Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


TUẦN 11:

Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016

Tập đọc

Tiết 31 + 32:  BÀ CHÁU

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu (trả lời được CH 1, 2. 3, 5) 

2.Kĩ năng: Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu;  bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng .

3.Thái độ: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà

BVMT: giáo dục tình cảm đẹp đẽ với ông bà

KNS: Tự nhận thức về bản thân 

           Lắng nghe tích cực.

           Tự nhận xét về bản thân.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên : Tranh, từ khó, câu, đoạn, bút dạ.

- Học sinh : SGK

III.  Các hoạt động dạy học  :    

                          TIẾT 1

TG

ND và MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

1’

3’

 

 

1’

 

32’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

1. Ổn định

2. Bài cũ

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b. Nội dung:

 Hoạt động 1: Luyện đọc

+ Mục tiêu: Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu

 

 

 

 

 

4. Củng cố – dặn dò

 

Bưu thiếp

-  3 HS đọc – TLCH SGK

-  GV nhận xét

 

 

 

+ Cách tiến hành:

-GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.

-Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc

-Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/87

-         Luyện đọc đoạn

-         Luyện đọc trong nhóm

-         Thi đọc giữa các nhóm

-Đọc đồng thanh đoạn/ bài

- Xem lại bài

- Chuẩn bị: tiết 2

- Nhận xét tiết học

 

 

-  3 HS đọc – TLCH SGK

 

 

 

 

 

Hoạt động lớp/ cá nhân

 

 

- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.

- Nhiều HS phát biểu ý kiến

- HS luyện đọc câu nối tiếp

- HS luyện đọc đoạn nối tiếp

 

- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- Đại diện nhóm thi đọc

- Lớp đồng thanh

 

TIẾT 2

Tg

ND và MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

1’

1’

1. Ổn định

2. Bài cũ

  Tiết 1

-         4 HS đọc câu, đoạn.

 

-4 HS đọc câu, đoạn.

1

 


 

1’

 

 

 

12’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18’

 

 

 

 

 

3

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài – ghi đề

b. Nội dung:

  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài

+ Mục tiêu: Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu (trả lời được CH 1, 2. 3, 5) 

Hoạt động 2: Luyện đọc lại 

+ Mục tiêu: bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng .

4. Củng cố – Dặn  dò

 

-         GV nhận xét.

 

 

 

 

+ Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và TLCH như SGK/87

KNS: Tự nhận thức về bản thân

           Lắng nghe tích cực.

          Tự nhận xét về bản thân

- GV chốt nội dung bài

BVMT: giáo dục tình cảm đẹp đẽ với ông bà

Cách tiến hành:

-          GV đọc mẫu.

-          Lưu ý về giọng đọc

-          HS luyện đọc trong nhóm

-          Thi đọc

-          Nhận xét, tuyên dương

 

     -  Nêu lại nội dung bài

-Chuẩn bị: Cây xoài của ông em

-         Nhận xét tiết học

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, cá nhân.

- HS thực hiện theo yêu cầu

- HS theo dõi

 

 

 

 

- HS luyện đọc nhóm 4

- Thi đọc truyện theo vai.

 

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

............................................................................................................................................................................................................

 

 

Toán

Tiết 51: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:Thuộc bảng 11 trừ đi một số. Thực hiện được phép trừ dạng 51 -15. Biết tìm số hạng của một tổng. Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 -5

2.Kĩ năng:  tính và giải toán

3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.

KG: làm BT2(cột3).BT3(c) BT5.

II. Đồ dùng dạy học

-          Giáo viên : SGK

-          Học sinh : Vở bài tập.

III.Các hoạt động dạy học:

 

TG

ND và MT

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1’

 

3’

1. Ổn định

2. Bài cũ

3. Bài mới:

51 - 15

-3HS bảng lớp/bảng con: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 81 và 44 ;      51 và 25 ;  91 và 9

 

 

-3HS bảng lớp/bảng con: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 81 và 44 ;      51 và 25 ; 

1

 


 

1’

 

 

20’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4’

a. Giới thiệu – ghi đề

b. Nội dung:

 

 Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài 1, 2, 3

+ Mục tiêu : Thuộc bảng 11 trừ đi một số. Thực hiện được phép trừ dạng 51 -15. Biết tìm số hạng của một tổng.

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2Hướng dẫn làm bài 4

+ Mục tiêu : Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố, dặn dò

 

- GV nhận xét

+Cách tiến hành:

Bài 1: - Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả 

   Bài 2: Đặt tính rồi tính (cột 1, 2)

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Khi đặt tính phải chú ý điều gì?

- Yêu cầu HS làm bài/nêu cách đặt tính và tính

- GV nhận xét

Bài 3: Tìm x (a, b)

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc về tìm số hạng trong 1 tổng

- HS làm vở/bảng lớp

+ Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS đọc đề bài, gọi 1 HS lên bảng tóm tắt

- Bán đi nghĩa là thế nào?

- Muốn biết còn lại bao nhiêu kilôgam táo ta phải làm gì?

- Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở.

- Chấm 1 số bài, nhận xét, sửa sai

Bài 2 (cột 3)

Bài 3 (c)         dành cho KG                                      

Bài 5: (+, -)

Nhận xét tiết học

- Về xem lại bài

- Chuẩn bị: 12 trừ đi một số: 12 – 8

91 và 9

 

- Hoạt động lớp, cá nhân

- HS làm bài/nối tiếp nhau đọc kết quả từng phép tính

 

- Đơn vị viết thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục

- HS bảng lớp/bảng con 

-Muốn tìm 1 số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, cá nhân

 

- 2HS đọc/ đồng thanh/KG tóm tắt

- Bán đi nghĩa là bớt đi, lấy đi.

- Thực hiện phép tính: 51 – 26.

- HS bảng lớp/vở

Bài 2 và bài 3 : KG làm vở

Bài 5: KG làm phiếu 

 

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

......................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

1

 


Hướng dẫn học

Luyện đọc: BÀ CHÁU

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu (trả lời được CH 1, 2. 3, 5) 

2.Kĩ năng: Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu;  bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng .

3.Thái độ: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà

BVMT: giáo dục tình cảm đẹp đẽ với ông bà

KNS: Tự nhận thức về bản thân 

           Lắng nghe tích cực.

           Tự nhận xét về bản thân.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên : Tranh, từ khó, câu, đoạn, bút dạ.

- Học sinh : SGK

III.  Các hoạt động dạy học  :    

                          TIẾT 1

TG

ND và MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

1’

3’

 

 

1’

 

32’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

1. Ổn định

2. Bài cũ

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b. Nội dung:

 Hoạt động 1: Luyện đọc

+ Mục tiêu: Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu

 

 

 

 

 

4. Củng cố – dặn

 

Bưu thiếp

-  3 HS đọc – TLCH SGK

-  GV nhận xét

 

 

 

+ Cách tiến hành:

-GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.

-Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc

-Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/87

-         Luyện đọc đoạn

-         Luyện đọc trong nhóm

-         Thi đọc giữa các nhóm

-Đọc đồng thanh đoạn/ bài

- Xem lại bài

- Chuẩn bị: tiết 2

- Nhận xét tiết học

 

 

-  3 HS đọc – TLCH SGK

 

 

 

 

 

Hoạt động lớp/ cá nhân

 

 

- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.

- Nhiều HS phát biểu ý kiến

- HS luyện đọc câu nối tiếp

- HS luyện đọc đoạn nối tiếp

 

- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- Đại diện nhóm thi đọc

- Lớp đồng thanh

 

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

............................................................................................................................................................................................................

 

 

1

 


Hướng dẫn học Toán

LUYỆN TẬP

 

I. Mục tiêu

- Thuộc bảng 11 trừ đi một số.

- Thực hiến được phép trừ dạng 51-15.

- Biết tìm số hạng của một tổng.

- Biết giải bài toán có một phép trừ.

- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, trình bày đẹp.

*(ghi chú: BTCLBài 1; Bài 2(cột 1, 2); Bài 3 (a,b); Bài 4)

II.  Các hoạt động dạy học  :    

 

Thời gian

Nội dung

Hoạt động dạy

Hoạt động học

3p

 

 

 

1p

 

27p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bài cũ :

 

 

B. Bài mới :

1.Giới thiệu bài:

2. Luyện tập:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đặt tính rồi tính:    41 – 25          51 - 38

- Nhận xét, ghi điểm      

 

Bài 1: Gọi hs nêu yêu cầu

- Yêu cầu hs nêu miệng kết quả.

