Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


TUẦN 10

Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2016

Tập đọc

Tiết 28 + 29: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Hiểu ND: Sáng kiến của Bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà ( trả lời được các CH trong SGK)

2.Kĩ năng: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý;  bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật .

3.Thái độ:giáo dục HS tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà

BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình

KNS: tư duy sáng tạo

          Thể hiện sự cảm thông

          Ra quyết định.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên : Tranh SGK , từ khó, câu, đoạn,

- Học sinh : SGK

III.  Các hoạt động dạy học  :                               TIẾT 1

 

TG

ND và MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

1’

3’

 

1’

 

 

 

 

32’

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

1. Ổn định

2. Bài cũ

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b.Nội dung: Hoạt động 1: Luyện đọc

+ Mục tiêu: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý

 

 

4. Củng cố – dặn dò

 

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1

- GV nhận xét bài kiểm tra.

 

 

 

 

+ Cách tiến hành:

-GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.

-Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc

-Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/78

-Luyện đọc đoạn

-Luyện đọc trong nhóm

-Thi đọc giữa các nhóm

-Đọc đồng thanh đoạn/ bài 

- Xem lại bài- Nhận xét tiết học

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động lớp/ cá nhân

 

- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.

- Nhiều HS phát biểu ý kiến

- HS luyện đọc câu nối tiếp

- HS luyện đọc đoạn nối tiếp

- HS luyện đọc theo nhóm 4

- Đại diện nhóm thi đọc

- Lớp đồng thanh

 

 

- Chuẩn bị: tiết 2

 

 

 

 

 

1

 


TIẾT 2

TG

ND VÀ MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

1’

 

 

 

 

1’

 

 

 

12’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19’

 

 

 

 

 

 

3’

1. Bài cũ

 

 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài – ghi đề

b. Nội dung:

  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài

+ Mục tiêu: Hiểu ND: Sáng kiến của Bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà ( trả lời được các CH trong SGK)

Hoạtđộng2:

Luyệnđọc lại 

+Mục tiêu: bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.

 

4. Củng cố – Dặn  dò)

      -    

Tiết 1

-         3 HS đọc câu, đoạn.

-         GV nhận xét.

 

 

 

 

+ Cách tiến hành:

-GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và thảo luận nhóm TLCH như SGK/79

-GV chốt nội dung bài

BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình

KNS: tư duy sáng tạo

          Thể hiện sự cảm thông

          Ra quyết định.

 

 

+ Cách tiến hành:

-          GV đọcmẫu.

-          Lưu ý về giọng đọc

-          HS luyện đọc trong nhóm

-          Thi đọc

-          Nhận xét, tuyên dương

Nêu lại nội dung bài

-         Nhận xét tiết học

-         Chuẩn bị: Bưu thiếp

 

 

-3 HS đọc câu, đoạn.

 

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, cá nhân.

- HS thực hiện theo yêu cầu

 

HS lắng nghe

 

 

 

- HS theo dõi

 

- HS luyện đọc nhóm 4

- Thi đọc truyện theo vai.

 

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Toán

Tiết 46:  LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số). Biết giải bài toán có một phép tính trừ

2.Kĩ năng: rèn kĩ năng tính và giải toán

3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.

1

 


KG: làm BT2(cột3); BT3.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên : Bảng phụ,

- Học sinh : Bảng con, vở bài tập.

III.Các hoạt động dạy học:

 

TG

ND và MT

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1’

3’

 

 

 

 

 

 

 

1’

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

1. Ổn định

2. Bài cũ

 

 

 

 

 

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài 1, 2

+Mục tiêu : Củng cố về:Tìm số hạng trong một tổng. Phép trừ

trong phạm vi10.

 

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài 4, 5

+Mục tiêu : Biết giải bài toán có một phép tính trừ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố – Dặn  dò

 

Tìm 1 số hạng trong 1 tổng.

-GV gọi 3 HS lên bảng và phát biểu qui tắc tìm số hạng chưa biết trong 1 tổng.

-Tìm x:

      x + 8 = 19       x + 13 = 38     

    41 + x = 75

-GV nhận xét,

 

 

 

 

+Cách tiến hành:

Bài 1: Tìm x ?

- HS nêu lại cách tìm 1 số hạng?

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét, sửa sai

Bài 2 : Tính ?

- Yêu cầu HS nhẩm và ghi ngay kết quả vào bài.

 

+Cách tiến hành:

Bài 4 : Bài toán.

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Để biết có bao nhiêu quả quýt ta làm ntn?

- Tại sao?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét,

Bài 5: Biết x=5. Hãy đoán xem x là số nào.

