DANH SÁCH ĐỊA CHỈ ZALO – EMAIL – FACEBOOK CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS ANH SƠN
(Để phụ huynh gửi bài tự học của học sinh cho giáo viên bộ môn trong thời gian nghỉ học phòng chống bệnh Covid-19)
TT
Họ và tên giáo viên
Nhiệm vụ
giảng dạy
Số điện thoại dùng Zalo
Địa chỉ Email
Địa chỉ Facebook


Trần Thị Châu
Toán 6CD
0915732962
chautt.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/tranthi.chau.3


Nguyễn Hữu Hào Quang
Sinh học 7CD
0915566551
Quang.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/quang.nguyenhuuhao


Đinh Thị Phương
Toán 9ACD
0945382836
phuongdt.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/phuong.dinh.7355079


Trần Anh Tuấn
Toán 6ABCD
0919643777
tuanta.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/tuan.trananh.545


Đặng Thị Ngọc Hà
Toán 8AC- 9B
0943193886
hadtn.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/Dangngocha1982


Nguyễn Trọng Linh
Toán 7ABC;
Tin 7C
0943140451
linhnt.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/nguyentrong.linh.3


Bùi Xuân Trường
Toán 8BD-7D Tin 7D
0975015501
truongbx.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/xuantruong1982


Nguyễn Thị Thu Hà
Văn 9ABD
0915507567
hantt.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004891428845


Nguyễn Thị Hoài
Văn 6ABCD
0813044287
hoaint.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026877411983


Văn Thị Nga
Văn 7CD-8D
0912380959
ngavt.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004508115513


Nguyễn Thị Song Thao
Văn 8ABC
0915107568
thaonts.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016507414490


Nguyễn Thị Kim Loan
Văn 7AB-9C
0948772335
loanntk.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005899667554


Nguyễn Trọng Minh
Anh 9ABCD
0919576217
minhnt.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/nguyentrong.minh.56


Võ Quang Dũng
Anh 8ABCD
0855970469
dungvq.2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008638443683


Nguyễn Văn Hoá
Anh 7ABCD
0918495318
hoanv.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/vanhoa.nguyen.125


Đặng Thị Lương
Anh 6ABCD
0983262894
luongdt.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011284261254


Nguyễn Văn Mai
Lý 7ABCD-9BCD
0948763784
mainv.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/nguyenvanmaias


Nguyễn Thị Nhung
Lý 6ABCD; 8ABCD-9A
0979204569
nhungnt.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/nhungnt.gdas


Phan Tiến Dũng
Hóa 8ABCD
0945544870
dungpt.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004677752477


Trần Mạnh Hùng
Hóa 9ABCD; Sinh 6CD
0915075442
hungtm.as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004417365292


Đặng Thị Hải Yến
Sinh 8ABCD; Sinh 6AB
0919614131
yendth.c2as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/le.thong.1671


Trương Thị Mỹ
Sinh 9ABCD; Sinh 7AB
0944202582
mytt.as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008234280686


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Tin học 7AB
Tin học 8ABCD
0945324874
quynhntn.as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010876569632


Nguyễn Diên Dũng
Tin học 6ABCD
Tin học 9ABCD
0971223345
dungnd.as@nghean.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011583636386


Nguyễn Thị Phượng
Lịch sử 9ABCD
0907144666
phuongnt.c2as@nghean.edu.vn
Không sử dụng


Đặng Thị Bích