Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Thực hành 1

2/13/2020 9:14:06 PM +00:00

Thực hành 1

2/13/2020 9:14:06 PM +00:00

Thực hành 1

2/13/2020 9:14:06 PM +00:00

Tin học 6 kì 1

2/13/2020 10:24:31 AM +00:00

Toán 6

2/11/2020 5:00:05 PM +00:00

Lớp 6 - Tài liệu tự ôn tập

2/11/2020 4:40:34 PM +00:00

Biểu mẫu.

2/11/2020 2:01:22 PM +00:00

Ôn tập tuần 24,25

2/11/2020 1:52:43 PM +00:00

Bài 1. Thông tin và tin học

2/11/2020 11:21:07 AM +00:00

Bài 1. Thông tin và tin học

2/11/2020 10:39:00 AM +00:00

Bài tập và thực hành 3

2/11/2020 8:26:56 AM +00:00

Đề thi học kì 1

2/10/2020 7:07:54 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/10/2020 7:05:17 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/10/2020 7:03:20 PM +00:00

HỌC TRỰC TUYẾN

2/10/2020 5:48:08 PM +00:00

HỌC TRỰC TUYẾN

2/10/2020 5:48:08 PM +00:00

HỌC TRỰC TUYẾN

2/10/2020 5:48:08 PM +00:00

Bài 16. Định dạng văn bản

2/10/2020 1:15:46 PM +00:00

Bài 16. Định dạng văn bản

2/10/2020 12:56:30 PM +00:00

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

2/9/2020 4:25:57 PM +00:00