-Yêu cầu HS tự làm bài.

   Bài 2: (cột 3)

   Bài 3: Tính

 

-3 HS lên bảng và phát biểu qui tắc tìm số hạng chưa biết trong 1 tổng.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, cá nhân.

-  HS nêu

- HS bảng lớp/bảng con

-  HS nêu yêu cầu bài.

- HS làm bài cá nhân/nêu kết quả

 

- Hoạt động lớp, cá nhân.

 

 

- HS đọc đề bài.

- Cam và quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam.

- Hỏi số quýt.

- Thực hiện phép tính

    45 – 25.

- Trả lời

- HS bảng lớp/vở

- HS nêu kết quả

 

 

1

 


 

 

- Nhận xét tiết học

- Về xem lại bài

- Chuẩn bị: Số tròn chục trừ đi 1 số.

 

 

 IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

 

 

 

Hướng dẫn học

Luyện đọc: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Hiểu ND: Sáng kiến của Bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà ( trả lời được các CH trong SGK)

2.Kĩ năng: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý;  bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật .

3.Thái độ:giáo dục HS tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà

BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình

KNS: tư duy sáng tạo

          Thể hiện sự cảm thông

          Ra quyết định.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên : Tranh SGK , từ khó, câu, đoạn,

- Học sinh : SGK

III.  Các hoạt động dạy học:                     

 

TG

ND và MT

                 Hoạt động dạy

        Hoạt động học

1’

3’

 

1’

 

 

 

 

32’

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

1. Ổn định

2. Bài cũ

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b.Nội dung: Hoạt động 1: Luyện đọc

+ Mục tiêu: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý

 

 

4. Củng cố – dặn dò

 

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1

- GV nhận xét bài kiểm tra.

 

 

 

 

+ Cách tiến hành:

-GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.

-Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc

-Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/78

-Luyện đọc đoạn

-Luyện đọc trong nhóm

-Thi đọc giữa các nhóm

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Hoạt động lớp/ cá nhân

 

- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.

- Nhiều HS phát biểu ý kiến

- HS luyện đọc câu nối tiếp

- HS luyện đọc đoạn nối tiếp

- HS luyện đọc theo nhóm 4

- Đại diện nhóm thi đọc

- Lớp đồng thanh

 

1

 


 

 

-Đọc đồng thanh đoạn/ bài 

- Xem lại bài- Nhận xét tiết học

 

- Chuẩn bị: tiết 2

 

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________________

Hướng dẫn học TOÁN:

LUYÊN TẬP

I. Mục tiêu:

              -  Giúp hs củng cố về:

              + Tìm số hạng chưa biết trong một tổng.

              + Giải toán có lời văn.

              + Bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn.

              - Rèn cho hs yếu kĩ năng tìm số hạng chưa biết.

             - GD hs ý thức tự giác làm bài.

II. Chuẩn bị:

   Nội dung luyện tập; Phiếu BT

III. Hoạt động dạy - học:

 

Thời gian

Nội dung

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

A. Bài cũ :

 

B. Bài mới :

1.Giới thiệu bài :

2. Luyện tập :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Tìm x:      x + 4 = 27           6 + x = 49

 

  Bài 1: => Rèn kĩ năng tìm số hạng chưa biết

* Tìm x

       x + 3 = 19                      6  +  x  = 37

       x + 5 = 55                      4  +  x = 68

     25 + x = 67                     20 + x  = 73

? Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

- Nhận xét, chữa

 

Bài 2:  Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

   14        

    36

 

     35

số hạng

 

 

   42

     28

Tổng

   68

    66

   89

 

- Yêu cầu hs làm bài, nêu cách làm

 

  - 2 hs

 

  - Nghe

 

- hs đọc yêu cầu 

 

 

 

 

- Lấy tổng trừ đi số hạng kia

- 4hs làm bảng lớp (hs yếu), lớp làm bảng con

- Nêu yêu cầu

 

 

 

- Làm miệng, nêu cách làm

 

 

- 2 hs đọc bài toán

 

 

- HS tóm tắt rồi giải vào vở

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Củng cố, dặn dò:

 

 

- Nhận xét , chữa

  Bài 3:   Rèn kĩ năng giải toán có lời văn

   Một lọ hoa có17 bông hoa màu đỏ màu vàng, trong đó có 6 bông hoa màu đỏ. Hỏi lọ hoa đó có bao nhiêu bông hoa màu vàng?

- Yêu cầu hs tự tóm tắt bài toán và giải vào vở.

