Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

1/21/2020 7:27:08 PM +00:00

ÔN TẬP HKII

1/16/2020 7:50:20 AM +00:00

ÔN TẬP HKI

1/16/2020 7:49:12 AM +00:00

Giáo án cả năm

1/15/2020 3:16:50 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/15/2020 3:16:27 PM +00:00

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

1/15/2020 3:40:20 AM +00:00

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 - TIN 8

1/14/2020 11:24:35 AM +00:00

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

1/13/2020 10:06:26 PM +00:00

đề thi hsg 11

1/13/2020 9:18:16 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/13/2020 7:40:30 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/13/2020 7:40:07 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/13/2020 7:18:50 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/13/2020 7:18:16 PM +00:00

data nghề full

1/13/2020 4:42:02 PM +00:00

data nghề

1/13/2020 4:33:03 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/13/2020 12:20:52 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/13/2020 12:19:00 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

1/13/2020 10:40:18 AM +00:00

Giáo án học kì 1

1/11/2020 8:45:00 PM +00:00