Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Ôn Tập HK1

12/11/2019 2:04:08 PM +00:00

Ôn Tập HK1

12/11/2019 2:04:08 PM +00:00

Ôn Tập HK1

12/11/2019 2:04:08 PM +00:00

Ôn Tập HK1

12/11/2019 2:04:08 PM +00:00

Tin học 9.Ôn Tập

12/11/2019 2:03:42 PM +00:00

Tin học 9.Ôn Tập

12/11/2019 2:03:41 PM +00:00

Tin học 9.Ôn Tập

12/11/2019 2:03:41 PM +00:00

Tin học 9.Ôn Tập

12/11/2019 2:03:40 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/11/2019 8:49:29 AM +00:00

Đề cương ôn thi

12/11/2019 6:50:47 AM +00:00

giao an tin 10

12/10/2019 7:48:26 PM +00:00

đề HK 1 tin học 6

12/10/2019 10:35:12 AM +00:00

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

12/10/2019 10:32:45 AM +00:00

Bài 17. Một số chức năng khác

12/10/2019 10:32:02 AM +00:00

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

12/10/2019 10:31:08 AM +00:00

Bài 12. Kiểu xâu

12/10/2019 10:21:06 AM +00:00

Đề cương hk1 tin 12

12/10/2019 9:28:07 AM +00:00

Đề thi học kỳ 1 - Đề 2

12/9/2019 2:56:50 PM +00:00

Đề thi học kỳ 1 - Đề 1

12/9/2019 2:56:24 PM +00:00

Đề Cương Ôn tập HK1

12/9/2019 2:55:04 PM +00:00

Đề cương ôn tập tin 9( 2019-2010)

12/9/2019 11:20:03 AM +00:00