Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS CAO VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN - TOÁN 9

Cả năm:  37 tuần * 2 tiết/ tuần = 74 tiết

Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết

Học kì 2: 18 tuần x 2 = 36 tiết

Tuần

Tiết

Nội dung

1

1

Ôn tập đầu năm – Đại

2

Ôn tập đầu năm - Hình

2

3

Luyện tập về căn bậc hai

4

Luyện tập về hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông

3

5

Liên hệ về căn bậc hai

6

Luyện tập về hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông (tiếp)

4

 

7

Luyện tập : Tỉ số lượng giác của góc nhọn

8

Luyện tập biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai

5

 

9

Luyện tập biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)

10

Luyện tập biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)

6

11

Ôn tập

12

Luyện tập: Tỉ số lượng giác của góc nhọn (tiếp)

7

13

Vận dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

14

Vận dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông (tiếp)

8

15

Luyện tập: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

16

Ôn tập chương I – Đại số

9

17

Luyện tập: Căn bậc ba, giải phương trình vô tỉ

18

Ôn tập chương I – hình học 

10

19

Ôn tập chương I- Đại số

20

Ôn tập chương I – hình học (tiếp)

11

21

Luyện tập: Khái niệm Hàm số

22

Luyện tập: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

12

23

Luyện tập: hàm số y = ax + b ( a 0)

24

Luyện tập: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0) ( tiếp)

13

25

Luyện tập: Đường thẳng song song; đương thẳng cắt nhau; hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a 0)


 

26

Luyện tập: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

14

27

Luyện tập: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b( a 0)

28

Luyện tập: Vị trí tướng đối của đường thẳng và đường tròn

15

29

Luyện tập: Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến

30

Luyện tập: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

16

31

Luyện tập : Áp dụng tính chất tiếp tuyến của đường tròn

32

Ôn tập hình học kì I

17

33

Luyện tập: Phương trình bậc nhất hai ẩn

34

Ôn tập hình học kì I( tiếp)

18

35

Ôn tập kì I – Đại số

36

Ôn tập kì I – Đại số

19

37

Ôn tập chung

38

Kiểm tra học kì I

20

39

Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

40

Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

21

41

Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

42

Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

22

43

Luyện tập: Góc ở tâm. Số đo cung

44

Luyện tập: Liên hệ giữa cung và dây

23

45

Luyện tập: Góc nội tiếp

46

Luyện tập: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

24

47

Luyện tập: Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

48

Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

25

49

Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

50

Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

26

51

Ôn tập chương III

52

Kiểm tra chủ đề 7

27

53

Luyện tập: Cung chứa góc

54

Luyện tập: Tứ giác nội tiếp

28

55

Luyện tập: Hàm số y = ax2 ( a 0)

56

Luyện tập: Đồ thị hàm số y = ax2 ( a 0)

29

57

Luyện tập: Tứ giác nội tiếp (tiếp)


 

58

Luyện tập: Phương trình bậc hai một ẩn

30

59

Luyện tập: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

60

Luyện tập: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (tiếp)

31

61

Luyện tập: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai

62

Luyện tập: Hệ thức Viet và ứng dụng

32

63

Luyện tập: Phương trình quy về phương trình bậc hai một ẩn

64

Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

33

65

Luyện tập: Độ dài đường tròn, cung tròn

66

Ôn tạp học kì II – Đại số

34

67

Ôn tạp học kì II – Hình

68

Ôn tạp học kì II – Đại số(tiếp)

35

69

Ôn tạp học kì II - Hình(tiếp)

70

Ôn tạp học kì II – Đại số(tiếp)

36

71

Ôn tâp học kì II – Đại số(tiếp)

72

Luyện tập: Hình trụ - diện tích hình trụ

37

73

Luyện tập: Hình nón

74

Luyện tập: Hình cầu

  

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

 

TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

KẾ HOACH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 9

Đăng ngày 8/26/2018 10:20:21 PM | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án KẾ HOACH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 9, Giáo án. .

http://tailieuhoctap.com/giaoangiaoan/ke-hoach-day-hoc-tu-chon-toan-9.57l10q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án


PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN - TOÁN 9
Cả năm: 37 tuần * 2 tiết/ tuần = 74 tiết
Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết
Học kì 2: 18 tuần x 2 = 36 tiết
Tuần
Tiết
Nội dung

1
1
Ôn tập đầu năm – Đại


2
Ôn tập đầu năm - Hình

2
3
Luyện tập về căn bậc hai


4
Luyện tập về hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông

3
5
Liên hệ về căn bậc hai


6
Luyện tập về hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông (tiếp)

4

7
Luyện tập : Tỉ số lượng giác của góc nhọn


8
Luyện tập biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai

5

9
Luyện tập biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)


10
Luyện tập biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)

6
11
Ôn tập


12
Luyện tập: Tỉ số lượng giác của góc nhọn (tiếp)

7
13
Vận dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông


14
Vận dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông (tiếp)

8
15
Luyện tập: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai


16
Ôn tập chương I – Đại số

9
17
Luyện tập: Căn bậc ba, giải phương trình vô tỉ


18
Ôn tập chương I – hình học

10
19
Ôn tập chương I- Đại số


20
Ôn tập chương I – hình học (tiếp)

11
21
Luyện tập: Khái niệm Hàm số


22
Luyện tập: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

12
23
Luyện tập: hàm số y = ax + b ( a 0)


24
Luyện tập: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0) ( tiếp)

13
25
Luyện tập: Đường thẳng song song; đương thẳng cắt nhau; hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a 0)


26
Luyện tập: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

14
27
Luyện tập: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b( a 0)


28
Luyện tập: Vị trí tướng đối của đường thẳng và đường tròn

15
29
Luyện tập: Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến


30
Luyện tập: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

16
31
Luyện tập : Áp dụng tính chất tiếp tuyến của đường tròn


32
Ôn tập hình học kì I

17
33
Luyện tập: Phương trình bậc nhất hai ẩn


34
Ôn tập hình học kì I( tiếp)

18
35
Ôn tập kì I – Đại số


36
Ôn tập kì I – Đại số

19
37
Ôn tập chung


38
Kiểm tra học kì I

20
39
Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế


40
Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

21
41
Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số


42
Luyện tập: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

22
43
Luyện tập: Góc ở tâm. Số đo cung


44
Luyện tập: Liên hệ giữa cung và dây

23
45
Luyện tập: Góc nội tiếp


46
Luyện tập: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

24
47
Luyện tập: Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn


48
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

25
49
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình


50
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

26
51
Ôn tập chương III


52
Kiểm tra chủ đề 7

27
53
Luyện tập: Cung chứa góc


54
Luyện tập: Tứ giác nội tiếp

28
55
Luyện tập: Hàm số y = ax2 ( a 0)


56
Luyện tập: Đồ thị hàm số y = ax2 ( a 0)

29
57
Luyện