Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TỰ CHỌN – TOÁN 7

Cả năm: 37 tuần = 74 tiết

Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết

Học kì 2: 18 tuần x 2 = 36 tiết

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Nội dung

1

1

Ôn tập: Các phép toán về phân số

 

2

Ôn tập: Góc

2

3

Luyện tập: Tập hợp Q các số hữu tỉ.

 

4

Luyện tập: Hai góc đối đỉnh

3

5

Luyện tập: Cộng, trừ các số hữu tỉ..

 

6

Luyện tập: Nhân, chia số hữu tỉ.

4

7

Luyện tập: Hai đường thẳng vu«ng gãc

 

8

Luyện tập: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

5

9

Luyện tập: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 

10

Luyện tập: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

6

11

Luyện tập: Hai đường thẳng song song

 

12

Luyện tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiết 1)

7

13

Luyện tập: Tiên đề Ơ-clits về đường thẳng song song

 

14

Luyện tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiết 2)

8

15

Luyện tập: Từ vuông góc đến song song

 

16

Luyện tập: Tỉ lệ thức

9

17

Luyện tập: Định lý

 

18

Luyện tập: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.(Tiết 1)

10

19

Luyện tập: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Tiết 2)

 

20

Ôn tập chương I (Hình)

11

21

Luyện tập: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

 

22

Luyện tập: Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Tiết 1)

12

23

Luyện tập: Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Tiết 2)

 

24

Luyện tập: Tổng ba góc của một tam giác.(Tiết 1)


13

25

Luyện tập: Tổng ba góc của một tam giác.(Tiết 2)

 

26

Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ thuận (Tiết 1)

14

27

Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ thuận (Tiết 2)

 

28

Luyện tập: Hai tam giác bằng nhau.

15

29

Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ nghịch.(Tiết 1)

 

30

Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ nghịch.(Tiết 2)

16

31

Luyện tập: Luyện tập: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c. c. c).

 

32

Luyện tập: Hàm số  -  Mặt phẳng tọa độ .

17

33

Luyện tậpTrường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c. g. c).

 

34

Luyện tập: Đå thÞ  hàm số y = ax (a 0)

18

35

Luyện tập: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g. c. g).

 

36

Ôn tập chương II (Đại số)

19

37

Ôn tập chung: Đại số

 

38

Ôn tập chung:  Hình

HỌC KÌ II

20

39

Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác

 

40

Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác

21

41

Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác

 

42

Luyện tập: B¶ng sè liÖu thèng kª, tần số

22

43

Luyện tập: Tam gi¸c c©n

 

44

Luyện tập: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.

23

45

Luyện tập: ĐÞnh lÝ Py ta go

 

46

Luyện tập: Biểu đồ - sè trung b×nh céng

24

47

Ôn tập các bài toán về thống kê.

 

48

Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.(T1)

25

49

Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (t2)

 

50

Ôn tập chương II (Hình)

26

51

Luyện tập: Biểu thức đại số. Giá tri của biểu thức đại số

 

52

Luyện tập: Giá trị của biểu thức đại số (Tiếp )

27

53

Luyện tập: Đơn thức

 

54

Luyện tập: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam


 

 

giác

28

55

Luyện tập: Đơn thức đồng dạng

 

56

Luyện tập: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên,

đường xiên và hình chiếu.

29

57

Luyện tập: Đa thức.

 

58

Luyện tập: Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác, bất đẳng thức tam giác.

30

59

Luyện tập: Cộng, trừ đa thức.

 

60

Luyện tập: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

31

61

Luyện tập: Cộng, trừ đa thức.

 

62

Luyện tập: Tính chất tia phân giác của một góc

32

63

Luyện tập: Đa thức một biến

 

64

Luyện tập: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

33

65

Luyện tập: Cộng trừ đa thức một biến.

 

66

Luyện tập: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

34

67

Luyện tập: Nghiệm của đa thức một biến (t1)

 

68

Luyện tập: Tính chất ba đường trung trực của tam giác .

35

69

Luyện tập: Tính chất ba đường cao của tam giác

 

70

Ôn tập chương IV (Đại số)

36

71

Ôn tập đại số cuối năm

 

72

Ôn tậphình học cuối năm

37

73

Ôn tập đại số cuối năm

 

74

Ôn tậphình học cuối năm

                                                                 

  

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

 

TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 7

Đăng ngày 8/26/2018 10:16:33 PM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 7, Giáo án khác. .

http://tailieuhoctap.com/giaoangiaoankhac/ke-hoach-day-hoc-tu-chon-toan-7.u7l10q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TỰ CHỌN – TOÁN 7
Cả năm: 37 tuần = 74 tiết
Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết
Học kì 2: 18 tuần x 2 = 36 tiết
HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
Nội dung

1
1
Ôn tập: Các phép toán về phân số


2
Ôn tập: Góc

2
3
Luyện tập: Tập hợp Q các số hữu tỉ.


4
Luyện tập: Hai góc đối đỉnh

3
5
Luyện tập: Cộng, trừ các số hữu tỉ..


6
Luyện tập: Nhân, chia số hữu tỉ.

4
7
Luyện tập: Hai đường ông góc


8
Luyện tập: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

5
9
Luyện tập: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng


10
Luyện tập: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

6
11
Luyện tập: Hai đường thẳng song song


12
Luyện tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiết 1)

7
13
Luyện tập: Tiên đề Ơ-clits về đường thẳng song song


14
Luyện tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiết 2)

8
15
Luyện tập: Từ vuông góc đến song song


16
Luyện tập: Tỉ lệ thức

9
17
Luyện tập: Định lý


18
Luyện tập: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.(Tiết 1)

10
19
Luyện tập: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Tiết 2)


20
Ôn tập chương I (Hình)

11
21
Luyện tập: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn


22
Luyện tập: Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực(Tiết 1)

12
23
Luyện tập: Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực(Tiết 2)


24
Luyện tập: Tổng ba góc của một tam giác.(Tiết 1)

13
25
Luyện tập: Tổng ba góc của một tam giác.(Tiết 2)


26
Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ thuận (Tiết 1)

14
27
Luyện tập:Đại lượng tỉ lệ thuận (Tiết 2)


28
Luyện tập: Hai tam giác bằng nhau.

15
29
Luyện tập:Đại lượng tỉ lệ nghịch.(Tiết 1)


30
Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ nghịch.(Tiết 2)

16
31
Luyện tập: Luyện tập: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c. c. c).


32
Luyện tập: Hàm số - Mặt phẳng tọa độ .

17
33
Luyện tập: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c. g. c).


34
Luyện tập: thị hàm số y = ax (a  0)

18
35
Luyện tập: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g. c. g).


36
Ôn tập chương II (Đại số)

19
37
Ôn tập chung: Đại số


38
Ôn tập chung: Hình

HỌC KÌ II20
39
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác


40
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác

21
41
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác


42
Luyện tập:Bảng số liệu thống kê, tần số

22
43
Luyện tập: Tam giác cân


44
Luyện tập: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.

23
45
Luyện tập: lí Py ta go


46
Luyện tập:Biểu đồ - số trung bình cộng

24
47
Ôn tập các bài toán về thống kê.


48
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.(T1)

25
49
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (t2)


50
Ôn tập chương II(Hình)

26
51
Luyện tập: Biểu thức đại số. Giá tri của biểu thức đại số


52
Luyện tập: Giá trị của biểu thức đại số(Tiếp