hoặc
Tài liệu học tập Nghiên cứu về nhượng quyền thương hiệu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.83 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghiên cứu về nhượng quyền thương hiệu có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,thuong mai marketing,
Hoạt động nhượng quyền buôn bán (Franchising) được xem là khởi nguồn tại Mỹ. Vào giữa thế kỷ 19, 5 1851, lần đầu tiên trên thế giới nhà sản xuất máy khâu Singer ký cho thực hiện hợp đồng nhượng quyền buôn bán. Có phần lớn hình thức nhượng quyền. Hình thức nhượng quyền xuất hiện đầu tiên là hình thức nhượng quyền sản phẩm, các nhà sản xuất sẽ nhượng quyền bán sản phẩm của họ cho bên nhận quyền. Một hình thức nhượng quyền khác rộng rãi ở Mỹ là hình thức nhượng quyền về nhãn hiệu và quy trình. Hình thức nhượng quyền này cho phép bên nhận quyền được sử dụng các quy trình đặc thù hoặc các công thức và nhãn hiệu của bên nhượng quyền. Kentucky Fried Chicken-KFC là người tiên phong trong việc tổ chức theo cấu trúc này. Nhượng quyền hiện đại là phương pháp buôn bán chính yếu hiện nay. Hình thức nhượng quyền này không những nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu và bán sản phẩm hoặc dịch vụ mà còn chuyển toàn bộ những phương pháp buôn bán của bên nhượng quyền. Đặc biệt, bên nhượng quyền phải chuyển toàn bộ những hệ thống hoạt động, công nghệ chuyên môn, những hệ thống kinh doanh, huấn luyện và phương pháp quản lý và toàn bộ những thông báo can dự cần thiết. Tóm lại, nhượng quyền là 1 phương pháp đặc thù để phân phối hàng hoá và dịch vụ. Được người Mỹ chủ xướng và khái niệm như sự liên kết hợp đồng giữa phía chuyển giao (nhà sản xuất hoặc tổ chức dịch vụ) với người nhận chuyển giao (người buôn bán độc lập). Người chuyển giao cho mượn nhãn hiệu và hệ thông buôn bán bao gồm toàn bộ những phương pháp quản lý. Còn người nhận chuyển giao chỉ trả tiền bản quyền thuê nhãn hiệu và tiền phí để được buôn bán với tên và hệ thống của nhà chuyền giao.Tuy nhiên, do sự khác biệt về quan điểm và môi trường kinh tế, chính trị, xã hội giữa những nhà nước, nên những khái niệm về nhượng quyền thường khác nhau. Hiệp hội nhượng quyền buôn bán Quốc Tế (The International Franchise Asociation-IFA), hiệp hội lớn nhất nước Mỹ và thế giới đã khái niệm nhượng quyền buôn bán như sau: “Nhượng quyền buôn bán là mối quan hệ theo hợp đồng, giữa bên giao và bên nhận quyền, theo ấy bên giao yêu cầu hoặc phải duy trì sự quan tâm liên tiếp đến doanh nghiệp của bên nhận trên những chi tiết như: bí quyết buôn bán (Know-how), huấn luyện nhân viên; bên nhận hoạt động dưới nhãn hiệu hàng hoá, phương thức, phương pháp buôn bán do bên giao sở hữu hoặc kiểm soát; và bên nhận đang, hoặc sẽ thực hiện đầu tư đáng kể vốn vào doanh nghiệp bằng những nguồn lực của mình”. Theo khái niệm này, vai trò bên nhận quyền buôn bán trọng việc đầu tư vốn và điều hành doanh nghiệp được đặc thù nhấn mạnh hơn so với nghĩa vụ của bên giao quền.Định nghĩa của uỷ ban thương mại Liên bang Hoa Kỳ (The US Federal Trade Commission-FTC) lại nhấn mạnh đến việc bên giao quền buôn bán hỗ trợ và kiểm soát bên nhận trong hoạt động. FTC khái niệm 1 hợp đồng nhượng quyền buôn bán là hợp đồng theo ấy bên giao:
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download