PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ NINH HÒA
TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
HỆ THỐNG KIẾN THỨC
MÔN: Công Nghệ 9.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Bài 8: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
Vẽ sơ đồ lắp đặt
Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý

Hai đèn được mắc song song với nhau.
Vẽ sơ đồ lắp đặtCâu hỏi minh hoạ

Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn cần có các thiết bị nào?
Một cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn
Hai cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn
Ba cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn
Bốn cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn.
Câu 2: Công tắc hai cực được mắc vào mạch điện như thế nào?
Mắc nối tiếp với cầu chì
Mắc song song với cầu chì
Mắc hỗn hợp với cầu chì
Tất cả đều đúng
Câu 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn được tiến hành theo mấy bước?
2
3
4
5
Câu 4: Trong mạch điện công tắc thường lắp ở vị trí:
Trên dây pha song song với tải
Trên dây trung tính song song với tải
Trên dây trung tính, trước cầu chì
Trên dây pha, nối tiếp với tải, sau cầu chì.

Bài 9: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn (Mạch điện cầu thang)
Tìm hiểu công tắc 3 cực.

So sánh công tắc 2 cực và công tắc 3 cực.

Sơ đồ mạch điện cầu thang.
Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:

Nhận xét: Cực 1 của 2 công tắc nối với nhau, cực 2 của 2 công tắc được nối với nhau. Cầu chì được mắc nối tiếp với 2 công tắc.
Vẽ sơ đồ lắp đặt.


Câu hỏi minh hoạ.
Câu 1: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:
Đèn huỳnh quang
Hai công tắc 3 cực điều khiển một đèn
Hai công tắc 2 cực điều khiển hai đèn
Một công tắc 3 cực điều khiển một đèn
Câu 2: Công tắc ba cực gồm có các cực sau:
Hai cực động, một cực tĩnh
Hai cực tĩnh, một cực động
Một cực tĩnh, một cực động
Ba cực động, ba cực tĩnh
Câu 3: Công dụng của công tắc điện:
Bảo vệ mạch điện
Điều khiển bóng đèn
Bảo vệ bóng đèn
Tất cả đều đúng
Bài 10: Lắp mạch điện mộtcông tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
Vẽ sơ đồ lắp đặt
Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý

Cực 1 công tắc 3 cực nối với đèn 1
Cực 2 công tắc 3 cực nối với đèn 2
Công tắc 2 cực dùng để đóng hoặc ngắt nguồn điện. Mạch điện dùng để chuyển đổi thắp sáng luân phiên hai đèn với nhau
Vẽ sơ đồ lắp đặt


Câu hỏi minh hoạ
Câu 1: Mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn dùng trong trường hợp nào?
Trả lời: Dùng để chuyển đổi thắp sáng luân phiên giữa hai đèn.
Câu 2: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn?
Trả lời:

Câu 3: Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần có các thiết bị?
Ba cầu chì, một công tắc, hai bóng đèn
Bốn cầu chì, một công tắc, hai bóng đèn
Một cầu chì, một công tắc, hai bóng đèn
Hai cầu chì, một công tắc, hai bóng đèn
Câu 4: Mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn dùng trong trường hợp nào?
Chuyển đổi thắp sáng luân phiên giữa 2 đèn
Điều khiển một đèn ở hai nơi khác nhau
Phân phối và điều khiển hợp lý điện cho mạng điện và đồ dùng điện
Tất cả các ý trên
Câu 5: Cách đấu dây của công tắc 3 cực với 2 đèn?
Cực 1 nối với đèn 1, cực 2 nối với đèn 2, cực 0 nối với công tắc 2 cực
Cực 0 nối với đèn 1, cực 1 nối với đèn 2, cực 2 nối với công tắc 2 cực
Cực 2 nối với đèn 1, cực 1 nói với đèn 2, cực 0 nối với công tắc 2 cực
Cực 1 nối với đèn 1, cực 0 nối với đèn 2, cực 2 nối với công tắc 2 cực
Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Khái niệm: Là mạng điện mà dây dẫn được lắp đặ nổi trên các vật cách điện