hoặc
Tài liệu học tập Đề cương ôn tập học kì 2 Vật lý lớp 10 năm học 2015 trường THPT Bùi Thị Xuân, Thừa Thiên Huế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề cương ôn tập học kì 2 Vật lý lớp 10 năm học 2015 trường THPT Bùi Thị Xuân, Thừa Thiên Huế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề cương Vật lý lớp 10 học kì 2

Đề cương ôn tập học kì hai Vật lý lớp 10 năm học 2015 trường THPT Bùi Thị Xuân, Thừa Thiên Huế là đề cương do các thầy cô giáo bộ môn Lý trường THPT Nguyễn Thị Xuân ra đề, bao gồm câu hỏi lý thuyết và 17 bài tập, giúp các bạn khoanh vùng cũng như ôn tập Vật lý 10 hiệu quả, sẵn sàng cho kì thi học kì hai môn Vật lý lớp 10 được tốt nhất.

Đề cương ôn tập học kì hai Vật lý lớp 10

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ II

MÔN VẬT LÝ 10 – NĂM HỌC 2014-2015

I. LÝ THUYẾT

Câu 1: Nêu khái niệm động lượng, viết biểu thức, nêu công ty của động lượng.

Câu 2: Phát biểu khái niệm công trong trường hợp tổng quất và công ty công.

Câu 3: Phát biểu khái niệm công suất. Viết biểu thức và công ty công suất.

Câu 4:

a. Viết hệ thức và nêu kết luận mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp?

b. Vẽ đường đẳng áp trong hệ tọa độ P,V

Câu 5: Viết công thức của phương trình trạng thái khí lý tưởng. Từ phương trình đó suy ra các phương trình cho các đẳng quá trình?

Câu 6: Phát biểu và viết biểu thức của nguyên lý I nhiệt động lực học. Phát biểu nguyên lý II của nhiệt động lực học (trình bày cả 2 cách)?

Câu 7: Thế nào là chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình? Nêu các đặc điểm của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình?

Câu 8: Phát biểu và viết công thức về độ nở dài của vật rắn.

Câu 9: Phát biểu và viết biểu thức tính lực căng bề mặt của chất lỏng? Định nghĩa hiện tượng mao dẫn?

Câu 10: Thế nào là sự nóng chảy, sự đông đặc, sự hóa hơi và sự ngưng tự?

B. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO

Bài 1: Một con ngựa dùng 1 lực 1000 N để kéo 1 cái xe di chuyển đều với vận tốc 36 km/h. Biết rằng dây kéo nghiêng 1 góc 45o so với phương ngang. Tính công và công suất con ngựa trong 4 phút.

Bài 2: Một người kéo 1 thùng nước di chuyển thẳng đều từ giếng sâu 8 m lên trong 20 giây, khối lượng của thùng 15 kg. Lấy g = 10 m/s2. Tính công và công suất của người kéo thùng nước.

Bài 3: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 6m/s. Lấy g = 10m/s2.

a. Tìm độ cao cực đại của vật

b. Ở độ cao nào thì động năng bằng thế năng?

Bài 4: Ở nhiệt độ 10oC áp suất 1 lượng khí 4 bar. Áp suất lượng khí đó ở 40oC khi thể tích khí không đổi là bao nhiêu?

Bài 5: Ở nhiệt độ 127oC thể tích của 1 lượng khí là 12 lít . Khi áp suất khí không đổi và nhiệt độ là 273oC thì thể tích lượng khí đó là

Bài 6: Trong xilanh của 1 động cơ đốt trong có hai,5dm3 hổ lốn khí dưới áp suất là 1at và nhiệt độ 57oC. Pittông nén xuống làn cho thể tích của hổ lốn khí chỉ còn 0,25dm3 và áp suất tăng lên đến 18atm. Tính nhiệt độ của hổ lốn khí sau khi nén ?

Bài 7: Khí được nén đẳng nhiệt từ 8l tới sáu l. Áp suất khí tăng lên thêm 0,75at. Tính áp suất ban đầu

Bài 8: Một lượng khí ở áp suất 3.105 N/m2 có thể tích 8 l. Sau khi đun nóng đẳng áp khí nở ra và có thể tích 10 l. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết trong khi đun nóng khí nhận nhiệt lượng 1000J.

Bài 9: Người ta truyền cho khí trong xilanh nằm ngang 1 nhiệt lượng 30J. Khí nở ra đẩy pittông đi 1 đoạn 50cm. Biết lực mà khí tác dụng lên pittông là 20N.

a. Tính độ lớn công.

b. Tính độ biến thiên nội năng của khí.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download