Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018

Đăng ngày 9/6/2017 8:19:17 AM | Thể loại: 2 buổi | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.02 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018, 2 buổi. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới cộng đồng giáo án TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018 thuộc chuyên mục 2 buổi được giới thiệu bởi user Hoa Lý Thị Như tới mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục 2 buổi , có tổng cộng 3 trang, thuộc thể loại .xls, cùng thể loại còn có Giáo án Thời khóa biểu 2 buổi ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỜI KHÓA BIỂU DẠY LỚP 2 BUỔI NĂM HỌC 2017- 2018 ( áp dụng từ tuần 4) Buổi chiều- Khối 6 THỨTiết Lớp 6A 4Lớp 6A 5Lớp 6A 6 HAI2Anh-TrúcVăn- ThuầnLý- Ngọc 3Anh-TrúcVăn- ThuầnToán- Hoa TƯ2Lý- ThắngAnh-TrúcToán- Hoa 3Toán- HoaAnh-TrúcAnh- Mai 4Toán- HoaLý- ThắngAnh- Mai SÁU2Văn-TuyếtToán- BíchVăn- Thuần 3Văn-TuyếtToán- BíchVăn- Thuần Buổi sáng - Khối 7 THỨTiết Lớp 7A 17A 27A 3 HAI2Toán- LinhVăn- ThuyếtToán- Hòa 3Toán- LinhVăn- ThuyếtToán- Hòa TƯ1Anh- HoaAnh- TrinhLý- Trang 2Anh- HoaLý- TrangVăn- Thuyết 3Lý- Tran

http://tailieuhoctap.com/giaoan2buoi/tkb-lop-2-buoi-tu-tuan-4-nh-2017-2018.1lcv0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án 2 buổi


PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

THỜI KHÓA BIỂU DẠY LỚP 2 BUỔI NĂM HỌC 2017- 2018
( áp dụng từ tuần 4)
Buổi chiều- Khối 6
THỨ Tiết Lớp 6A 4 Lớp 6A 5 Lớp 6A 6
HAI 2 Anh-Trúc Văn- Thuần Lý- Ngọc
3 Anh-Trúc Văn- Thuần Toán- Hoa

TƯ 2 Lý- Thắng Anh-Trúc Toán- Hoa
3 Toán- Hoa Anh-Trúc Anh- Mai
4 Toán- Hoa Lý- Thắng Anh- Mai
SÁU 2 Văn-Tuyết Toán- Bích Văn- Thuần
3 Văn-Tuyết Toán- Bích Văn- Thuần


Buổi sáng - Khối 7
THỨ Tiết Lớp 7A 1 7A 2 7A 3
HAI 2 Toán- Linh Văn- Thuyết Toán- Hòa
3 Toán- Linh Văn- Thuyết Toán- Hòa

TƯ 1 Anh- Hoa Anh- Trinh Lý- Trang
2 Anh- Hoa Lý- Trang Văn- Thuyết
3 Lý- Trang Anh- Trinh Văn- Thuyết
SÁU 1 Văn- Trang Toán- Hòa Anh- Trinh
2 Văn- Trang Toán- Hòa Anh- Trinh


Buổi sáng- khối 8
THỨ Tiết Lớp 8A 1 Lớp 8A 2 Lớp 8 nâng cao
BA 1 Toán- Thị Hoa Toán- Linh Hóa- Nguyệt
2 Anh- Thủy Toán- Linh Toán- Thị Hoa
3 Anh- Thủy Lý- Ngọc Toán- Thị Hoa

NĂM 1 Hóa- Nhung Anh- Thủy Văn-Trang
2 Hóa- Nhung Anh- Thủy Văn-Trang
3 Toán- Thị Hoa Hóa- Nguyệt Anh- Thủy
4 Lý- Ngọc Hóa- Nguyệt Anh- Thủy
BẢY 1 Văn- Trang Văn- Sơn Lý- Ngọc
2 Văn- Trang Văn- Sơn Hóa- Nguyệt


KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNGLý Thị Như Hoa