KHỐI
NỘI DUNG BÀI HỌC
GHI CHÚ

6
- Tiết 25: Ôn tập về Nhạc sĩ Mozart +
Ôn hát “Niềm vui của em” và “Ngày đầu tiên đi học”
- Tiết 26: Kiểm tra hát và ANTT: Sơ lược về nhạc sĩ Mozart.

- Xem bài học trong SGK và tìm hiểu thêm trên mạng Internet:
- Nghe hát trên zing.mp3
- Xem trên Youtube

7
- Tiết 25: Ôn hát “Khúc ca 4 mùa” và “Đi cắt lúa”
- Tiết 26: Kiểm tra 2 bài hát và ANTT: Kể tên các thể loại bài hát.

- Xem bài học trong SGK và tìm hiểu thêm trên mạng Internet:
- Nghe hát trên zing.mp3
- Xem trên Youtube

8
- Tiết 25: Ôn hát “Nổi trống lên các bạn ơi” + “Khát vọng mùa Xuân”
Tiết 26: Kiểm tra 2 bài hát và ANTT: Hát bè.

- Xem bài học trong SGK và tìm hiểu thêm trên mạng Internet:
- Nghe hát trên zing.mp3
- Xem trên Youtube

NỘI DUNG TỰ HỌC MÔN ÂM NHẠC
KHỐI 6.7 & 8
(Từ 17/2 đến 28/2)