 

Bài 2: Gọi hs nêu yêu cầu

- Yêu cầu hs tự đặt tính rồi tính

->GV chú  ý hướng dẫn  hs cách  đặt tính: Các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.Tính từ phải sang trái và có nhớ 1 sang cột chục khi trừ có nhớ

- Nhận xét, chữa

Bài 3: Tìm x

- Cho hs xác định tên gọi thành phần và kết quả của phép tính.

? Muốn tìm một số hạng ta làm thế nào?

- Yêu cầu hs làm bài.

- Chấm 1 số bài, chữa.

 Bài 4: =>Rèn kĩ năng giải toán lời văn

- Gọi hs đọc bài toán

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Muốn biết còn lại bao nhiêu ki- lô- gam táo ta làm thế nào?

 

- 2hs làm bảng lớp, lớp bảng con.

 

 

- Nghe

 

- Tính nhẩm

- Nối tiếp nêu kết quả sau đó đồng thanh các phép tính 1 lần

- Đặt tính rồi tính

- 3hs làm bảng lớp, lớp làm bảng con.

   Nêu cách đặt tính rồi tính

 

 

 

 

- HS đọc yêu cầu

- Trả lời

 

- Lấy tổng trừ số hạng đã biết.

- Làm vào vở

 

 

- 1 hs đọc

- Có 51 kg táo, bán 26 kg táo.

- Hỏi còn  lại ? kg táo?

- Thực hiện phép tính 51 - 26

1

 


 

 

 

 

 

 

3p

 

 

 

 

 

 

3. Củng cố, dặn dò: 

 

 

- Yêu cầu hs làm bài

- Nhận xét, chữa 

 

 

 

  - Gọi hs nêu cách tìm số hạng chưa biết.

- Nhận xét giờ học

- Ôn công thức 11 trừ đi một số

 

- 1hs làm bảng lớp, lớp làm VN

                Bài giải:

Số ki lô gam táo còn lại là :

         51 - 26  = 25 ( kg )

                         Đ/S : 25 kg.

-  Lắng nghe

 

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________________

 

KNS

kÜ n¨ng tù tin

I môc tiªu

  • Häc sinh hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn cña viÖc tù tin vµo b¶n th©n m×nh.
  • HiÓu tù tin sÏ mang l¹i nh÷ng Ých lîi g×:
  • RÌn kÜ n¨ng tù tin trong giao tiÕp .

II. §å dïng:

- PhiÕu häc tËp

III.Ho¹t ®éng d¹y häc :

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1.æn ®Þnh tæ chøc:

- KiÓm tra sÜ sè.

2. KiÓm tra bµi cò:

- H·y nªu Ých lîi cña biÕt tr×nh bµy suy nghÜ , ý t­ëng

3. Bµi míi:

a) Giíi thiÖu bµi:

b) D¹ybµi míi:

Bµi tËp 3: Theo em c¸c b¹n trong mçi tranh d­íi ®©y ®· tá ra tù tin ch­a ? V× sao?

 

 

 

 

 

 

 

 

-Häc sinh ®äc yªu cÇu.

1

 


T1: xung phong h­­íng dÉn c¸c b¹n ch¬i trß ch¬i.

T2: ng­­îng ngïng, xÊu hæ khi ng­­êi kh¸c hái chuyÖn.

T3: §iÒu khiÓn c¸c b¹n tËp thÓ dôc trong giê ra ch¬i.

T4: XÊu hæ, tõ chèi khi ®­­îc mêi lªn h¸t

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2

- Quan s¸t , gióp ®ì tõng nhãm.

-Gäi vµi häc sinh tr×nh bµy

- Gi¸o viªn nhËn xÐt , tuyªn d­­¬ng, khÝch lÖ häc sinh

- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn chung.

4.Cñng cè: H·y nªu l¹i lîi Ých cña viÖc biÕt tr×nh bµy suy nghÜ , ý t­­ëng.

 5.DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc

- Th¶o luËn nhãm 2

-Häc sinh tr×nh bµy

T1: B¹n nam ®· t¶o ra tù tin v× b¹n xung phong lªn h­íng dÉn c¸c b¹n ch¬i.

T2: Hai b¹n ch­a tù tinv× cßn sî sÖt vµ ng­îng ngïng.

T3: B¹n nam ®· tá ra tù tin v× b¹n ®iÒu khiÓn c¸c b¹n tËp thÓ dôc rÊt tèt.

