Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS CAO VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN - TOÁN 8

Cả năm: 74 tiết

Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết

Học kì 2: 18 tuần x 2 = 36 tiết

 

Tuần

Tiết

Nội dung

1

 

1

Ôn tập kiến thức lớp 7

2

Ôn tập kiến thức lớp 7

2

3

Luyện tập: Nhân đơn thức với đa thức

4

Luyện tập: Tø gi¸c

3

5

Luyện tập: Nhân đa thức với đa thức

6

Luyện tập: Nhân đa thức với đa thức( tiếp )

4

7

Luyện tập : Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông

8

Luyện tập : Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông( tiếp)

5

9

Luyện tập: . Những hằng đẳng thức đáng nhớ

10

Luyện tập: Những hằng đẳng thức đáng nhớ(tiếp )

6

11

Luyện tập: . Những hằng đẳng thức đáng nhớ( tiếp )

12

Luyện tập: Đ­ường trung bình của tam giác, Đ­ường trung bình của hình thang             

7

13

Luyện tập: Đ­ường trung bình của tam giác, Đ­ường trung bình của hình thang( tiếp )             

14

Luyện tập : Phân tích đa thức thành nhân tử

8

15

Luyện tập : Phân tích đa thức thành nhân tử( tiếp )

16

Luyện tập : Phân tích đa thức thành nhân tử( tiếp )

9

17

Luyện tập: Đối xứng trục

18

Luyện tập: H×nh b×nh hµnh

10

19

Luyện tập: H×nh b×nh hµnh( tiếp )

20

Luyện tập:Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức

11

21

Luyện tập: H×nh ch÷ nhËt

22

Luyện tập:Chia đa thức cho đa thức

12

23

Luyện tập: H×nh thoi, h×nh vu«ng

24

Luyện tập: H×nh thoi, h×nh vu«ng( tiếp )

13

25

Ôn tập đại số chương I

26

Ôn tập đại số chương I( tiếp )

14

27

ễn tập Hình chương I

28

Ôn tập Hình chương I( tiếp )

15

29

Ôn tập các phép tính về phân số


 

30

Luyện tập: Phân thức đại số

16

31

Luyện tập: Diện tích đa giác, đa giác đều

32

Luyện tập: Rút gọn phân thức

17

33

Luyện tập: Diện tích hình chữ nhật

34

Luyện tập: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

18

35

 Luyện tập: Diện tích tam giác

36

Luyện tập: Phép cộng các phân thức đại số

19

37

Luyện tập: Phép trừ các phân thức đại số

38

Luyện tập: Phép nhân, chia các phân thức đại số

20

39

Luyện tập: Biến đổi các biểu thức đại số

40

Luyện tập: Diện tích hình chữ nhật, Diện tích tam giác

21

41

Luyện tập: Diện tích hình thang

42

Luyện tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

22

43

Luyện tập: Diện tích đa giác

44

Luyện tập: Phương trình đưa về dạng  ax+ b = 0

23

45

Luyện tập: Định lý Ta Lét trong tam giác

46

Luyện tập: Phương trình tích

24

47

Luyện tập: Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta Lét

48

Luyện tập: Phương trình chứa ẩn ở  mẫu thức

25

49

Luyện tập: Tính chất đường phân giác của tam giác

50

Luyện tập: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

26

51

Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác

52

Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác

27

53

Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác

54

Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

28

55

Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình(tiếp )

56

Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình(tiếp )

29

57

Luyện tập:Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

58

Luyện tập:Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. (tiếp )

30

59

Ôn tập đại chương III

60

Ôn tập hình chương III

31

61

Ôn tập đại chương III

62

Ôn tập hình chương III

32

63

Luyện tập:Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

64

Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác

33

65

Luyện tập: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

66

Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác

34

67

Luyện tập: Bất phương trình bậc nhất một ẩn


 

