Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Định dạng trang tính

12/1/2019 8:51:17 PM +00:00

Đề cương ôn thi hk1( 2019-2020)

12/1/2019 8:34:07 PM +00:00

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 7 - HỌC KỲ I

12/1/2019 8:04:26 PM +00:00

Đề cương ôn thi hk1

12/1/2019 6:48:18 PM +00:00

Kiểm tra 15'

12/1/2019 3:38:59 PM +00:00

Kiểm tra 15'

12/1/2019 3:38:34 PM +00:00

on thi hk 1

12/1/2019 11:00:58 AM +00:00

Giáo án học kì 1

12/1/2019 9:56:56 AM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

12/1/2019 8:53:39 AM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

12/1/2019 8:53:39 AM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

12/1/2019 8:53:39 AM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

12/1/2019 8:53:38 AM +00:00

On thi hoc ki 1 chính thức

12/1/2019 7:28:54 AM +00:00

Giáo án học kì 1

11/30/2019 11:01:40 PM +00:00

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

11/30/2019 7:56:26 PM +00:00

Hội thảo công nghệ 4.0

11/30/2019 3:26:42 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:18:19 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:17:57 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:17:37 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:17:22 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:17:01 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:16:39 PM +00:00