T4:B¹n n÷ ch­a tù tin v× b¹n xÊu hæ kh«ng d¸m lªn h¸t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________________

 

Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016

Toán

Tiết 52: 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ :12 - 8

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8, lập được bảng 12 trừ đi một số. Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 12 – 8.

2.Kĩ năng: rèn kĩ năng tính và giải toán có lời văn

3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.

KG: làm BT1(b). BT3.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên : Que tính

- Học sinh : Vở, bảng con, que tính.

III Các hoạt động dạy – học

1

 


TG

ND và MT

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1’

3’

 

 

 

1’

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

1. Ổn định

2. Bài cũ

 

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b. Nội dung:

Hoạt động 1:

Giới thiệu phép trừ 12 – 8 và lập bảng bảng 12 trừ đi một số

+ Mục tiêu : Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8, lập được bảng 12 trừ đi một số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Luyện tập 

+ Mục tiêu : HS áp dụng bảng trừ để làm bài và  giải bài toán có một phép trừ dạng 12 – 8

 

 

 

Luyện tập.

4HS: Đặt tính rồi tính:

41 – 25       51 – 35     

81 – 48      38 + 47

-  GV nhận xét

 

 

+ Cách tiến hành:

a.  Giới thiệu phép trừ 12 - 8

Bước 1 : Nêu vấn đề.

- Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

- Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm thế nào?

Bước 2: Đi tìm kết quả

- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả

- Yêu cầu HS nêu cách bớt

- Vậy 12 trừ 8 bằng bao nhiêu?

     Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính.

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính

- Yêu cầu một vài HS khác nhắc lại.

b. Hướng dẫn lập bảng 12 trừ đi một số:

- Cho HS sử dụng que tính tìm kết quả các phép tính trong phần bài học. Yêu cầu HS nêu kết quả và ghi lên bảng.

- Xóa dần bảng công thức 1 trừ đi một số cho HS học thuộc.

+ Cách tiến hành:

Bài 1: Tính (a)

- Yêu cầu HS tự nhẩm và nêu kết quả

- GV ghi bảng kết quả đúng

 

 

 

4HS: Đặt tính rồi tính:

41 – 25       51 – 35       81 – 48            38 + 47

 

 

 

- Hoạt động lớp, cá nhân.

- Nghe và nhắc lại bài toán

 

- Thực hiện phép trừ: 1

     2 – 8

 

- Thao tác trên que tính và tìm kết quả : còn lại 4 que tính.

- HS nêu

- 12 trừ 8 bằng 4

 

- HS thực hiện       

                                     

- nêu cách tính và tính 

- Nhiều HS đọc                                        

- HS thao tác trên que tính, tìm kết quả và nối tiếp nhau đọc kết quả của từng phép tính

- Học thuộc lòng bảng công thức

 

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, cá nhân

- HS làm cá nhân/nêu kết quả

KG: thêm BT1b

 

- HS bảng lớp/bảng con

 

 

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Củng cố – Dặn  dò

Bài 2: Tính

-          Yêu cầu HS tự làm cá nhân

-          GV nhận xét, sửa sai 

Bài 4: Toán giải

-         GV hướng dẫn HS bảng lớp/bảng con

-         Chấm 1 số vở, nhận xét

Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu

- Yêu cầu HS đọc lại bảng các công thức 12 trừ đi một số.

- Dặn dò HS về nhà học thuộc bảng công thức trong bài. 

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị: 32 -8

 

 

- HS làm vở

 

- KG làm sau khi làm bài 4 xong

 

 

 

Yêu cầu HS đọc lại bảng các công thức 12 trừ đi một số.

IV, Rút kinh nghiệm tiết dạy:

..........................................................................................................................................................................................................................

 

 

KÓ chuyÖn

Tiết 11: BÀ CHÁU

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Dựa theo tranh ,kể lại được từng đoạn câu chuyện Bà cháu.

2.Kĩ năng:  Biết thể hiện lời kể tự nhiên, phối hợp với điệu bộ nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung

3.Thái độ: Biết theo dõi và nhận xét, đánh giá lời bạn kể.

KG: kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2 ).

BVMT: giáo dục tình cảm đẹp đẽ đối với ông bà

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên :Tranh minh họa nội dung câu chuyện trong SGK

       Viết sẵn dưới mỗi bức tranh lời gợi ý.

- Học sinh : sgk

III.Các hoạt động dạy học :

 

Tg

ND vµ MT

                     Hoạt động dạy

      Hoạt động học

1’

 

3’

1’

1. Ổn định

2. Bài cu

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài – ghi đề

-Gọi 3 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Sáng kiến của bé Hà.

