Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


KẾ HOẠCH TUẦN: 06

Từ ngày  25/9 đến ngày  01 tháng 10 năm 2017

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

DẠY THAY

2

25/09

- Nghỉ dạy học: Họp phụ huynh học sinh các lớp (lãnh đạo dự họp theo sự phân công).

- Nghỉ dạy học: Họp phụ huynh học sinh các lớp (lãnh đạo dự họp theo sự phân công).

 

3

26/09

-  Dạy học

- Thẩm định các khoản thu nộp tại Phòng (Đ/c Hồng)

- Dạy học

- Huyện duyệt kế hoạch năm học lúc 13 giờ 30 phút tại VP nhà trường (thành phần tham gia và hồ sơ theo CV 265 chỉ đạo của Phòng)

- Lao động, vệ sinh, trồng cây

 

4

27/09

-  Dạy học

- Lao động, vệ sinh, trồng cây

-  Dạy học

- Lao động, vệ sinh, trồng cây

- Sinh hoạt Chi bộ tháng 10 năm 2017 sau tiết 4 (Đ/c Biên, Đ/c Bé đổi tiết cho Đ/c Nghĩa để tham gia)

 

5

28/09

-  Dạy học

- Lao động, vệ sinh, trồng cây

-  Dạy học

- Lao động, vệ sinh, trồng cây

 

6

29/09

-  Dạy học

- Lao động, vệ sinh, trồng cây

-  Dạy học

- Lao động, vệ sinh, trồng cây

 

7

30/09

-  Dạy học, sinh hoạt lớp 15 phút

- Tập huấn dạy học T.Anh chương trình 10 năm cấp THCS tại trường THCS Quảng Xuân theo CV 304/PGDĐT-THCS ngày 13 tháng 9 năm 2017 (Đ/c Luân, Đ/c Thương)

- Giao ban, họp HĐSP sau tiết 3.

-  Dạy học

- Tổng vệ sinh, trang trí chuẩn bị HN CC, VC & LĐ

 

CN

01/10

- Hội nghị CC, VC & LĐ lúc 7 giờ 30 phút

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

KE HOACH TUAN 06 NAM HOC 2017 - 2018

Đăng ngày 9/23/2017 5:42:53 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án KE HOACH TUAN 06 NAM HOC 2017 - 2018, Giáo án khác. .

http://tailieuhoctap.com/giaoangiaoankhac/ke-hoach-tuan-06-nam-hoc-2017-2018.ozmv0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


KẾ HOẠCH TUẦN: 06
Từ ngày 25/9 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017
THỨ NGÀY
SÁNG
CHIỀU
DẠY THAY

2
25/09
- Nghỉ dạy học: Họp phụ huynh học sinh các lớp (lãnh đạo dự họp theo sự phân công).
- Nghỉ dạy học: Họp phụ huynh học sinh các lớp (lãnh đạo dự họp theo sự phân công).


3
26/09
- Dạy học
- Thẩm định các khoản thu nộp tại Phòng (Đ/c Hồng)
- Dạy học
- Huyện duyệt kế hoạch năm học lúc 13 giờ 30 phút tại VP nhà trường (thành phần tham gia và hồ sơ theo CV 265 chỉ đạo của Phòng)
- Lao động, vệ sinh, trồng cây


4
27/09
- Dạy học
- Lao động, vệ sinh, trồng cây
- Dạy học
- Lao động, vệ sinh, trồng cây
- Sinh hoạt Chi bộ tháng 10 năm 2017 sau tiết 4 (Đ/c Biên, Đ/c Bé đổi tiết cho Đ/c Nghĩa để tham gia)


5
28/09
- Dạy học
- Lao động, vệ sinh, trồng cây
- Dạy học
- Lao động, vệ sinh, trồng cây


6
29/09
- Dạy học
- Lao động, vệ sinh, trồng cây
- Dạy học
- Lao động, vệ sinh, trồng cây


7
30/09
- Dạy học, sinh hoạt lớp 15 phút
- Tập huấn dạy học T.Anh chương trình 10 năm cấp THCS tại trường THCS Quảng Xuân theo CV 304/PGDĐT-THCS ngày 13 tháng 9 năm 2017 (Đ/c Luân, Đ/c Thương)
- Giao ban, họp HĐSP sau tiết 3.
- Dạy học
- Tổng vệ sinh, trang trí chuẩn bị HN CC, VC & LĐ


CN
01/10
- Hội nghị CC, VC & LĐ lúc 7 giờ 30 phút