- Xin cô cho em … ốm nặng.

- Em hãy hái … hiếu thảo.

- 3 đến 5 HS kể lại.

- Nhận xét bạn theo các tiêu chuẩn đã nêu.

- Hoạt động lớp.

- Cảm ơn cô đã cho cháu Chi hái hoa.

- 3 đến 5 HS kể.

 

HS lắng nghe

 

1

 


 

3’

 

4. Củng cố – Dặn  dò

 

c/ Kể đoạn cuối truyện.

-         Nếu em là bố bạn Chi em sẽ nói ntn để cảm ơn cô giáo?

-         Gọi HS kể lại đoạn cuối và nói lời cám ơn của mình.

-         Nhận xét từng HS.

BVMT: giáo dục tình cảm yêu thương những người thân trong gia đình

Ai có thể đặt tên khác cho truyện?

Dặn HS về nhà kể lại chuyện

-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị: Câu chuyện bó đũa.

 

 

  IV, Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tự nhiên và Xã hội

TIÕt 13 : GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Nêu được một số công việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà

2.Kĩ năng:  Biết tham gia làm vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.

3.Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh, BVMT xung quanh sạc đẹp.

KG: Biết được lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

BVMT: Biết làm một số việc vừa sức để giữ gìn môi trường xung quanh: vứt rác đúng nơi quy định, sắp xếp các đồ dùng trong nhà gọn gàng, sạch sẽ.

II. Đồ dùng dạy học

-          GV: Các hình vẽ trong SGK, phiếu bài tập, phần thưởng, các câu hỏi.

-          HS: Vở

III/Các hoạt động  dạy học:

TG

ND và MT

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1’

3’

 

 

1’

 

 

13’

 

 

1. Ổn định

2. Bài cu

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài – ghi đề

Hoạt động 1:Làm việc với SGK.

Mục tiêu: Nêu được một số công việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.

Đồ dùng trong gia đình

Kể tên các đồ dùng có trong nhà và nêu lợi ích của chúng?

 

 

+ Cách tiến hành:..

     -    Yêu cầu :Thảo luận nhóm để chỉ ra trong các bức tranh từ  1 – 5, mọi người đang làm gì? Làm thế nhằm mục đích gì?

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, nhóm.

 

 

 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giáo án Tuần 13 - Lớp 5

Đăng ngày 3/29/2018 4:49:27 PM | Thể loại: Giáo án theo Tuần | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.73 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Giáo án Tuần 13 - Lớp 5, Giáo án theo Tuần. .

http://tailieuhoctap.com/giaoangiaoantheotuan/giao-an-tuan-13-lop-5.bptz0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án theo Tuần


TUẦN 13
Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016
Tập dọc
Tiết 37 + 38 : BÔNG HOA NIỀM VUI
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện ( trả lời được các CH trong SGK)
2.Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài
3.Thái độ:giáo dục HS học tập bạn nhỏ trong bài
BVMT: giáo dục tình cảm yêu thương những người thân trong gia đình
KNS: thể hiện sự cảm thông.
Tự nhận thức về bản thân.
II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên : Tranh SGK.
Học sinh : SGK
III. Các hoạt động dạy học : TIẾT 1
TG
ND và MT
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học

1’
3’1’


32’
3’
1. Ổn định
2. Bài cũ


3. Bài mới:
a. Giới thiệu – ghi đề
b. Nội dung:
Hoạt động 1: Luyện đọc
+ Mục tiêu

4. Củng cố – dặn dò

 Mẹ
- 3HS đọc thuộc lòng 6 câu thơ cuối + TLCH về nội dung bài
- Nhận xét, đánh giá
+ Cách tiến hành:
GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.
Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc
Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/105
Luyện đọc đoạn
Luyện đọc trong nhóm
Thi đọc giữa các nhóm
Đọc đồng thanh đoạn/ bài

-Xem lại bài
- Chuẩn bị: tiết 2
- Nhận xét tiết học

- 3HS đọc thuộc lòng 6 câu thơ cuối + TLCH về nội dung bài

Hoạt động lớp/ cá nhân
- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.
- Nhiều HS phát biểu ý kiến
- HS luyện đọc câu nối tiếp
- HS luyện đọc đoạn nối tiếp
- HS luyện đọc theo nhóm 4
- Đại diện nhóm thi đọc
- Lớp đồng thanhTIẾT 2
TG
ND và MT
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học

1’
2’


1’


12’18’


3’
 1. Ổn định
2. Bài cũ

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài – ghi đề
b. Nội dung:
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài
+Mục tiêu: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện ( trả lời được các CH trong SGK)
Hoạt động 2: Luyện đọc lại
+Mục tiêu: đọc rõ lời nhân vật trong bài
4. Củng cố – Dặn dò

Tiết 1
3 HS đọc câu, đoạn.
GV nhận xét, đánh giá
+ Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và TLCH như SGK/105
- GV chốt nội dung bài
BVMT: giáo dục tình cảm yêu thương những người thân trong gia đình
KNS: thể hiện sự cảm thông.
Tự nhận thức về bản thân

+ Cách tiến hành:
GV đọcmẫu.
Lưu ý về giọng đọc
HS luyện đọc trong nhóm
Thi đọc
Nhận xét, tuyên dương
- Nêu lại nội dung bài
Chuẩn bị: Bưu thiếp

-3 HS đọc câu, đoạn.

-Hoạt động lớp, cá nhân.


- HS thực hiện theo y/ c


HS lắng nghe

- HS theo dõi

- HS luyện đọc nhóm
- Thi đọc truyện theo vai. IV, Rút kinh nghiệm tiết dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Toán
Tiết 61: 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 - 8
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Biết cách thực hiện phép tính trừ dạng 14 – 8, lập được bảng 14 trừ đi một số. Biết giải bài toán có một phép trừ dạng14 - 8.
2.Kĩ năng: rèn kĩ năng tính nhẩm, đặt tính và tính, giải toán có lời văn
3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.
KG: làm Bài 1(cột 3), BT2(2 phép tính sau), Baì 3(c).
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Que tính, bảng phụ,
- Học sinh : Vở bài tập, bảng con, que tính.
III.Các hoạt động dạy học:

TG
ND và MT
Hoạt động dạy