Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Đề thi học kì 1

1/6/2020 8:01:58 AM +00:00

Văn hóa giao tiếp trên Internet

1/5/2020 9:37:04 PM +00:00

Bìa giáo án cực đẹp

1/4/2020 8:46:10 PM +00:00

Bài 12. Hệ điều hành Windows

1/4/2020 9:29:30 AM +00:00

Bài 16. Định dạng văn bản

1/3/2020 9:08:12 PM +00:00

Bài 7. Trình bày và in trang tính

1/3/2020 3:22:47 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

1/3/2020 11:11:08 AM +00:00

Bài 7. Tin học và xã hội

1/3/2020 11:02:30 AM +00:00

Bài 16. Định dạng văn bản

1/2/2020 9:40:06 PM +00:00

Bài 7. Tin học và xã hội

1/2/2020 8:08:37 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

1/2/2020 6:46:07 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

1/2/2020 6:39:56 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

1/2/2020 6:36:56 PM +00:00

chủ đề 10

1/2/2020 8:14:11 AM +00:00

chủ đề 9

1/2/2020 8:11:17 AM +00:00

TKB tuần 19

12/31/2019 2:52:34 PM +00:00

HK 1 Sử 9 Vĩnh Phúc 2019-2020

12/31/2019 8:37:17 AM +00:00

HK 1 Lý 9 Vĩnh Phúc 2019-2020

12/31/2019 8:36:40 AM +00:00

HK 1 Hóa 9 Vĩnh Phúc 2019-2020

12/31/2019 8:36:10 AM +00:00