Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

TKB tuần 17

12/18/2019 8:25:42 AM +00:00

Giáo án cả năm

12/17/2019 9:52:59 PM +00:00

Giáo án học kì 1

12/17/2019 9:52:26 PM +00:00

Giáo án cả năm

12/17/2019 9:51:56 PM +00:00

Đề cương Ôn Thi HKI năm 2019-2020

12/17/2019 8:14:32 PM +00:00

Đề cương Tin học 10 năm 2019-2020

12/17/2019 8:10:19 PM +00:00

Đề cương ôn tập học kỳ 1

12/17/2019 4:10:50 PM +00:00

Giáo dục phổ thông mới

12/17/2019 1:55:07 PM +00:00

CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI TIẾP THEO

12/17/2019 1:39:02 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/17/2019 8:57:17 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/17/2019 8:12:36 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/17/2019 8:12:05 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/17/2019 8:11:44 AM +00:00

Bài 7. Trình bày và in trang tính

12/16/2019 8:03:26 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/16/2019 11:04:26 AM +00:00

Lịch học thêm BDHSG tuần 17

12/16/2019 9:49:51 AM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

12/15/2019 11:59:36 PM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

12/15/2019 11:07:02 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/15/2019 10:38:09 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

12/14/2019 11:24:04 AM +00:00

chuyên môn

12/13/2019 8:20:03 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/12/2019 8:32:05 PM +00:00

ĐỀ TIN 7

12/12/2019 1:23:30 AM +00:00