68

Luyện tập: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

35

69

Luyện tập: Hình hộp chữ nhật

70

Luyện tập: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

36

71

Luyện tập: Hình lăng trụ đứng

72

Luyện tập: Hình chóp

37

73

Ôn tập cuối năm

74

Ôn tập cuối năm

 

  

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

 

 

TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 8

Đăng ngày 8/26/2018 10:18:11 PM | Thể loại: CHUYÊN MÔN | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 8, CHUYÊN MÔN. .

http://tailieuhoctap.com/giaoanchuyenmon/ke-hoach-day-hoc-tu-chon-toan-8.y7l10q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án CHUYÊN MÔN


PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN - TOÁN 8
Cả năm: 74 tiết
Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết
Học kì 2: 18 tuần x 2 = 36 tiết

Tuần
Tiết
Nội dung

1

1
Ôn tập kiến thức lớp 7


2
Ôn tập kiến thức lớp 7

2
3
Luyện tập: Nhân đơn thức với đa thức


4
Luyện tập: Tứ giác

3
5
Luyện tập: Nhân đa thức với đa thức


6
Luyện tập: Nhân đa thức với đa thức( tiếp )

4
7
Luyện tập : Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông


8
Luyện tập : Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông( tiếp)

5
9
Luyện tập: . Những hằng đẳng thức đáng nhớ


10
Luyện tập: Những hằng đẳng thức đáng nhớ(tiếp )

6
11
Luyện tập: . Những hằng đẳng thức đáng nhớ( tiếp )


12
Luyện tập: Đường trung bình của tam giác, Đường trung bình của hình thang

7
13
Luyện tập: Đường trung bình của tam giác, Đường trung bình của hình thang( tiếp )


14
Luyện tập : Phân tích đa thức thành nhân tử

8
15
Luyện tập : Phân tích đa thức thành nhân tử( tiếp )


16
Luyện tập : Phân tích đa thức thành nhân tử( tiếp )

9
17
Luyện tập: Đối xứng trục


18
Luyện tập:Hình bình hành

10
19
Luyện tập:Hình bình hành( tiếp )


20
Luyện tập:Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức

11
21
Luyện tập:Hình chữ nhật


22
Luyện tập:Chia đa thức cho đa thức

12
23
Luyện tập:Hình thoi, hình vuông


24
Luyện tập:Hình thoi, hình vuông( tiếp )

13
25
Ôn tập đại số chương I


26
Ôn tập đại số chương I( tiếp )

14
27
ễn tập Hình chương I


28
Ôn tập Hình chương I( tiếp )

15
29
Ôn tập các phép tính về phân số


30
Luyện tập: Phân thức đại số

16
31
Luyện tập: Diện tích đa giác, đa giác đều


32
Luyện tập:Rút gọn phân thức

17
33
Luyện tập:Diện tích hình chữ nhật


34
Luyện tập: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

18
35
 Luyện tập: Diện tích tam giác


36
Luyện tập: Phép cộng các phân thức đại số

19
37
Luyện tập: Phép trừ các phân thức đại số


38
Luyện tập: Phép nhân, chia các phân thức đại số

20
39
Luyện tập: Biến đổi các biểu thức đại số


40
Luyện tập: Diện tích hình chữ nhật, Diện tích tam giác

21
41
Luyện tập: Diện tích hình thang


42
Luyện tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

22
43
Luyện tập: Diện tích đa giác


44
Luyện tập: Phương trình đưa về dạng  ax+ b = 0

23
45
Luyện tập: Định lý Ta Lét trong tam giác


46
Luyện tập: Phương trình tích

24
47
Luyện tập: Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta Lét


48
Luyện tập: Phương trình chứa ẩn ở  mẫu thức

25
49
Luyện tập: Tính chất đường phân giác của tam giác


50
Luyện tập: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

26
51
Luyện tập:Các trường hợp đồng dạng của tam giác


52
Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác

27
53
Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác


54
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

28
55
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình(tiếp )


56
Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình(tiếp )

29
57
Luyện tập:Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông