Giáo dục Công dân 12.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


TÓM TẮT NỘI DUNG ÔN TẬP

BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

Khái niệm:

hệ thống các quy tắc xử sự chung, nhà nước ban hành, đảm bảo thực hiện = quyền lực nhà nước

 

 

 

3 đặc trưng:

Tính quy phạm phổ biến: quy tắc, khuôn mẫu chung, nhiều lần, mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng…là đặc trưng phân biệt PL với các quy phạm xã hội khác

Tính quyền lực, bắt buộc chung: PL do NN ban hành, thể hện sức mạnh quyền lực của NN, bắt buộc với tất cả mọi cá nhân, tổ chức là đặc trưng phân biệt PL với đạo đức.

Tính xác định chặt chẽ về hình thức: văn bản quy phạm PL, diễn đạt chính xác, rõ ràng,không trái với văn bản cấp trên và Hiến pháp

 

2 bản chất:

Giai cấp: PL do NN ban hành, đại diện là giai cấp cầm quyền

Xã hội: PL bắt nguồn, thực hiện trong xã hội, vì shats triển của xã hội.

Mối quan hệ giữa PL và đạo đức:

Trong quá trình xây dựng PL, NN đưa những quy tắc đạo đức phổ biến, phù hợp thành quy phạm PL.

PL là phương tiện đặc thù để bảo vệ các giá trị đạo đức.

Các giá trị cơ bản mà cả PL và đạo đức cùng hướng tới: công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải

2 vai trò đối với:

Nhà nước: là phương tiện để NN quản lí xã hội

Công dân: là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của mình

BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Khái niệm

: hoạt động có mục đích…quy định PL đi vào cuộc sống…hành vi hợp pháp…cá nhân, tổ chức

Các hình thức thực hiện pháp luật

Sử dụng PL: quyền, cho phép làm

Thi hành PL: nghĩa vụ, quy định phải làm

Tuân thủ PL: không làm việc PL cấm

Áp dụng PL: cơ quan, công chức NN có thẩm quyền…

 

 

Vi phạm PL có 3 dấu hiệu:

 

Hành vi trái PL:

Hành động: làm việc không được làm

Không hành động: không làm việc phải làm

 

Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện:

Độ tuổi: = 16t trở lên

Nhận thức, điều khiển được hành vi của mình

Có lỗi: thái độ

Trách nhiệm pháp lí: khái niệm và mục đích

Khái niệm: nghĩa vụ…gánh chịu hậu quả bất lợi…hành vi vi phạm PL.

 

Mục đích:

Răn đe, giáo dục

Buộc chấm dứt hành vi

Các loại vi phạm PL và trách nhiệm pháp lí

Vi phạm hình sự: …nguy hiểm,… tội phạm,… bộ luật hình sự

Chịu trách nhiệm hình sự: = 16t trở lên, =14→<16t : hành vi rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng


tương ứng

 

 

Vi phạm hành chính: …quy tắc

Chịu trách nhiệm hành chính: =16t trở lên, =14→<16t hành vi cố ý

quản lí của nhà nước

 

Vi phạm dân sự:

Quan hệ tài sản

Chịu trách nhiệm dân sự

Quan hệ nhân thân

Vi phạm kỉ luật: …quan hệ lao động, công vụ nhà nước

Chịu trách nhiệm kỉ luật

BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PL

Khái niệm bình đẳng trước PL:

 

mọi công dân…không bị phân biệt…trong hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ, chịu trách nhiệm pháp lí…

 

 

Nội dung

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ: bình đẳng về:

Hưởng quyền

Không bị phân biệt bởi: dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, địa vị, thành phần

Làm nghĩa vụ….

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Bất kì công dân nào vi phạm PL đều phải chịu trách nhiệm…phải bị xử lí…

BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

Khái niệm:

bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình…nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử…

Nội dung

Bình đẳng giữa vợ và chồng

Quan hệ tài sản

Quan hệ nhân thân

Bình đẳng giữa cha mẹ và con

Bình đẳng giữa ông bà và cháu

Bình đẳng giữa anh chị em

 

 

 

Bình đẳng trong lao động

Khái niệm

Bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động…người sử dụng LĐ và người LĐ,... giữa LĐ nam và LĐ nữ…

 

 

Nội dung

Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động: không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế

Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động: nguyên tắc: tự do, tự nguyện, bình đẳng; không trái PL và thỏa ước LĐ tập thể; giao kết trực tiếp

