GIÁO ÁN SINH HOẠT NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”
Thời gian: tiết 2, thứ 2ngày 07 tháng 10 năm 2019
Lớp 11A1 - GVCN:Nguyễn Thị Ngọc Diệp
I.MỤC TIÊU GIÁO DỤC:
+ HS nhận thức được mục tiêu học tập, những thách thức và khó khăn để tìm cách khắc phục ở bậc THPT
+HS xác định được phương pháp học tập tích cực, hiểu được lợi ích của phương pháp đối vớihọc sinh bậc THPT
+Sau chuyên đề, HS có thể chọn cho bản thân phương pháp học tập nhằm nâng cao kếtquả .
II. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
1) Tổng kết tình hình học tập và hoạt động của lớp trong tuần qua
2) Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp Chủ đề “ Phương pháp học tập ở cấp THPT”
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
a) Nắm tình hình của lớp chủ nhiệm:
- Kiểm tra sổ đầu bài.
- Kết quả thi đua: tháng 9 xếp hạng 2( bảng các lớp chọn)
- Danh sách học sinh vi phạm (P. Quản sinh)
- Thông báo: kế hoach hoạt động của nhà trường, dặn dò của BGH.
b) CĐ sinh hoạt ngoài giờ lên lớp “Phương pháp để học tập ở bậc THPT”:
- GV họp BCS, chi Đoàn giao trách nhiệm
- GV tìm tài liệu, chuẩn bị các câu hỏi gợi ý thảo luận
- GV chuẩn bị giải đáp các thắc mắc của HS.
2. Học sinh:
- Trang trí lớp, chuẩn bị bàn ghế, chia nhóm.
- Chuẩn bị giấy trắng, giấy màu - hái hoa dân chủ, sổ sinh hoạt cá nhân.
- Cán bộ lớp báo cáo tình hình học tập và hoạt động của lớp.
- HS chuẩn bị ý kiến để phát biểu – hoạt động nhóm, đưa ra các phương pháp để học tập tốt ở bậc THPT.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
1. Ổn định tổ chức lớp:
- Kiểm tra hiện diện, chấn chỉnh tác phong của học sinh.
- Kiểm tra vệ sinh lớp.
2. Tổ chức hoạt động:

Nội dung hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:Tình hình học tập của lớp 11A1 trong tuần qua
Các tổ báo cáo kết quả thi đua của tổ tuần qua theo 3 nội dung:
+ Về học tập: nhận xét dựa trên Sổ đầu bài và tình hình thực tế trong lớp ( HS thuộc bài và không thuộc bài, chuẩn bị bài ở nhà…)
+ Về kỷ luật: những vi phạm nội quy nhà trường( đi trễ, sử dụng điện thoại,..)
+ Về vệ sinh: thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp, không xả rác…
Nhận xét của ban cán sự lớpTuyên dương, khen thưởng:
- Học tập: tuyên dương những em đạt điểm cao, đông viên phát biểu xây dựng bài.
- Lao động: Làm tốt công việc trực nhật
- Những vi phạm: đi học trễ, không thuộc bài…

GV phổ biến 3 nội dung cần tổng kết để việc báo cáo đồng nhất
- Quan sát việc báo cáo của các tổ và ghi nhận lại kết quả- Lắng nghe ý kiến của ban cán sự lớp
-GVCN tuyên dương cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt.( nếu có)
+ Nhắc nhở, khiển trách những trường hợp vi phạm lỗi nhỏ và vi phạm không nghiêm trọng
+ Xử lý vi phạm: cho viết bản kiểm điểm

Các tổ trưởng báo cáo kết quả theo 3 nội dung.- Lớp trưởng và các lớp phó nhận xét và đưa ra nhận xét.

-Học sinh tự nhìn nhận những mặt chưa tốt của mình.
( Học sinh hứa hẹn khắc phục và tự kiểm điểm.


Hoạt động 2:Thông báo của BGH cho tuần lễ 07/10 đến 12/10


GVCN thông báo kế hoạch tuần và những điều cần dặn dò từBGH đối với HS.
HS ghi chép vào sổ SHCN

Hoạt động 3:Thực hiện sinh hoạt ngoài giờ lên lớp Chuyên đề: “Phương pháp học tập ở bậc THPT”
Nội dung thảo luận (gồm 4 câu hỏi – 4 nhóm)

Câu hỏi 1Những khó khăn nào gây trở ngại cho việc học tập ở cấp học THPT ?
Trả lời:
-Môi trường học tập : số lượng môn học nhiều, lượng bài tập nhiều, kiến thức chuyên sâu hơn cấp THCS, năm cuối cấp phải thi THPT QG dẫn đến áp lực học tập cao …
-Môi trường gia đình: cha mẹ bận làm việc, phó thác việc dạy học cho nhà trường, cha mẹ gây áp lực về điểm số