Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Plan tiết 3

11/19/2019 4:04:25 PM +00:00

Plan tiết 3

11/19/2019 4:04:25 PM +00:00

Plan tiết 3

11/19/2019 4:04:25 PM +00:00

Plan tiết 3

11/19/2019 4:04:25 PM +00:00

Plan tiết 2

11/19/2019 4:02:49 PM +00:00

Plan tiết 2

11/19/2019 4:02:49 PM +00:00

Plan tiết 2

11/19/2019 4:02:49 PM +00:00

Plan tiết 2

11/19/2019 4:02:49 PM +00:00

Giáo án Plan

11/19/2019 4:00:57 PM +00:00

Giáo án Plan

11/19/2019 4:00:56 PM +00:00

Giáo án Plan

11/19/2019 4:00:56 PM +00:00

Giáo án Plan

11/19/2019 4:00:56 PM +00:00

Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

11/19/2019 3:44:16 PM +00:00

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

11/19/2019 3:06:20 PM +00:00

Đề cương ôn thi

11/19/2019 11:05:50 AM +00:00

Đề cương ôn thi

11/19/2019 11:05:26 AM +00:00

Đề thi học kì 1

11/19/2019 11:03:26 AM +00:00

Đề thi học kì 1

11/19/2019 11:03:08 AM +00:00

Đề thi học kì 1

11/19/2019 11:00:02 AM +00:00

Đề thi học kì 1

11/19/2019 10:59:45 AM +00:00

Đề cương ôn thi

11/19/2019 10:57:42 AM +00:00

Đề cương ôn thi

11/19/2019 10:57:20 AM +00:00

Lịch học thêm BDHSG tuần 13

11/19/2019 10:41:55 AM +00:00

Bài 5. Thao tác với bảng tính

11/18/2019 11:18:25 PM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

11/18/2019 10:12:57 PM +00:00

Tin học 7.

11/18/2019 9:11:12 AM +00:00

Tin học 7.

11/18/2019 9:11:12 AM +00:00

Tin học 7.

11/18/2019 9:11:12 AM +00:00

Tin học 7.

11/18/2019 9:11:12 AM +00:00

Tin học 7.

11/18/2019 9:05:28 AM +00:00