Bình đẳng giữa LĐ nam và LĐ nữ: cơ hội tiếp cận việc làm, tiêu chuẩn, độ tuổi…

Lđ nữ được quan tâm 1 số nội dung: hưởng chế độ thai sản…

 

 

 

Bình đẳng trong kinh doanh

Khái niệm

Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn…đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ…đều bình đẳng…

 

 

Nội dung

Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh tùy theo sở thích, khả năng

 

Mọi doanh nghiệp

Có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong ngành, nghề mà PL không cấm khi có đủ điều kiện

Bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh

Bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô, ngành  nghề, tìm kiếm thị


 

 

 

 

trường, khách hàng…

Bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh…

BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung bài học

 

 

Bình đẳng giữa các dân tộc

Khái niệm

Các dân tộc…không phân biệt…đều được NN, PL tôn trọng, bảo vệ, tạo điều kiện phát triển

 

Nội dung

Các dân tộc ở VN đều bình đẳng về chính trị: công dân tham gia quản lí NN, XH; thảo luận góp ý…;.. đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan NN

Các dân tộc ở VN đều bình đẳng về kinh tế: NN luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế ở tất cả các vùng miền đặc biệt là vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn

Các dân tộc ở VN đều bình đẳng về văn hóa, giáo dục: có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, được gìn giữ, khôi phục, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, bình đẳng trong hưởng thụ nền giáo dục nước nhà, bình đẳng về cơ hội học tập.

 

Bình đẳng giữa các tôn giáo

Khái niệm

Các tôn giáo ở VN đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ PL, bình đẳng trước PL, nơi thờ tự…được PL bảo hộ.

Nội dung

Các tôn giáo được NN công nhận đều bình đẳng trước PL, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của PL.

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của PL được NN đảm bảo, các cơ sở tôn giáo hợp pháp được PL bảo hộ.

BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

Khái niệm: không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định (phê chuẩn) của VKS, trừ trường hợp phạm tội quả tang.


bài học

 

 

Nội dung

Không 1 ai dù ở cương vị nào có quyền bắt, giam, giữ người vì lí do không chonhs đáng, nghi ngờ không có căn cứ

 

 

 

 

 

3 trường hợp được bắt giam giữ người

TH1: Tòa án, VKS…bắt bị can, bị cáo…

TH2: bắt khẩn cấp

+ có căn cứ…đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng…đặc biệt nghiêm trọng

+ có người chính mắt trông thấy, xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm…

+ ở người, nơi ở của người có dấu vết tội phạm…

TH3: phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã: ai cũng có quyền bắt

Quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm

Khái niệm

Công dân có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sk, được bảo vệ danh dự nhân phẩm, không ai được xâm phạm tới…

Nội dung

Thứ 1: không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.

Nghiêm cấm hành vi: đánh người, làm tổn hại sk người khác

Thứ 2: không ai được xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm người khác

Nghiêm cấm hành vi: nói xấu, bịa đặt, làm nhục, hạ uy tín người khác.

Quyền bất khả phạm về chỗ ở

Khái niệm

Chỗ ở của mọi người được NN, mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở người khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được PL cho phép, phải có quyết định của cơ quan NN có thẩm quyền mới được khám xét chổ ở của 1 người và phải tuân theo trình tự thủ tục do PL quy định.

Nội dung

Nguyên tắc: không ai được tự tiện vào chỗ ở người khác.

2 trường hợp được khám xét chỗ ở:

+TH1: có căn cứ khẳng định chổ ở…có công cụ, phương tiện…thực hiện tội phạm…

+TH2: cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang trốn ở đó.

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín

Khái niệm

Thư tín, điện thoại, điện tín…được đảm bảo an toàn, bí mất. Việc kiểm soát…pháp luật có quy định, có quyết định của cơ quan NN có thẩm quyền.

Nội dung

- Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy…, người làm nhiệm vụ chuyển…phải chuyển tận tay, không giao nhầm, không để mất…

- Chỉ người có thẩm quyền và trong trường hợp cần thiết mới được phép kiểm soát…

Quyền tự do ngôn luận

Khái niệm

Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm…vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội..

Nội dung

- Trực tiếp phát biểu ý kiến tại các cuộc họp ở cơ quan, trường hoc, tổ dân phố..

- Viết bài gửi đăng báo bày tỏ ý kiến về chủ trương, chính sách của Đảng, NN.

