Ngày soạn: 15/08/2019
Tiết: 01
Lý thuyết: Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên
nhiên để rèn luyện sức khỏe
I.MỤC TIÊU - YÊU CẦU
1.Mục tiêu:
a)Kiến thức:
- Học sinh biết: một số hình thức, phương thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện
TDTT và sử dụng không khí, nước, ánh sáng để rèn luyện sức khỏe.
- Học sinh hiểu: Biết vận dụng những hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe.
b)Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, tập thể. Kỹ năng vận động và quan sát kỹ thuật.
- Có thể điều hành và hỗ trợ người khác tập, nhận xét đánh giá được bài tập của người khác.
c)Thái độ, tình cảm:
- Giúp học sinh tự tin vào bản thân, yêu thích môn học, tìm hiểu các tư liệu thông qua các trang mạng xã hội.
- Hợp tác, hỗ trợ nhau trong các hoạt động nhóm, tập thể.
- Tham gia tích cực và có ý kiến xây dựng bài thông qua việc hoàn thành phiếu học tập và nhiệm vụ được giao.
- Có thái độ nghiêm túc khi tập luyện.
- Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao tác phong nhanh nhẹn.
d)Định hướng và phát triển năng lực.
- Năng lực kết hợp kỹ năng vận động.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực vận dụng các kỹ năng đã học vào hoạt động thực tế.
- Năng lực điều hành và hỗ trợ người khác học tập, nhận xét đánh giá được bài tập của người khác một cách chính xác.
- Năng lực vận động, năng lực thể lực
2.Yêu cầu: Lớp học nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
II.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
1.Phương pháp dạy học:
- Phương pháp trực quan, sửa chữa động tác sai.
- Phương pháp hoạt động nhóm.
- Phương pháp sử dụng lới nói.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
2.Kỹ thuật dạy học: Tập luyện quay vòng theo từng nhóm học sinh.
3.Thiết bị dạy học
a) Giáo viên chuẩn bị
- Máy chiếu, tranh ảnh, giáo án.
b) Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể dục, bút, vở ghi.
III.TỔ CHỨC DẠY HỌC
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

A.Hoạt động khởi động
- Ổn định lớp học: Giáo viên nhận lớp điểm danh (kiểm tra sĩ số lớp).
- Giới thiệu giáo viên dự giờ (nếu có).
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu của giờ học.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Tập luyện TDTT. Các bài tập thể chất.
1.Bài tập thể dục vệ sinh:
- Thể dục vệ sinh buổi sáng:
+ Tác dụng: Làm cho cơ thể nhanh chóng chuyển từ trạng thái ức chế sang trạng thái hưng phấn. Sớm đưa được cơ thể thích nghi với yêu cầu của một ngày mới, một ngày học tập và lao động mới.
- Thể dục vệ sinh buổi tối:
+ Tác dụng: Làm cho cơ thể chuyển từ trạng thái hưng phấn sang trạng thái ức chế, nhằm hồi phục sức khỏe.
2. Bài tập thể dục chống mệt mõi
- Đây là hình thức được tiến hành giữa giờ làm việc, học tập để giải tỏa căng thẳng, diều chỉnh họat động nhằm giữ nhịp diệu lao động và kéo dài năng lực làm việc với hiệu quả cao.
3. Các bài tập của chương trình môn thể dục lớp 10: TDNĐ, Chạy ngắn, Chạy bền, Nhảy cao, Đá cầu, Cầu lông, TTTC…
4. Phương pháp tập luyện thể dục thể thao:
- Tập luyện theo kế hoạch cá nhân.
- Tập luyện theo kế hoạch tập thể: Tập luyện theo lịch chung, câu lạc bộ, theo nhóm lớp...
C.Hoạt động thực hành
- Tổ chức lớp theo từng nhóm từ 3-5 học sinh thảo luận. Sau đó đại diện của từng nhóm đứng lên trả lời câu hỏi.
D.Hoạt động ứng dụng
- Giáo viên tóm lược nội dung chính của bài học.
- Đặt câu hỏi để kiểm tra kiến thức vừa học.
E.Hoạt động mở rộng
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Giáo bài tập về nhà: Mỗi học sinh tự lập một bản kế hoạch tự tập luyện cá nhân.
3 – 5 phút
18 -20 phút
8 – 10 phút3 –