 

 

-3 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Sáng kiến của bé Hà.

1

 


 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

b. Nội dung:

1 Hoạt động: Hướng dẫn kể chuyện

+ Mục tiêu: Dựa vào tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn câu chuyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện

+ Mục tiêu: Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ kể lại được toàn bộ nội dung câu chuyện.

. 4. Củng cố – Dặn  dò

 

 

 

+ Cách tiến hành:

a) Kể lại từng đoạn chuyện theo gợi ý

-Tiến hành theo các bước đã hướng dẫn ở tuần 1

-Khi HS kể GV có thể đặt câu hỏi gợi ý nếu HS lúng túng.

Tranh 1

-Trong tranh vẽ những nhân vật nào?

-Bức tranh vẽ ngôi nhà trông như thế nào?

-Cuộc sống của ba bà cháu ra sao?

-Ai đưa cho hai anh em hột đào?

-Cô tiên dặn hai anh em điều gì?

 

Tranh 2

-         Hai anh em đang làm gì?

-         Bên cạnh mộ có gì lạ?

Cây đào có đặc điểm gì kì lạ?

Tranh 3

-         Cuộc sống của hai anh em ra sao sau khi bà mất?

-         Vì sao vậy?

Tranh 4

-         Hai anh em lại xin cô tiên điều gì?

-         Điều kì lạ gì đã đến?

+ Cách tiến hành:

       Kể lại toàn bộ câu chuyện

-         Yêu cầu HS kể nối tiếp

-         Gọi HS nhận xét.

-         Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện.

BVMT: giáo dục tình cảm đẹp đẽ đối với ông bà

 

 

- Thảo luận nhóm, đại diện nhóm nêu nội dung bức tranh.

 

 

- Ba bà cháu và cô tiên

- Ngôi nhà rách nát

- Rất khổ cực, rau cháo nuôi nhau nhưng căn nhà rất ấm cúng.

- Cô tiên

- Khi bà mất nhớ gieo hạt đào lên mộ, các cháu sẽ được giàu sang, sung sướng.

- Khóc trước mộ bà

- Mọc lên một cây đào

- Nảy mầm, ra lá, đơm hoa, kết toàn trái vàng, trái bạc

- Tuy sống trong giàu sang nhưng càng ngày càng buồn bã

- Vì thương nhớ bà.

 

- Đổi lại ruộng vườn, nhà cửa để bà sống lại.

- Bà sống lại như xưa và mọi thứ của cải đều biến mất.

 

 

 

 

- 4 HS kể nối tiếp. Mỗi HS kể 1 đoạn

- Nhận xét bạn theo các tiêu chí đã chỉ dẫn.

KG: kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2 ).

 

1

 


 

 

 

- Khi kể chuyện ta phải chú ý điều gì?

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện

- Chuẩn bị: Sự tích cây vú sữa

 

 

  IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy:

...................................................................................................................................................................................................................

 

 

Tự nhiên và Xã hội

Tiết 11:  GIA ĐÌNH

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Kể được một số công việc thường ngày của từng người trong gia đình. Biết được các thành viên trong gia đình cần cùng nhau chia sẻ việc nhà.

2.Kĩ năng:  Có ý thức giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà tùy theo sức của mình.

3.Thái độ:  Yêu quý và kính trọng những người thân trong gia đình.

KG: Nêu tác dụng các việc làm của em đối với gia đình.

KNS: Kĩ năng tự nhận thức: tự nhận thức vị trí của mình trong gia đình

         Kĩ năng làm chủ bản thân và kĩ năng hợp tác: Đảm nhận trách nhiệm khi tham gia công việc trong gia đình, lựa chọn công việc phù hợp lứa tuổi.

         Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên : Hình vẽ trong SGK trang 24, 25

 - Học sinh : SGK: Xem trước bài.

III/Các hoạt động  dạy học:

 

TD

ND và MT

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1’

 

3’

 

 

 

 

 

 

1’

 

 

8’

 

 

1. Ổn định

2. Bài cũ

 

 

 

 

 

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài – ghi đề

b. Nội dung:

 Hoạt động 1: Thảo luận nhóm

+Mục tiêu: Nêu được từng việc làm hằng ngày của từng thành viên trong gia đình

 

Ôn tập: Con người và sức khoẻ.

