Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Tin học 7

2/1/2020 3:08:46 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/1/2020 12:30:54 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/1/2020 12:30:07 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/1/2020 12:29:40 PM +00:00

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

1/31/2020 7:39:33 PM +00:00

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

1/31/2020 7:39:32 PM +00:00

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

1/31/2020 7:39:32 PM +00:00

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

1/31/2020 7:39:32 PM +00:00

đề cương ôn tin 12 full

1/31/2020 7:38:58 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/31/2020 4:00:55 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/31/2020 4:00:18 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/31/2020 3:59:59 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/31/2020 3:59:36 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/31/2020 3:59:19 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/31/2020 3:39:02 PM +00:00

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

1/31/2020 1:48:01 PM +00:00

kế hoạch phòng bộ môn tin học

1/29/2020 5:09:19 PM +00:00

NGỌC HOÀNG CHECK MAP NHẦM

1/28/2020 9:07:40 PM +00:00

Đồng hồ đếm ngược

1/27/2020 10:20:11 AM +00:00

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

1/23/2020 12:28:27 PM +00:00