PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1945 - 2000)TIẾT 1
Ngày soạn: 19/08/2019
Ngày bắt đầu dạy:........................

Chương I: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
(1945 -1949)
Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
(1945 -1949)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS biết được:
+ Sự hình thành, tồn tại và sụp đổ của trật tự hai cực Ianta.
+ Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động, vai trò của LHQ.
- HS hiểu được:
+ Bản chất của trật tự hai cực Ianta. Sự khác nhau giữa trật tự hai cực Ianta và trật tự Vecsai-Oasinhton.
+ Vai trò của tổ chưc LHQ trong việc duy trì hòa bình của thế giới.
- HS vận dụng:
+ Vận dụng những quyết định của Hội nghị Ianta đến tình hình Việt Nam năm 1945.
+ Nguyên tắc hoạt động của LHQ để giải quyết tranh chấp quốc tế và khu vực bằng phương pháp hòa bình (giải quyết quan hệ giữa ĐNA và TQ, VN và TQ).
2. Kỹ năng:Rèn luyện các phương pháp tự nghiên cứu, khai thác kênh hình, phân tích, đánh giá sự kiện, hiện tượng lịch sử.
3. Thái độ:Nhận thức khách quan về những biến đổi to lớn của tình hình hình TG sau chiến tranh thế giới II, biết quý trọng, giữ gìn hòa bình thế giới, đoàn kết hợp tác quốc tế.
4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề tìm những thông tin liên quan đến quan hệ quốc tế và tác động của nó đối với VN.
- Năng lực sáng tạo: đánh giá xem xét mối quan hệ quốc tế và cách giải quyết theo những hướng khác nhau, bối cảnh thế giới thay đổi => chính sách đối ngoại của các nước thay đổi, tác động của sự thay đổi đó.
- Năng lực hợp tác: HS hợp tác với bạn bè để giải quyết vấn đề của bản thân hoặc cả nhóm.
+ Năng lực chuyên biệt:
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Năng lực: tái hiện lại sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Năng lực thực hành bộ môn: Vẽ lược đồ thể hiện sự phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc lớn sau chiến tranh thế giới II.
- Năng lực phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử.
II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
1. Giáo viên:
- Bản đồ thế giới.
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức Liên Hợp Quốc.
2. Học sinh: SGK, đọc và chuẩn bị bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: (1p)
2.Giới thiệu bài:(4p)
GV hệ thống kiến thức đã học ở lớp 11 về giai đọan 1 của LSTG hiện đại từ 1917-1945 và giới thiệu khái quát về chương trình lớp 12 cho học sinh nắm được.
3. Tổ chức các hoạt động dạy và học: (35p)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN NẮM

 Hoạt động 1: Đàm thoại, nêu vấn đề.
- GV khái quát lại tình hình thế giới vào đầu năm 1945.
PV:Bối cảnh lich sử nào dẫn tới triệu tập HN Ianta? Em có NX gì về địa điểm và thành phần tham dự hội nghị?
- HS khai thác SGK và suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét và chốt ý:
+ Thể hiện tính cần thiết, cấp bách cần triệu tập Hội nghị để giải quyết vấn đề của thế giới khi chiến tranh sắp kết thúc.
+ Thể hiện vị thế của LX và tầm quan trọng của hội nghị có liên quan tới từng nước và thế giới.
Hoạt động 2: Thảo luận.
- GV đưa bản đồ thế giới và chỉ về sự phân chia ảnh hưởng của các cường quốc. Sau đó, đặt câu hỏi cho HS thảo luận.
PV:Liên Xô được gì và Mỹ được gì trong thỏa thuận này?
- GV gợi ý HS quan sát kỹ trên bản đồ về những vị trí ảnh hưởng của các nước.
- HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và bổ sung.
Hoạt động 3 : Nêu vấn đề.
PV: Tác động và hệ quả của HN đối với thế giới?Việt Nam chịu tác động gì của HN?
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, GV nhận xét và kết luận, tác động: