CHUYÊN ĐỀ : ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC ÂM NHẠC LỚP 9 VỚI HÌNH THỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
NĂM HỌC 2017 – 2018
--------------------------

I. Xác định năng lực chung cốt lõi và chuyên biệt của môn Âm nhạc cấp Trung học cơ sở
Việc nhìn nhận, đánh giá chung về thực trạng, tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học môn Âm nhạc ở trường THCS nhất là đối với những vùng khó khăn nhất là mục tiêu quan trọng của bộ môn và cũng nhằm góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
Dạy học âm nhạc ở trường phổ thông là quá trình sư phạm tương đối phức tạp. Qúa trình đó là tổng hợp của nhiều yếu tố tạo thành như mục tiêu, nội dung, chương trình , SGK, phương tiện dạy học, phương pháp dạy học, hoạt động của thầy và trò, môi trường dạy học, kiểm tra đánh giá…Mỗi yếu tố đó có vị trí, vai trò nhất định đối với quá trình dạy học âm nhạc ở trường phổ thông. Chất lượng dạy học âm nhạc ở trường phổ thông chỉ có thể thay đổi căn bản khi chúng ta làm thay đổi các yếu tố đó theo hướng tích cực.
Một yếu tố nào đó lạc hậu sẽ ảnh hưởng tác động ngay đến chất lượng dạy học.
a. Ưu điểm:
Trong những năm gần đây, cùng với các bộ môn khác, bộ môn Âm nhạc cũng dã chú trọng vào đổi mới PPDH. Bởi chỉ có đổi mới căn bản PPDH thì chúng ta mới có thể tạo được sự đổi mới thực sự trong giáo dục, mới có thể đào tạo được lớp người năng động, sáng tạo có tiềm năng cạnh tranh trí tuệ trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang hướng tới nền kinh tế tri thức.
Về mặt tích cực, hầu hết chúng ta đều nhận thấy có rất nhiều GV âm nhạc ở trường phổ thông là những người yêu nghề, say sưa với công tác giảng dạy có đầu tư cho chuyên môn, tìm mọi biện pháp để có giờ dạy tốt, học tốt. Nhiều giáo viên đã cố gằng vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, trong đời sống, sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học
, đổi mới PPDH theo hướng tích cực, tìm cách truyền cho HS những cảm hứng trong giờ học.
b. Hạn chề:
Nhìn nhận một cách khách quan nhất, qua kiểm tra, dự giờ …nhìn chung PPDHAN vẫn chưa thực sự được đổi mới đồng đều, rộng rãi, nhất là trong những nơi khó khăn nhất
Bức tranh chung của việc đổi mới PPDHAN vẫn là một sự chậm chạp đi theo “ lối mò”.
Thực trạng đó là do còn tồn tại các nguyên nhân chính sau:
- Một bộ phận GV, nhất là các vùng sâu, vùng xa, ít được cập nhật thông tin khoa học kịp thời, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn mạng Internet chưa có.
- Do quan niệm sai lệch về ‘’môn chính ‘’và ‘’môn phụ’’, coi trọng các môn tự nhiên, xem nhẹ các môn không chấm điểm .
Do một bộ phận HS hiện nay chưa nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa , tác dụng của môn Âm nhạc trong nhà trường.
Chương trình và nội dung SGK còn nhiều vấn đề chưa thực sự thỏa mãn đáp ứng cho người dạy và người học.
2/ Khó khăn và thuận lợi:
* Khó khăn:
- Trình độ GV âm nhạc hiện nay chưa đồng đều, còn thiếu.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng được cho giảng dạy bộ môn.
- Thay đổi đánh giá kết quả học tập của học sinh: Việc thay đổi đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét Đạt và Chưa đạt theo Thông tư 58 của Bộ GDĐT đã làm giảm áp lực đối với học sinh trong học tập, tuy nhiên nó lại đặt ra cho GV là phải thay đổi cách dạy như thế nào để thu hút HS.
Mặt khác, theo cách đánh giá kết quả học tập môn Âm nhạc hiện nay bằng nhận xét 2 mức Đạt và Chưa Đạt đã nảy sinh những khó khăn nhất định cho GV, đồng thời không ít HS tỏ thái độ xem nhẹ môn học, thiếu tính thi đua cạnh tranh giữa các em.
Thuận lợi:
- Trang thiết bị phục vụ cho bộ môn đã tương đối trải rộng, kịp thời, hỗ trợ tương đối hiệu quả trong giảng dạy cho môn Âm nhạc.
- Đội ngũ GV đang lớn mạnh dần cả về chất và lượng.
- Sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu chuyên sâu về sư phạm âm nhạc vẫn không ngừng tìm tòi xuất bản nhiều tài liệu quý giá, giúp GV có những cách lựa chọn trong việc giảng dạy phù hợp cho bộ môn theo từng địa phương
3.