hoặc
Tài liệu học tập Đơn đăng ký khởi công xây dựng công trình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đăng ký khởi công xây dựng công trình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

Đơn đăng ký khởi công xây dựng công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH ……….

Tên Công ty ………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………….

Số điện thoai:………………………..Fax……………………………

Hợp đồng thuê đất số :………………………………………………..

Công ty chúng tôi xin gởi tới Ban quản lý các KCN tỉnh ……. các hồ sơ sau: ( liệt kê hồ sơ)

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

Vậy đề nghị Ban quản lý các KCN tỉnh ……. xem xét ưng ý để chúng tôi tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy./.

                                                                                   ……., ngày…….tháng…..năm…….

                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                               ( Ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download