hoặc
Tài liệu học tập 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Luyện kỹ năng,Luyện viết tiếng Anh,Tài liệu học Tiếng Anh

3000 từ vựng Tiếng Anh được tailieuhoctap.com đăng tải là tài liệu tổng hợp từ vựng Tiếng Anh, giúp bạn ôn tập, nâng cao vốn từ vựng của mình 1 cách chủ động và hiệu quả nhất. 3000 từ vựng có phiên âm giúp bạn luyện tập phát âm Tiếng Anh hiệu quả.

>>>

3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

able adj. /'eibl/ có năng lực, có tài
unable adj. /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài
about adv., prep. /ə'baut/ khoảng, về
above prep., adv. /ə'bʌv/ ở trên, lên trên
abroad adv. /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời
absence n. /'æbsəns/ sự vắng mặt
absent adj. /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
absolute adj. /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
absolutely adv. /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
absorb v. /əb'sɔ:b/ thu hút, kết nạp, lôi cuốn
abuse n., v. /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng
academic adj. /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
accent n. /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
accept v. /ək'sept/ hài lòng, chấp thuận
acceptable adj. /ək'septəbl/ có thể hài lòng, chấp thuận
unacceptable adj. /'ʌnək'septəbl/
access n. /'ækses/ lối, cửa, đường vào
accident n. /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro
by accident
accidental adj. /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ

Tài liệu có 2 định dạng: DOC và PDF giúp bạn lưu trữ và sử dụng tiện dụng, bạn có thể in ra và học mọi lúc, mọi nơi khi rảnh rang, điều đó rất có ích cho sự phát triển Tiếng Anh của bạn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download