Bài 12. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

TÍCH CỰC THAM GIA

CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (Tiết 1)

I. Mục tiêu : - Giúp HS

- Hiểu được thế nào hoạt động nhân đạo. HS K-G nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo.

- Rèn năng thực hành tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo của trường, lớp của địa phương.

- Giáo dục HS tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo tuyên truyền mọi người cùng tham gia.

* GDKNS : Đảm nhận trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhân đạo.

II. Chuẩn bị : Thẻ màu xanh, đỏ.

III. Hoạt động dạy-học :

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Bài : Thực hành kỹ năng giữa HK II.

 + sao phải tôn trọng những người lao động?

 + Em đã làm để tôn trọng những nười lao động?

2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : Trực tiếp

b) Nội dung :

1 : Biết chia sẽ giúp đỡ những nạn nhân gặp khó khăn.

- Yêu cầu hoạt động nhóm 4 đọc thông tin trả lời câu hỏi 1, 2.

- Yêu cầu đại diện các nhóm trả lời.

- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét kết luận.

2 : Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.

- Nêu yêu cầu của bài tập 1 SGK/38.

- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp.

- Gọi đại diện cặp trả lời. HS khác nhận xét.

 

- Nhận xét, giáo dục HS.

3 : Bày tỏ ý kiến trước việc làm đúng sai. (Bài 3/39 SGK).

- Nêu yêu cầu hướng dẫn HS bày tỏ ý kiến bằng thẻ xanh, đỏ.

- Yêu cầu lần lượt nêu từng ý kiến trong bài  tập.

- Gọi một số HS giải thích do lựa chọn.

- Nhận xét, kết luận.

3. Củng cố-dặn :

- Gọi 2 HS đọc ghi nhớ SGK.

* GDKNS.

- Nhắc nhở HS tích cực tham gia phong trào giúp bạn khó khăn nhà trường đang phát động. Thực hiện các hoạt động nhân đạo với khả năng của mình. Chuẩn bị cho tiết 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HĐ nhóm 4.

 

- Đại diện trả lời.

- Các nhóm khác nhận xét.

- Lắng nghe.

 

 

- Nêu.

- HĐ nhóm cặp.

- Đại diện các cặp trả lời, cả lớp theo dõi nhận xét.

- HĐ nhân.

 

 

 

 

- Cả lớp theo dõi bày tỏ ý kiến.

- Một số HS giải thích do lựa chọn.

- Lắng nghe.

 

- HS đọc.

- Lắng nghe.

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 8/1/2016 8:32:16 AM | Thể loại: Đạo đức | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án Bài 12. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, Đạo đức. . tailieuhoctap.com chia sẽ đến mọi người thư viện Bài 12. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Bài 12. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo thuộc chuyên mục Đạo đức được chia sẽ bởi bạn Thu Phan Thị đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Đạo đức , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 4 Đạo đức 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (Tiết 1) I, kế tiếp là Mục tiêu : - Giúp HS - Hiểu được thế nào là hoạt động nhân đạo, bên cạnh đó HS K-G nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo, nói thêm là - Rèn kĩ năng thực hiện tham gia tích cực những hoạt động nhân đạo của trường, lớp của địa phương, nói thêm là - Giáo dục HS tích cực tham gia những hoạt động nhân đạo và tuyên truyền mọi người cùng tham gia, kế

https://tailieuhoctap.com/giaoandaoduc/bai-12-tich-cuc-tham-gia-cac-hoat-dong-nhan-dao.zbsm0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


TÍCH CỰC THAM GIA
CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (Tiết 1)
I. Mục tiêu : - Giúp HS
- Hiểu được thế nào là hoạt động nhân đạo. HS K-G nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo.
- Rèn kĩ năng thực hành tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo của trường, lớp của địa phương.
- Giáo dục HS tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo và tuyên truyền mọi người cùng tham gia.
* GDKNS : Đảm nhận trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhân đạo.
II. Chuẩn bị : Thẻ màu xanh, đỏ.
III. Hoạt động dạy-học :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Bài cũ : Thực hành kỹ năng giữa HK II.
+ Vì sao phải tôn trọng những người lao động?
+ Em đã làm gì để tôn trọng những nười lao động?
2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : Trực tiếp
b) Nội dung :
(HĐ1 : Biết chia sẽ và giúp đỡ những nạn nhân gặp khó khăn.
- Yêu cầu hoạt động nhóm 4 đọc thông tin và trả lời câu hỏi 1, 2.
- Yêu cầu đại diện các nhóm trả lời.
- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét kết luận.
(HĐ2 : Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.
- Nêu yêu cầu của bài tập 1 SGK/38.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp.
- Gọi đại diện cặp trả lời. HS khác nhận xét.

- Nhận xét, giáo dục HS.
(HĐ3 : Bày tỏ ý kiến trước việc làm đúng sai. (Bài 3/39 SGK).
- Nêu yêu cầu hướng dẫn HS bày tỏ ý kiến bằng thẻ xanh, đỏ.
- Yêu cầu lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập.
- Gọi một số HS giải thích lý do lựa chọn.
- Nhận xét, kết luận.
3. Củng cố-dặn dò :
- Gọi 2 HS đọc ghi nhớ SGK.
* GDKNS.
- Nhắc nhở HS tích cực tham gia phong trào giúp bạn khó khăn mà nhà trường đang phát động. Thực hiện các hoạt động nhân đạo với khả năng của mình. Chuẩn bị cho tiết 2.
- HĐ nhóm 4.

- Đại diện trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe.


- Nêu.
- HĐ nhóm cặp.
- Đại diện các cặp trả lời, cả lớp theo dõi nhận xét.
- HĐ cá nhân.
- Cả lớp theo dõi và bày tỏ ý kiến.
- Một số HS giải thích lý do lựa chọn.
- Lắng nghe.

- HS đọc.
- Lắng nghe.