  Khuyến khích hs có nhiều cách đặt lời giải khác nhau ( Hướng dẫn thêm cho các em yếu, động viên các em làm bài)

 

- Chấm bài, chữa

  Trò chơi: Hoa đua nở

  Chuẩn bị:  2 cây cảnh có đánh số 1 , 2.

  Một số bông hoa cắt bằng giấy màu trên đó ghi các bài toán về tìm x.

  Chẳng hạn:

 

            x + 3 = 18                       x + 14 = 39

                   x = 18 - 3                          x = 39 - 14

                   x = 15                               x = 25

  Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội. Lần lượt từng đội cử người lên bốc hoa. Khi đã lấy được hoa, người chơi đọc to bài toán tìm x và trả lời ngay kết quả.Nếu Đ được cài 1 bông hoa lên cây. Nếu S thì bông hoa đó không được cài. Kết thúc đội nào có nhiều hoa hơn thì thắng cuộc.

    1hs làm bảng lớp

 

 

 

-       17 - 6 = 11 (bông hoa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe

Tiến hành chơi. Bình chọn đội thắng cuộc.

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

   - Nhận xét giờ học

 

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________________

 KÜ n¨ng sèng

Bµi 2: KÜ n¨ng n¾ng nghe tÝch cùc

I. Môc tiªu

-Häc sinh nhËn biÕt ®­­îc nh÷ng hµnh vi biÕt n¾ng nghe tÝch cùc.

- HiÓu thÕ nµo lµ n¨ng nghe tÝch cùc.

- NhËn biÕt c¸c hËu qu¶ cã thÓ x¶y ra nÕu kh«ng n¾ng nghe tÝch cùc.

- Häc sinh cã thãi quen n¾ng nghe tÝch cùc.

II: §å dïng d¹y vµ häc

- bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng

III: Ho¹t ®éng d¹y vµ häc.

1: æn ®Þnh tæ chøc.-

2: KiÓm tra bµi cò.-

3: Bµi míi

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

a: Giíi thiÖu bµi

b; D¹y bµi míi

Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng

- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 2

- Gi¸o viªn ph¸t phiÕu.

- Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm 4  nãi cho nhau nghe trong 5 phót

- Gäi ®¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy.

TH 1: Giê v¨n nghÖ cña líp, c¸c b¹n lªn h¸t vµ ®äc th¬..thËt hay vµ nhiÕt t×nh. Sau mçi tiÕt môc em sÏ:

TH 2: B¹n sang ch¬i vµ ®ang say s­a kÓ cho em nghe 1 cuèn truyÖn hay .Nh­ng ®· ®Õn giê ph¶i ®i ®ãn em. Em sÏ:

 

 

 

- Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi 2

- Th¶o luËn nhãm.

 

- §¹i diÖn tr×nh bµy.

 

* Vç tay khen ngîi c¸c b¹n

 

 

* B¶o b¹n: Th«i nhÐ tí cßn ph¶i ®i ®ãn em.

 

1

 


TH3: Nh©n ngµy Quèc phßng toµn d©n nhµ tr­êng mêi chó bé ®éi ®Õn nãi chuyÖn víi häc sinh.Em ®ang nghe th× b¹n bªn c¹nh cø quay sang nãi chuyÖn . Em sÏ:

TH4: Líp em tæ chøc tham quan b¶o tµng Hå ChÝ Minh em cßn muèn biÕt håi nhá .Em sÏ

- Nhãm kh¸c nhËn xÐt.

- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ nªu l¹i.

* Ngoµi nh÷ng c¸ch øng xö trªn th× trong mçi t×nh huèng cã cßn c¸ch øng xö nµo kh¸c .

-Gi¸o viªn nhËn xÐt.

4: cñng cè:  ThÕ nµo lµ n¾ng nghe tÝch cùc?

5: DÆn dß: Thùc hµnh n¾ng nghe tÝch cùc.

 

* Nh¾c b¹n ®õng lµm ån

 

 

 

* Xin lçi b¸c v× cßn ph¶i ®i häc ®óng giê, hen víi b¸c tan häc vÒ sÏ nghe tiÕp.

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________________

 

Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2016

Toán

Tiết 47:  SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 – trường hợp số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số. Biết giải bài toán có một phép trừ(số tròn chục trừ đi một số) .

2.Kĩ năng: rèn kĩ năng tính và giải toán có lời văn

3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.

KG: làm BT2.                                          

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên : Que tính.

- Học sinh : Vở BT, bảng con, que tính.

