Tiết PPCT: 1 Ngày soạn: 07/09/2019
Tuần: 2 Lớp dạy: 9A

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG: THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ
CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP THCS

1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: HS hiểu nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS.
1.2. Kĩ năng: Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS.
1.3. Thái độ: Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó.
2. CHUẩN Bị
2.1. Giáo viên
- Điều 13, 28, 29, 31 Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
- Một số câu hỏi thảo luận.
- Giấy khổ lớn, bút dạ.
- Một số tiết mục văn nghệ.
2.2. Học sinh
- Cán bộ lớp phân công công việc cụ thể:
+ Xây dựng chương trình: đội ngũ cán bộ lớp.
+ Cử người điều khiển chương trình, thư kí: lớp trưởng, lớp phó và các thành viên.
+ Cử người mời đại biểu, phân công trang trí, kê bàn ghế: tổ 1.
+ Phân công các nhân, nhóm, tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ: cả lớp.
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. Ổn định tổ chức (4 phút)
- Đã đến giờ làm việc, xin kính mời các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn ổn định để buổi HĐGDNGLL của lớp ta được bắt đầu.
- Hát bài hát tập thể: Lớp chúng mình.
3.2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thư kí (1 phút)
3.3. Tiến trình hoạt động (36 phút)

Người thực hiện
Nội dung


- Dẫn chương trình.- Dẫn chương trình.
- Dẫn chương trình.

- Lớp phó văn thể.
1. Thảo luận về nhiệm vụ của HS cuối cấp THCS
Tiếp theo chương trình xin mời các bạn cùng thảo luận về nhiệm vụ của HS cuối cấp THCS. Các bạn sẽ thảo luận theo tổ rồi cử đại diện đưa ra ý kiến, các bạn ở tổ khác có thể bổ sung các ý kiến khác.
Câu hỏi 1: Theo Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, bạn thấy mình có những quyền gì?
* Tham khảo: Bốn nhóm quyền trẻ em
a. Nhóm quyền được sống:
b. Nhóm quyền được bảo vệ:
c. Nhóm quyền được phát triển:
d. Nhóm quyền được tham gia:
Câu hỏi 2: Là HS lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?
Câu hỏi 3: Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào?
Câu hỏi 4: Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn cần có những biện pháp gì?
* Xin ý kiến của các tổ, từng thành viên và chốt lại vấn đề nhiệm vụ của HS lớp 9 là phát huy truyền thống của nhà trường, cụ thể là:
- Phải hoàn thành chương trình môn học có KQ tốt.
- Phải đỗ tốt nghiệp THCS và vào THPT.
- Phải rèn luyện đạo đức tốt.
2. Văn nghệ: Giới thiệu các tiết mục văn nghệ của các cá nhân và tập thể


4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1. Tổng kết (3 phút)
- Mời thầy cô giáo TPT hoặc GVCN đánh giá hoạt động.
4.2. Hướng dẫn tự học (1 phút)
- Phân công nhiệm vụ hoạt động 2- tháng 9: Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.
Tiết PPCT: 2 Ngày soạn: 21/09/2019
Tuần: 4 Lớp dạy: 9A

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG: THI VIẾT, VẼ CA NGỢI TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
- HS hiểu về truyền thống của trường, lớp.
- Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường, lớp.
- Phát huy tư duy ngôn ngữ, kĩ năng viết, vẽ, giao lưu, hợp tác.
1.2. Kĩ năng:
- Biết phát huy truyền thống tốt đẹp của trường lớp trong cuộc sống.
1.3. Thái độ:
- Nghiêm túc trong hoạt động thi viết, vẽ, làm thơ ca ngợi truyền thống trường, lớp.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên
- Luật ATGT.