LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

 

Thứ ngày

Buổi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

                                KHỐI LỚP

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

Thứ 6

22/12/2017

Sáng

45 phút

7h0

7h05

 

 

Sử

45 phút

8h05

8h10

Địa

 

 

Hóa

45 phút

9h10

9h15

GDCD

 

 

Chiều

45 phút

14h0

14h05

 

Hóa

 

45 phút

15h05

15h10

 

GDCD

Địa

 

45 phút

16h10

16h15

 

C.Nghệ

Sử

 

Thứ 7

 

23/12/2017

Sáng

45 phút

7h0

7h05

Sử

 

 

GDCD

45 phút

8h05

8h10

Tin

 

 

Địa

90 phút

9h10

9h15

C.Nghệ

 

 

C.Nghệ

Chiều

45 phút

14h0

14h05

 

Địa

 

45 phút

15h05

15h10

 

Sử

GDCD

 

45 phút

16h10

16h15

 

Tin

C.Nghệ

 

Thứ 2

25/12/2017

Sáng

Chấm kiểm tra

Thứ 3

26/12/2017

Sáng

90 phút

7h30

7h35

N.Văn

 

 

N.Văn

45 phút

9h30

9h35

T.Anh

(viết)

T.Anh

(viết)

Chiều

90 phút

14h0

14h05

T.Anh

(nói)

Từ 14h0

 

 

Toán

45 phút

16h0

16h5

Sinh

Th4

27/12/2017

Sáng

90 phút

7h30

7h35

 

 

N.Văn

N.Văn

 

45 phút

9h30

9h35

T.Anh

(viết)

T.Anh

(viết)

 

Chiều

 

90 phút

14h0

14h05

Toán

 

T.Anh

(nói)

Từ 14h0

 

45 phút

16h0

16h5

Sinh

Thứ 5

28/12/2017

Sáng

90 phút

7h30

7h35

 

Toán

Toán

T.Anh

(nói)

Từ 7h30

45 phút

9h30

9h35

Sinh

Sinh

Chiều

45 phút

14h0

14h05

 

T.Anh

(nói)

Từ 14h0

Tin

  Tin

Thứ 6

29/12/2017

HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA TẠI VĂN PHÒNG

                                                        TỔ NHẬP ĐIỂM LÀM VIỆC

 Thứ 7

30/12/2017

HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA TẠI VĂN PHÒNG

                                                      TỔ NHẬP ĐIỂM LÀM VIỆC

         Chú ý :- Các môn Nhạc, T.Dục, Mĩ Thuật  có lịch kiểm tra riêng

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/16/2017 9:31:36 PM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018, Giáo án khác. .

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoankhac/lich-kiem-tra-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018.4tux0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Thứ ngày
Buổi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
 KHỐI LỚP


KHỐI 6
KHỐI 7
KHỐI 8
KHỐI 9

Thứ 6
22/12/2017
Sáng
45 phút
7h0’
7h05’
Lý


Sử45 phút
8h05’
8h10’
Địa


Hóa45 phút
9h10’
9h15’
GDCD


Lý


Chiều
45 phút
14h0’
14h05’

 Lý
Hóa
45 phút
15h05’
15h10’

GDCD
Địa
45 phút
16h10’
16h15’

C.Nghệ
Sử


Thứ 7

23/12/2017
Sáng
45 phút
7h0’
7h05’
Sử


GDCD45 phút
8h05’
8h10’
Tin


Địa90 phút
9h10’
9h15’
C.Nghệ


C.Nghệ


Chiều
45 phút
14h0’
14h05’

Địa
Lý
45 phút
15h05’
15h10’

Sử
GDCD
45 phút
16h10’
16h15’

Tin
C.Nghệ


Thứ 2
25/12/2017
Sáng
Chấm kiểm tra

Thứ 3
26/12/2017
Sáng
90 phút
7h30’
7h35’
N.Văn


N.Văn45 phút
9h30’
9h35’
T.Anh
(viết)


T.Anh
(viết)


Chiều
90 phút
14h0’
14h05’
T.Anh
(nói)
Từ 14h0


Toán45 phút
16h0’
16h5’Sinh

Thứ 4
27/12/2017
Sáng
90 phút
7h30’
7h35’


N.Văn
N.Văn
45 phút
9h30’
9h35’

T.Anh
(viết)
T.Anh
(viết)
Chiều

90 phút
14h0’
14h05’
Toán

T.Anh
(nói)
Từ 14h0
45 phút
16h0’
16h5’
Sinh
Thứ 5
28/12/2017
Sáng
90 phút
7h30’
7h35’

Toán
Toán
T.Anh
(nói)
Từ 7h3045 phút
9h30’
9h35’

Sinh
SinhChiều
45 phút
14h0’
14h05’

T.Anh
(nói)
Từ 14h0
Tin
 Tin

 Thứ 6
29/12/2017
HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA TẠI VĂN PHÒNG
TỔ NHẬP ĐIỂM LÀM VIỆC

 Thứ 7
30/12/2017
HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA TẠI VĂN PHÒNG
TỔ NHẬP ĐIỂM LÀM VIỆC

 Chú ý :- Các môn Nhạc, T.Dục, Mĩ Thuật có lịch kiểm tra riêng