hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------
 

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Kính gửi: Phòng Quản trị Nhân sự

            Tôi tên: …………..................................................., sinh ngày:…………….........

            Quê quán: ………………………………..........................................…...................

            Hiện đang công tác tại :….............…………….    thuộc .......................................

            Chức danh/Chức vụ:……………………………….............................................

            Mã số ngạch: …………......................................................................................

            Loại hiệp đồng (Biên chế, HĐ trong BC, Hợp đồng, HĐ theo NĐ 68): .…………

            Lý do xin cấp lại thẻ: ...............................................................................................

.……………………………………………………………………………………………

Kính mong Phòng Quản trị Nhân sự xem xét và bằng lòng nhằm giúp cho tôi thuận lợi trong công tác.

           Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                      .............., ngày      tháng       năm

PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KÍNH ĐƠN

 

Ghi chú:

Ảnh 3x4
Lệ phí khi làm thẻ( liên hệ: P.CTSV-HS)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download