hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Kế toán quản trị (chương 2), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.28 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Kế toán quản trị (chương 2) có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,ke toan kiem toan,
BÀI hai KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Giảng viên: Th.S. Hồ Phan Minh Đức Mục tiêu ♦ Định nghĩa và cho tỉ dụ về đối tượng chịu mức giá ♦ Phân biệt được việc tụ hội mức giá và phân phối mức giá ♦ Hiểu được sự cần thiết của việc phân loại mức giá ♦ Mô tả cách xử sự của biến phí, định phí ♦ Hiểu được khái niệm “căn cứ điều khiển sự nảy sinh của chi phí” và tầm quan trọng của việc xác định “căn cứ điều khiển sự nảy sinh chí của 1 doanh nghiệp ♦ Phân biệt được mức giá trực tiếp và mức giá gián tiếp ♦ Phân biệt được mức giá kiểm soát được và mức giá ko kiểm soát được ♦ Phân biệt được cho phí sản xuất và mức giá ngoài sản xuất ♦ Phân biệt được mức giá sản phẩm và mức giá thời kỳ ♦ Mô tả được vai trò của những mức giá trên báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của 1 doanh nghiệp ♦ Hiểu được bản chất của mức giá cơ hội, mức giá chìm, mức giá chênh lệch Trong qúa trình điều hành và quản lý hoạt động của doanh nghiệp, những nhà quản trị luôn luôn cần những thông báo về hoạt động sản xuất và buôn bán của doanh nghiệp. Đứng trên quan điểm kế toán, những thông báo mà những nhà quản lý cần hầu hết thường có liên quan tới những mức giá của doanh nghiệp. Trong kế toán quản trị mức giá được phân loại theo đa dạng tiêu thức tùy theo mục đích sử dụng của nhà quản lý. Việc nhận định và thấu hiểu từng loại mức giá và hành vi của chúng là chìa khóa của việc đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình doanh nghiệp, điều hành và quản lý hoạt động buôn bán của những nhà quản lý. Trong bài này, chúng ta sẽ tham khảo những khái niệm, thuật ngữ mức giá cũng như những phương pháp phân loại mức giá thông dụng. một. Khái niệm chung về mức giá một.một. Đối tượng chịu mức giá Các nhân viên kế toán thường khái niệm “chi phí như là 1 nguồn lực hy sinh hoặc mất đi để đạt được 1 mục đích cụ thể” (Horngren et al., 1999). Hầu hết mọi người đều xem mức giá là tiêu tốn nguồn lực tính bằng tiền để đổi lấy hàng hoá và dịch vụ. Để trợ giúp cho việc ra quyết định, những nhà quản lý muốn biết mức giá tính đối tượng nào ấy (ví dụ như 1 sản phẩm, dịch vụ, 1 dự án, hoặc 1 chương trình) là bao nhiêu. Chúng ta gọi “đối tượng này” là 1 đối tượng chịu mức giá (cost object). Bảng hai.một. cung cấp 1 số tỉ dụ về những đối tượng chịu mức giá khác nhau.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download