- Đóng góp ý kiến, kiến nghị với đại biêu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc cử tri.

BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

Nội dung

Quyền bầu cử, ứng cử

Khái niệm

 

 

Nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyền tham gia quản lí NN và xã hội.

Khái niệm:

 

 

Nội dung

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 12/15/2017 1:40:37 PM | Thể loại: GD công dân 12 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án Giáo dục Công dân 12., GD công dân 12. .

https://tailieuhoctap.com/giaoangdcongdan12/giao-duc-cong-dan-12.3xtx0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


TÓM TẮT NỘI DUNG ÔN TẬP
BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
Khái niệm:
hệ thống các quy tắc xử sự chung, nhà nước ban hành, đảm bảo thực hiện = quyền lực nhà nước
3 đặc trưng:
Tính quy phạm phổ biến: quy tắc, khuôn mẫu chung, nhiều lần, mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng…là đặc trưng phân biệt PL với các quy phạm xã hội khác


Tính quyền lực, bắt buộc chung: PL do NN ban hành, thể hện sức mạnh quyền lực của NN, bắt buộc với tất cả mọi cá nhân, tổ chức là đặc trưng phân biệt PL với đạo đức.


Tính xác định chặt chẽ về hình thức: văn bản quy phạm PL, diễn đạt chính xác, rõ ràng,không trái với văn bản cấp trên và Hiến pháp


2 bản chất:
Giai cấp: PL do NN ban hành, đại diện là giai cấp cầm quyền


Xã hội: PL bắt nguồn, thực hiện trong xã hội, vì shats triển của xã hội.

Mối quan hệ giữa PL và đạo đức:
Trong quá trình xây dựng PL, NN đưa những quy tắc đạo đức phổ biến, phù hợp thành quy phạm PL.


PL là phương tiện đặc thù để bảo vệ các giá trị đạo đức.


Các giá trị cơ bản mà cả PL và đạo đức cùng hướng tới: công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải

2 vai trò đối với:
Nhà nước: là phương tiện để NN quản lí xã hội


Công dân: là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của mình

BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Khái niệm
: hoạt động có mục đích…quy định PL đi vào cuộc sống…hành vi hợp pháp…cá nhân, tổ chức

Các hình thức thực hiện pháp luật
Sử dụng PL: quyền, cho phép làm


Thi hành PL: nghĩa vụ, quy định phải làm


Tuân thủ PL: không làm việc PL cấm


Áp dụng PL: cơ quan, công chức NN có thẩm quyền…Vi phạm PL có 3 dấu hiệu:

Hành vi trái PL:
Hành động: làm việc không được làmKhông hành động: không làm việc phải làmDo người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện:
Độ tuổi: = 16t trở lênNhận thức, điều khiển được hành vi của mình


Có lỗi: thái độ

Trách nhiệm pháp lí: khái niệm và mục đích
Khái niệm: nghĩa vụ…gánh chịu hậu quả bất lợi…hành vi vi phạm PL.Mục đích:
Răn đe, giáo dụcBuộc chấm dứt hành vi

Các loại vi phạm PL và trách nhiệm pháp lí tương ứng
Vi phạm hình sự: …nguy hiểm,… tội phạm,… bộ luật hình sự
Chịu trách nhiệm hình sự: = 16t trở lên, =14→<16t : hành vi rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng


Vi phạm hành chính: …quy tắc quản lí của nhà nước
Chịu trách nhiệm hành chính: =16t trở lên, =14→<16t hành vi cố ý


Vi phạm dân sự:
Quan hệ tài sản
Chịu trách nhiệm dân sựQuan hệ nhân thânVi phạm kỉ luật: …quan hệ lao động, công vụ nhà nước
Chịu trách nhiệm kỉ luật

BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PL
Khái niệm bình đẳng trước PL:

mọi công dân…không bị phân biệt…trong hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ, chịu trách nhiệm pháp lí…Nội dung
Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ: bình đẳng về:
Hưởng quyền
Không bị phân biệt bởi: dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, địa vị, thành phầnLàm nghĩa vụ….Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí
Bất kì công dân nào vi phạm PL đều phải chịu trách nhiệm…phải bị xử lí…

BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG…


Nội dung
Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
Khái niệm:
bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình…nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử…Nội dung
Bình đẳng giữa vợ và chồng
Quan hệ tài sản

Quan hệ nhân thân
Bình đẳng giữa cha mẹ và con
Bình đẳng giữa ông bà