III.Các hoạt động dạy học:

 

TG

ND và MT

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1’

1. Ổn định

 

 

1

 


 

3’

 

 

 

1’

 

 

 

12’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12’

 

 

 

 

 

 

 

 

6’

 

 

 

 

2. Bài cũ

 

 

 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu – ghi đề

b. Nội dung:

 Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ  40 – 8

+ Mục tiêu : Biết cách thực hiện phép trừ có số bị trừ là số tròn chục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Giới thiệu phép trừ  48 – 18

   + Mục tiêu : Biết cách thực hiện phép trừ có số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có 2 chữ số (có nhớ)

Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài 3

+ Mục tiêu: Biết giải bài toán có một phép trừ

Luyện tập

-2HS làm  bài 4

-GV nhận xét,

 

 

 

 

 

+ Cách tiến hành:

Bước 1: Nêu vấn đề.

- Nêu bài toán: Có 40 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

- Yêu cầu HS nhắc lại bài toán.

Bước 2: Đi tìm kết quả.

- Yêu cầu HS lấy 4 bó que tính. Thực hiện thao tác bớt 8 que để tìm kết quả.

- Còn lại bao nhiêu que tính?

Bước 3: Đặt tính và tính

- Mời 1 HS lên bảng đặt tính. (hướng dẫn HS nhớ lại cách đặt tính phép cộng, phép trừ đã học để làm bài).

- GV cho 3 HS khác nhắc lại.

Bước 4: Ap dụng.

- Yêu cầu HS cả lớp áp dụng cách trừ của phép tính 40 – 8, thực hiện các phép trừ sau trong bài

1: 60 – 9,    50 – 5,         90 – 2

- Yêu cầu: HS nêu lại cách đặt tính và thực hiện từng phép tính trên.

+Cách tiến hành:

Tiến hành tương tự theo bước 4 như trên để HS rút ra cách trừ:

GV kết hợp cho HS làm các bài còn lại ở BT1

GV nhận xét,

 

 

 

-2HS làm  bài 4

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động lớp, cá nhân.

- Nghe và phân tích bài toán.

- HS nhắc lại.

 

 

- HS thao tác trên que tính. 2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận tìm cách bớt.

 

- HS lên bảng trình bày

 

 

- HS làm vào bảng con /bảng lớp

 

 

 

 

 

 

- 3 HS bảng lớp/bảng con 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hoạt động lớp, cá nhân

 

- Tóm tắt.

 Có       : 3 chục quả cam

 Biếu     : 12 quả cam

1

 


 

 

 

 

3’

 

 

4.Củng cố – Dặn  dò

 

 

+Cách tiến hành:

Bài 3: Gọi HS đọc đề bài sau đó mời 1 em lên tóm tắt.

-2 chục bằng bao nhiêu quả cam

-Để biết     bao nhiêu quả cam ta làm ntn?

-Yêu cầu HS trình bày bài giải.

-Nhận xét và ghi điểm HS.

Bài 2: Tìm x (dành cho KG)

   -Nhận xét tiết học

- Dặn dò HS về nhà luyện tập thêm về phép trừ dạng: Số tròn chục trừ đi một số.

- Chuẩn bị: 11 trừ đi một số: 11 - 5

 Còn lại : … quả cam?

- Bằng 20 quả cam.

- Thực hiện phép trừ:

20 – 5

- HS bảng lớp/vở

- KG: làm vở

 

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Kể chuyện

 Tiết 10:  SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Dựa vào các ý cho trước kể lại từng đoạn câu chuyện Sáng kiến của

bé Hà.

2.Kĩ năng: Biết phối hợp lời kể với giọng điệu, điệu bộ.

3.Thái đo: Yêu thích Tiếng Việt, kể cho mọi người cùng nghe.

KG: kể lai toàn bộ câu chuyện(BT2).

BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên : Bảng phụ ghi các câu hỏi gợi ý cho từng đoạn truyện.

- Học sinh : SGK

III.Các hoạt động dạy học :

 

TG

ND và MT

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1’

 

3’

 

1’

 

1. Ổn định

2. i cũ

 

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài – ghi đề

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1

(tiết 5)

-4 HS trả lời 4 câu hỏi SGK/72

-         Nhận xét,

.

 

 

 

- 4 HS trả lời 4 câu hỏi SGK/72

 

 

1

 


 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

b. Nội dung:

 Hoạt động 1: Kể lại từng đoạn truyện

+ Mục tiêu : Dựa vào tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn câu chuyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Kể lại toàn bộ nội dung truyện

+ Mục tiêu Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ kể lại được toàn bộ nội dung câu chuyện.

4. Củng cố – Dặn  dò

 

 

+ Cách tiến hành:.

- -GV tiến hành tương tự như các tiết kể chuyện trước đã giới thiệu.

--Lưu ý: Khi HS kể GV có thể đặt câu hỏi gợi ý cho các em.

