Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

11/28/2019 12:47:28 AM +00:00

HÌNH 8: KIỂM TRA CHƯƠNG I (2017)

11/27/2019 8:44:11 PM +00:00

HÌNH 8: KIỂM TRA CHƯƠNG I (2017)

11/27/2019 8:44:09 PM +00:00

Đề thi học kì 1

11/27/2019 6:58:19 PM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

11/27/2019 4:22:05 PM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

11/27/2019 3:11:55 PM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

11/27/2019 2:33:26 PM +00:00

Bài 12. Hệ điều hành Windows

11/27/2019 10:17:49 AM +00:00

Vật lí 9. Bài 27. Lực điện từ

11/26/2019 8:46:03 PM +00:00

Đề thi học kì 1

11/26/2019 8:27:19 PM +00:00

Sản phẩm của em Trần Gia Bảo

11/26/2019 6:40:02 PM +00:00

Kế hoạch cá nhân

11/26/2019 6:20:48 PM +00:00

Qui định chuyên môn

11/26/2019 6:19:37 PM +00:00

Kế hoạch dạy học theo chủ đề

11/26/2019 6:15:52 PM +00:00

Dạy học theo chủ đề

11/26/2019 6:15:17 PM +00:00

Bài 7. Câu lệnh lặp

11/26/2019 3:56:01 PM +00:00

Giáo án cả năm

11/26/2019 3:53:37 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

11/26/2019 3:41:29 PM +00:00

Bài 6. Học gõ mười ngón

11/26/2019 2:56:39 PM +00:00

geogebra

11/26/2019 2:55:34 PM +00:00

Bài 6. Định dạng trang tính

11/26/2019 2:54:09 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

11/26/2019 2:53:55 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

11/26/2019 2:53:14 PM +00:00

Bài 5. Thao tác với bảng tính

11/26/2019 2:51:26 PM +00:00