- Hãy nêu tên các cơ quan vận động của cơ thể?

- Hãy nêu tên các cơ quan tiêu hoá?

- Để giữ cho cơ thể khoẻ mạnh, nên ăn uống ntn?

 

 

 

+ Cách tiến hành:.

Bước 1: Các nhóm HS thảo luận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt dộng lớp, cá nhân.

Mỗi nhóm được phát một tờ giấy A3, chia sẵn các cột; các thành viên trong nhóm lần lượt thay nhau ghi vào giấy.

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giáo án Tuần 11 - Lớp 5

Đăng ngày 3/29/2018 4:48:15 PM | Thể loại: Giáo án theo Tuần | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.66 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Giáo án Tuần 11 - Lớp 5, Giáo án theo Tuần. .

http://tailieuhoctap.com/giaoangiaoantheotuan/giao-an-tuan-11-lop-5.8otz0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án theo Tuần


TUẦN 11:
Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016
Tập đọc
Tiết 31 + 32: BÀ CHÁU
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu (trả lời được CH 1, 2. 3, 5)
2.Kĩ năng: Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng .
3.Thái độ: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà
BVMT: giáo dục tình cảm đẹp đẽ với ông bà
KNS: Tự nhận thức về bản thân
Lắng nghe tích cực.
Tự nhận xét về bản thân.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh, từ khó, câu, đoạn, bút dạ.
- Học sinh : SGK
III. Các hoạt động dạy học :
TIẾT 1
TG
ND và MT
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học

1’
3’


1’

32’


3’
1. Ổn định
2. Bài cũ
3. Bài mới:
a. Giới thiệu – ghi đề
b. Nội dung:
Hoạt động 1: Luyện đọc
+ Mục tiêu: Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu

4. Củng cố – dặn dò

Bưu thiếp
- 3 HS đọc – TLCH SGK
- GV nhận xét+ Cách tiến hành:
-GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.
-Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc
-Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/87
Luyện đọc đoạn
Luyện đọc trong nhóm
Thi đọc giữa các nhóm
-Đọc đồng thanh đoạn/ bài
- Xem lại bài
- Chuẩn bị: tiết 2
- Nhận xét tiết học


- 3 HS đọc – TLCH SGK

Hoạt động lớp/ cá nhân


- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.
- Nhiều HS phát biểu ý kiến
- HS luyện đọc câu nối tiếp
- HS luyện đọc đoạn nối tiếp

- HS luyện đọc theo nhóm 4.
- Đại diện nhóm thi đọc
- Lớp đồng thanh


TIẾT 2
Tg
ND và MT
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học

1’
1’

1’12’

18’

3’
1. Ổn định
2. Bài cũ
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài – ghi đề
b. Nội dung:
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài
+ Mục tiêu: Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu (trả lời được CH 1, 2. 3, 5)
Hoạt động 2: Luyện đọc lại
+ Mục tiêu: bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng .
4. Củng cố – Dặn dò

 Tiết 1
4 HS đọc câu, đoạn.
GV nhận xét.
+ Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và TLCH như SGK/87
KNS: Tự nhận thức về bản thân
Lắng nghe tích cực.
Tự nhận xét về bản thân
- GV chốt nội dung bài
BVMT: giáo dục tình cảm đẹp đẽ với ông bà
+ Cách tiến hành:
GV đọc mẫu.
Lưu ý về giọng đọc
HS luyện đọc trong nhóm
Thi đọc
Nhận xét, tuyên dương

- Nêu lại nội dung bài
-Chuẩn bị: Cây xoài của ông em
Nhận xét tiết học


-4 HS đọc câu, đoạn.

- Hoạt động lớp, cá nhân.
- HS thực hiện theo yêu cầu
- HS theo dõi
- HS luyện đọc nhóm 4
- Thi đọc truyện theo vai.


IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
............................................................................................................................................................................................................


Toán
Tiết 51: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:Thuộc bảng 11 trừ đi một số. Thực hiện được phép trừ dạng 51 -15. Biết tìm số hạng của một tổng. Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 -5
2.Kĩ năng: tính và giải toán
3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.
KG: làm BT2(cột3).BT3(c) BT5.
II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên : SGK
Học sinh : Vở bài tập.
III.Các hoạt động dạy học:

TG
ND và MT
Hoạt động dạy
Hoạt động học

1’

3’