Đoạn 1:

-Bé Hà được mọi người coi là gì? Vì sao?

-Lần này bé Hà đưa ra sáng kiến gì?

-Tại sao bé Hà đưa ra sáng kiến ấy?

-- Hai bố con bàn nhau lấy ngày nào  làm ngày lễ của ông bà? Vì sao?

Đoạn 2:

-- Khi ngày lập đông đến gần, bé Hà đã chọn được quà để tặng ông bà chưa?

-               - Khi đó ai đã giúp bé chọn quà cho ông bà?

Đoạn 3:

-   Đến ngày lập đông những ai đã về thăm ông bà?

-   Bé Hà đã tặng ông bà cái gì? Thái độ của ông bà đối với món quà của bé ra sao?

GV nhận xét chốt ý.

BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình

+ Cách tiến hành:.

- GV cho HS thi kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện

- Yêu cầu 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

GV nhận xét chốt ý.

 

     -Nhận xét tiết học

     -Dặn dò HS về nhà kể lại truyện

-Chuẩn bị: Bà cháu.

 

 

 

- Hoạt động lớp, nhóm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KG cả 3 đoạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động lớp.

- Các nhóm thi kể nối tiếp.

- KG kể/ Lớp theo dõi nhận xét.

  IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giáo án Tuần 10 - Lớp 5

Đăng ngày 3/29/2018 4:47:04 PM | Thể loại: Giáo án theo Tuần | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.69 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Giáo án Tuần 10 - Lớp 5, Giáo án theo Tuần. .

http://tailieuhoctap.com/giaoangiaoantheotuan/giao-an-tuan-10-lop-5.6otz0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án theo Tuần


TUẦN 10
Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2016
Tập đọc
Tiết 28 + 29: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: Hiểu ND: Sáng kiến của Bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà ( trả lời được các CH trong SGK)
2.Kĩ năng: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật .
3.Thái độ:giáo dục HS tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà
BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình
KNS: tư duy sáng tạo
Thể hiện sự cảm thông
Ra quyết định.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh SGK , từ khó, câu, đoạn,
- Học sinh : SGK
III. Các hoạt động dạy học : TIẾT 1

TG
ND và MT
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học

1’
3’

1’
32’
3’
1. Ổn định
2. Bài cũ

3. Bài mới:
a. Giới thiệu – ghi đề
b.Nội dung: Hoạt động 1: Luyện đọc
+ Mục tiêu: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý


4. Củng cố – dặn dò

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1
- GV nhận xét bài kiểm tra.
+ Cách tiến hành:
-GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.
-Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc
-Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/78
-Luyện đọc đoạn
-Luyện đọc trong nhóm
-Thi đọc giữa các nhóm
-Đọc đồng thanh đoạn/ bài
- Xem lại bài- Nhận xét tiết học
- Hoạt động lớp/ cá nhân

- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.
- Nhiều HS phát biểu ý kiến
- HS luyện đọc câu nối tiếp
- HS luyện đọc đoạn nối tiếp
- HS luyện đọc theo nhóm 4
- Đại diện nhóm thi đọc
- Lớp đồng thanh


- Chuẩn bị: tiết 2TIẾT 2
TG
ND VÀ MT
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học

1’
1’12’19’


3’
1. Bài cũ


2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài – ghi đề
b. Nội dung:
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài
+ Mục tiêu: Hiểu ND: Sáng kiến của Bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà ( trả lời được các CH trong SGK)
Hoạtđộng2:
Luyệnđọc lại
+Mục tiêu: bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.

4. Củng cố – Dặn dò)
-
Tiết 1
3 HS đọc câu, đoạn.
GV nhận xét.
+ Cách tiến hành:
-GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và thảo luận nhóm TLCH như SGK/79
-GV chốt nội dung bài
BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình
KNS: tư duy sáng tạo
Thể hiện sự cảm thông
Ra quyết định.


+ Cách tiến hành:
GV đọcmẫu.
Lưu ý về giọng đọc
HS luyện đọc trong nhóm
Thi đọc
Nhận xét, tuyên dương
Nêu lại nội dung bài
Nhận xét tiết học
Chuẩn bị: Bưu thiếp


-3 HS đọc câu, đoạn.

- Hoạt động lớp, cá nhân.
- HS thực hiện theo yêu cầu

HS lắng nghe- HS theo dõi

- HS luyện đọc nhóm 4
- Thi đọc truyện theo vai.


IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Toán
Tiết 46: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số). Biết giải bài toán có một phép tính trừ
2.Kĩ năng: rèn kĩ năng tính và giải toán
3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.
KG: làm BT2(